ŚWIAT

Komisja Europejska. Milion euro pomocy makrofinansowej przekazano Ukrainie

Wojna na Ukrainie

1 sierpnia Komisja Europejska, działając w imieniu UE, wypłaciła pierwszą połowę (500 mln euro) nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy.

Drugą transzę (pozostałe 500 mln) przekazała 2 sierpnia.

Decyzja w sprawie tej nowej nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę 12 lipca 2022 r.

Ta dodatkowa pomoc makrofinansowa w wysokości 1 mld EUR stanowi część nadzwyczajnych wysiłków podejmowanych przez UE wraz ze społecznością międzynarodową, aby pomóc Ukrainie zaspokoić jej najpilniejsze potrzeby finansowe w następstwie nieprowokowanej i nieuzasadnionej agresji ze strony Rosji. Jest to pierwsza część nadzwyczajnego pakietu pomocy makrofinansowej w wysokości do 9 mld EUR ogłoszonego w komunikacie Komisji z 18 maja 2022 r. i zatwierdzonego przez Radę Europejską na posiedzeniu 23–24 czerwca 2022 r. Uzupełnia on wsparcie już udzielone przez UE, w tym nadzwyczajną pożyczkę w ramach pomocy makrofinansowej w wysokości 1,2 mld EUR wypłaconą w pierwszej połowie roku. Łącznie, w ramach dwóch komponentów programu, całkowita pomoc makrofinansowa dla Ukrainy od początku wojny wyniosła 2,2 mld EUR.

Środki pomocy makrofinansowej udostępniono Ukrainie w formie długoterminowych pożyczek na korzystnych warunkach. Pomoc wspiera stabilność makroekonomiczną i ogólną odporność Ukrainy w kontekście agresji wojskowej Rosji i związanych z nią wyzwań gospodarczych. Kolejnym wyrazem solidarności będzie pokrycie kosztów odsetek od tej pożyczki przez budżet UE. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich pożyczek w ramach pomocy makrofinansowej, Komisja pożycza środki finansowe na międzynarodowych rynkach kapitałowych i przekazuje je Ukrainie na tych samych warunkach. Pożyczka dla Ukrainy jest zabezpieczona 70 % wartości odłożonej z budżetu UE.

Ta pomoc finansowa stanowi uzupełnienie bezprecedensowego wsparcia udzielonego do tej pory przez UE, w szczególności pomocy humanitarnej, rozwojowej i obronnej, zawieszenia wszystkich ceł przywozowych na wywóz z Ukrainy na okres jednego roku oraz innych inicjatyw solidarnościowych, np. w celu rozwiązania problemu wąskich gardeł w transporcie, tak aby można było zapewnić wywóz, w szczególności zboża.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button