POLSKA

MON. Lista zakazów używania munduru wojskowego lub jego części

Ministerstwo Obrony Narodowej

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części wprowadza ostrzejsze zmiany.

Chodzi o wycofane wzory umundurowania oraz naszywki z godłem lub naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej będzie ją mogła używać „młodzież szkolna i akademicka uczestnicząca w uroczystościach o charakterze patriotycznym oraz realizująca przedsięwzięcia w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym.”

Wprowadza się zakaz używania mundurów lub części mundurów, których wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131 i 1666) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), które następnie zostały uchylone, przez osoby uczestniczące w:

1) przedsięwzięciach, które mogą godzić w dobre imię lub interes Sił Zbrojnych;

2) strajkach, demonstracjach, manifestacjach i zgromadzeniach mających na celu wspólne wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych;

3) zgromadzeniach i przedsięwzięciach naruszających porządek i spokój publiczny;

4) działaniach mających na celu niszczenie lub uszkadzanie mienia, w tym mienia publicznego, lub w działaniach, które mogą doprowadzić do takiego zniszczenia lub uszkodzenia;

5) działaniach mających na celu naruszenie nietykalności cielesnej osób realizujących zadania na rzecz dobra wspólnego;

6) przedsięwzięciach mających na celu publiczne manifestowanie poglądów, które mogą naruszać wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button