CIEKAWOSTKI

Krwiodawstwo w 2022 roku. Przekazano więcej donacji krwi niż w roku wcześniejszym

Polacy pomagają

W 2022 r. pobrano w Polsce 1 302,9 tys. donacji krwi i jej składników (w 2021 r. – 1 261,0 tys.).

W tym samym roku pobieraniem krwi i jej składników w Polsce zajmowały się 21 Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CKiK MSWiA) i Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ.

Krwiodawcy przekazali łącznie w 2022 r. 1 302,9 tys. donacji krwi pełnej, czyli o 41,9 tys. więcej donacji niż w 2021 r.

Krwiodawcy, pobrana krew i wyprodukowane składniki krwi

Wyszczególnienie 2021 2022
w tysiącach
Krwiodawcy …………………………………………………………… 615,9 622,1
Pobrana krew pełna w donacjach …………………………….. 1 261,0 1 302,9
Koncentrat krwinek czerwonych w jednostkacha ………… 1 231,5 1 266,3
Świeżo mrożone osocze w jednostkachb ……………………. 1 514,0 1 538,7

a Jedna jednostka koncentratu krwinek czerwonych równa się w przybliżeniu 250 ml, jeden litr koncentratu krwinek czerwonych równa się w przybliżeniu 4 jednostkom.

b Jedna jednostka świeżo mrożonego osocza równa się w przybliżeniu 200 ml, jeden litr osocza równa się
w przybliżeniu 5 jednostkom.

Źródło: Narodowe Centrum Krwi, w tym: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

W 2022 r. zbiorowość krwiodawców w Polsce liczyła 622,1 tys. osób.

W 2022 r. zbiorowość krwiodawców[1] liczyła 622,1 tys. osób (w tym honorowi 621,9 tys.), co stanowi wzrost o ponad 6,1 tysiąca osób w stosunku do roku 2021. Wśród dawców nieco powyżej 78% stanowili ci, którzy oddali krew więcej niż jeden raz, tj. dawcy wielokrotni stali i powtórni (73,3% w roku 2021)[2]. Wśród krwiodawców przeważają osoby w wieku od 25 do 44 lat (63,8%). Osoby w wieku od 18 lat do 24 lat stanowiły 18,1% wszystkich krwiodawców, a osoby w wieku od 45 lat do 64 lat – 18,0%.

[1] Jednorazowo pobiera się około 450 ml krwi pełnej.

[2] Z informacji uzyskanych w Narodowym Centrum Krwi wynika, że w przypadku dawców wielokrotnych stałych jest to liczba dawców, którzy regularnie oddają krew i jej składniki, natomiast w przypadku dawców
wielokrotnych powtórnych jest to liczba dawców, którzy zgłosili się do oddania krwi/jej składników po 24 miesiącach od ostatniej donacji.

Informacje dostępne w podziale wojewódzkim (bez danych o działalności jednostek podległych MSWiA oraz MON)[1] pozwalają sądzić, że nie zmieniło się istotnie zaangażowanie w ideę krwiodawstwa w układzie przestrzennym. Podobnie jak przed rokiem, najwięcej krwi pobrano w największych województwach pod względem liczby mieszkańców: śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, gdzie zarejestrowanych było łącznie 205,9 tys. krwiodawców, co stanowiło 34,3% wszystkich zarejestrowanych krwiodawców. Mieszkańcy tych 3 województw oddali łącznie 437,1 tys. donacji krwi pełnej (34,6% krwi pełnej pobranej w całej Polsce).

Największa liczba krwiodawców przypadających na 10 tys. mieszkańców (257,0) wystąpiła w województwie podlaskim, gdzie wszystkie donacje zrealizowane zostały w jednostkach, nad którymi nadzór organizacyjny sprawuje Narodowe Centrum Krwi, a najmniejsza w województwie mazowieckim (127,5 krwiodawców na 10 tys. ludności).

[1] W centrach krwiodawstwa podlegających MON i MSWiA zarejestrowano łącznie 21 600 krwiodawców i pozyskano 38 114 donacji krwi pełnej, odpowiednio stanowiło to 3,5% wszystkich krwiodawców i 2,9% wszystkich donacji krwi pełnej.

W porównaniu do poprzedniego roku w Polsce ogólna liczba krwiodawców, pobranej krwi pełnej oraz wyprodukowanych jednostek krwi, nieznacznie się zwiększyła.

Największy wzrost krwiodawców w porównaniu do roku 2021 odnotowano w CKiK MSWiA (wzrost o 9,7%) oraz RCKiK zlokalizowanych w województwie małopolskim (wzrost o 5,8%).

W RCKiK zlokalizowanych w województwie lubuskim, dolnośląskim oraz mazowieckim odnotowano natomiast spadek liczby krwiodawców (spadek krwiodawców w tych województwach wyniósł odpowiednio: 10,2%, 2,7% i 2,0%).

Największy wzrost liczby donacji krwi pełnej w stosunku do roku 2021 zaobserwowano w CKiK MSWiA (wzrost o 14,8%) oraz w RCKiK zlokalizowanych w województwie małopolskim (wzrost o 7,7%). Najmniejszy wzrost zaobserwowano w RCKiK zlokalizowanych w województwie dolnośląskim (wzrost o 0,1%) oraz województwie opolskim (wzrost o 0,2%). Natomiast w RCKiK zlokalizowanym w województwie mazowieckim zaobserwowano spadek w liczbie donacji krwi (spadek o 0,8%).

W 2022 r. funkcjonowały 23 centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

W 2022 r. funkcjonowały 23 centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (w tym 21 regionalnych oraz 2 resortowe – po jednym w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz 135 oddziałów terenowych (w tym 7 w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej). Liczba centrów i oddziałów terenowych w stosunku do roku 2021 zmieniła się nieznacznie. Zlikwidowano tylko jeden oddział terenowy w ramach RCKiK w Szczecinie.

Liczba jednostek wyprodukowanego osocza świeżo mrożonego (FFP) pochodzącego od ozdrowieńców COVID-19, w porównaniu do roku 2021, utrzymała się na podobnym poziomie tj. 1 538,7 tys. w 2022 r. i 1 514,0 tys. rok wcześniej. Główny wpływ na zaistniałą sytuację miało znaczące utrzymujące się zapotrzebowania na osocze od ozdrowieńców, czyli osób, które przechorowały COVID-19 lub uległy zakażeniu SARS-CoV-2 i zostały uznane za zdrowe. Pobrane osocze z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2, tak jak w roku poprzednim, było wykorzystywane w terapii chorych na COVID-19.
(„GUS”)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button