ŚWIAT

Luksemburg. Posiedzenie FAC. Rozmowy o sytuacji w Izraelu i na Ukrainie

Rada do Spraw Zagranicznych

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau uczestniczył 23 października br. w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Luksemburgu.

Głównymi tematami spotkania były: agresja Rosji wobec Ukrainy, sytuacja w Izraelu i regionie oraz relacje Armenii i Azerbejdżanu.

Zdarzył się cud! Rau żyje! Przed wyborami nie raczył pojawić się na ważnym spotkaniu na Ukrainie. Szef polskiego MSZ nie rozmawiał z ministrami resortów dyplomacji UE w Kijowie.

Wcześniej Rau miał ponoć przechodzić zakażenie koronawirusem. 1 października mimo to był obecny na konwencji PiS w katowickim Spodku.

W dyskusji nt. agresji Rosji wobec Ukrainy minister Rau po raz kolejny zaapelował o intensyfikację wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym przede wszystkim o uruchomienie ósmej transzy funduszy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) i jak najszybsze uzgodnienie kształtu Funduszu Wsparcia Ukrainy (Ukraine Assistance Fund). Opowiedział się ponadto za wyznaczeniem nowych celów szkoleniowych dla misji European Union Military Assistance Mission (EUMAM). Minister Rau wyraził poparcie dla wzmocnienia współpracy europejskiego przemysłu obronnego z przemysłem ukraińskim. Podkreślił konieczność kontynuacji polityki sankcyjnej wobec Rosji. Szef polskiego MSZ wyraził oczekiwanie, że Rada Europejska podejmie w grudniu br. decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą.

Podczas dyskusji o sytuacji w Izraelu i regionie minister Rau potępił wszelkie akty terroryzmu i wskazał na prawo Izraela do obrony państwa i obywateli. Jednocześnie podkreślił, że życie ludności cywilnej musi być chronione zgodnie z prawem międzynarodowym i międzynarodowym prawem humanitarnym. Zaapelował o międzynarodową koordynację i współpracę w celu zapewnienia pomocy humanitarnej. Potwierdził zaangażowanie Polski we wsparcie rozwiązania dwupaństwowego, opartego na zasadach prawa międzynarodowego.

W nawiązaniu do rosnącej liczby uchodźców ormiańskich z Górskiego Karabachu szef polskiej dyplomacji poinformował, że Polska jako jedna z pierwszych pospieszyła z rzeczową pomocą humanitarną, a także zobowiązała się do pomocy finansowej dla uchodźców. Minister Rau opowiedział się za udzieleniem kompleksowego wsparcia Armenii przez UE. Podkreślił, że pokój między Azerbejdżanem a Armenią musi być osiągnięty w drodze negocjacji, a nie środków militarnych.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button