POLSKA

Kwarantanna po przyjeździe do Polski. Nowe rozporządzenie

Koronawirus

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. przekraczania granic.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lutego 2021 r. zmienia rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z kwarantanny po przekroczeniu granicy zostaną zwolnione te osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”.

Kwarantanną nie będą objęci także:

  • uczniowie, dzieci w wieku przedszkolnym pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
  • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym,
  • osoby prowadzące działalność naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Osoby te są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobieranie nauki, objęcie wychowaniem przedszkolnym, odpowiednio kształcenie się lub prowadzenie działalności naukowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby:

1) wykonującej zawód medyczny,
2) która poddaje się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2,
a) bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19,
b) przed rozpoczęciem:
– rehabilitacji leczniczej albo turnusów,
– uczestnictwa w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
– świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,
3) Do 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie. Prowadzenie działalności, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby klienci nie spożywali napojów lub posiłków,

– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Testy diagnostyczne są finansowane ze środków publicznych.

Z zakazu zgromadzeń wyłączone będą konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich oraz konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Osoby pracujące w ogrzewalniach i noclegowniach zostały włączone do pierwszej grupy szczepień przeciw Covid-19 i mają zostać zaszczepieni po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych. Dodano do tej grupy też pracowników oświaty i placówek wychowawczych.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button