POLITYKAPOLSKA

Marszałek Hołownia o komisji śledczej, wyłonieniu nowego rządu – „premiera w XXI wieku wybieralibyśmy jak papieża w XIX”

Zamrożenie cen energii

Plan pracy na najbliższe dni był głównym tematem konferencji marszałka Sejmu Szymona Hołowni w przeddzień kontynuacji 1. posiedzenia Izby.

Szymon Hołownia zapowiedział też spotkanie opłatkowe parlamentarzystów oraz sejmową wigilię dla potrzebujących.

Marszałek Hołownia powiedział, że przed zaplanowaną na przyszły tydzień procedurą wyłonienia nowego rządu, Prezydium Sejmu zaproponuje zmianę Regulaminu Sejmu dotyczącą sposobu głosowania. – W myśl obecnie obowiązujących przepisów premiera w XXI w. wybieralibyśmy jak papieża w XIX, w całym opisie brakuje tylko białego lub czarnego dymu – to głosowanie przy pomocy imiennych podpisanych kart wrzucanych do urn. Dziś mamy w Sejmie sprawny sprzęt do głosowania, który jest w stanie precyzyjnie podać, kto za kim lub przeciwko komu głosował, to tak samo głosowanie imienne – mówił.
 
Marszałek Sejmu zapowiedział także, że z dużym prawdopodobieństwem z projektu przewidującego zamrożenie cen energii wyłączone zostaną przepisy dotyczące energetyki wiatrowej. – Jednym tematem zajmie się Sejm natychmiast – mówię tutaj o kwestii mrożenia cen energii, a drugim tematem – bo on nie zostanie odpuszczony – tematem uwolnienia energii z wiatru na lądzie zajmie się Sejm, być może już w trybie projektu rządowego – wskazał. Izba na obecnym posiedzeniu będzie też rozpatrywać projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Zdaniem Szymona Hołowni możliwe jest, że jeszcze w czwartek podjęta zostanie uchwała o powołaniu pierwszej w tej kadencji komisji śledczej, która zajmie się wyborami korespondencyjnymi w 2020 r., a wybór jej składu może nastąpić 12 grudnia. – Komisje powinny przede wszystkim skupić się na nieuchronności rozliczeń. Nie na teatralności działań, nie na liczbie komisji – mówił Marszałek Sejmu.

Podczas środowych obrad ślubowanie ma złożyć Karolina Bućko, wybrana przez Izbę nowa członkini Państwowej Komisji ds. spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Marszałek Sejmu zadeklarował, że dla wszystkich projektów ustaw, także poselskich, Sejm będzie zamawiać i publikować oceny skutków regulacji. – Senat je publikuje, Prezydent często publikuje, w Sejmie bywało z tym bardzo różnie, w zależności od klimatu politycznego, ale uznaliśmy za standard, że będziemy zamawiali „Ocenę skutków regulacji”, pogłębioną o analizę tego, z czym wiąże się dana ustawa – zaakcentował Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu odniósł się również do możliwych zmian w przepisach dotyczących struktury i działalności Trybunału Konstytucyjnego. – Trybunał Konstytucyjny robi wiele, żeby go poważnie nie traktować, robi wiele, żeby go traktować jako instrument politycznej władzy, a raczej realizacji partyjnych zleceń. Trybunał jako idea, jako sąd, na to nie zasługuje – ocenił marszałek Sejmu. – Zajęcie się kwestią statusu i struktury TK będzie jedną z pierwszych i ważniejszych rzeczy, jakie będziemy mieli do zrobienia w zakresie przywracania w Polsce praworządności i ten moment na pewno nie jest odległy – dodał.

Marszałek Hołownia mówił też o nowej formule tradycyjnego opłatka parlamentarnego. – Kto będzie chciał wziąć udział, ten weźmie. Chciałbym, żeby ta formuła była ekumeniczna, jeśli mają być duchowni, to przedstawiciele wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich w Polsce. Żeby ci, którzy wierzą, mogli refleksję wzbudzić, a ci, którzy nie wierzą, po prostu podzielić się opłatkiem i dobrze sobie życzyć w tym specjalnym czasie, przy dźwięku wspaniałych polskich kolęd – podkreślił. Jak dodał, Sejm urządzi też wigilię dla osób potrzebujących. – Myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy w takim miejscu jak to, pokazywali, że to nie jest pałac na górze, tylko, że jest dom nas wszystkich, niezależnie od tego, w jakim momencie życia jesteśmy, czy jesteśmy w kryzysie bezdomności, samotności, czy w kryzysie migracyjnym, czy w jeszcze jakimś innym – zaznaczył Szymon Hołownia.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button