POLSKA

Kierwiński ws. kontroli w KGP w związku z wystrzałem z granatnika. „To degrengolada Szymczyka i polityków PiS”

Polska po PiS

23 lutego minister Marcin Kierwiński przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Komendzie Głównej Policji w związku z wystrzałem z granatnika w gabinecie Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka.

Do zdarzenia doszło 14 grudnia 2022 r. W konferencji wziął także udział wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Na wstępie minister Marcin Kierwiński poinformował, że kontrola w KGP w sprawie wystrzału z granatnika została zakończona, a jej wyniki są zatrważające.

– Kontrola przeprowadzona przez zespół z MSWiA wykazała 27 bardzo poważnych nieprawidłowości związanych z historią tego granatnika i jego wybuchu. Uchybień, które pokazują skalę degrengolady i upadku zarządzania Policją przez komendanta Szymczyka, ale także przez polityków PiS – podkreślił szef MSWiA.

Zawiadomienia do prokuratury w związku z przeprowadzonym audytem

Szef MSWiA poinformował, że zostaną złożone zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Pierwsze dotyczyć będzie byłego Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka i wiąże się z art. 263 §2 Kodeksu karnego – posiadaniem broni (granatnika) wbrew obowiązującym przepisom.

Drugie zawiadomienie będzie dotyczyło złamania art. 231 §1 Kodeksu karnego, a więc niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego poprzez niewydanie polecenia sprawdzenia pirotechnicznego otrzymanego prezentu – granatnika – pomimo posiadanych w tym zakresie możliwości, sił i środków.


Ponadto, zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia polegającego na przewiezieniu, wbrew obowiązującym przepisom, broni na terytorium Polski oraz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (z art. 231 § 1 Kodeksu karnego) polegające na niedopełnieniu obowiązków i działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego poprzez niezarządzanie ewakuacji w związku z wystąpieniem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w budynku komendy.

Minister Marcin Kierwiński dodał także, że zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o wszczęcie procedury dyscyplinarnej wobec osób odpowiedzialnych za to zdarzenie.

– W wyniku postępowania kontrolnego sformułowałem także do Komendanta Głównego Policji szereg wniosków dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy i zaleceń dotyczących postępowań naprawczych. Będziemy, na bazie tego postępowania, prowadzić pogłębione analizy, w jaki sposób MSWiA, resort nadzorujący KGP zachował się w tej sprawie. Pobieżny ogląd tej sytuacji pokazuje, że kompletnie z tą sprawą nie zrobiono nic – dodał minister.

Kontrola wykazała, że osoby poszkodowane w tym zdarzeniu nie były tak samo traktowane w kwestii udzielenia pomocy medycznej.

– Stwierdzono, że poszkodowane osoby przetransportowano do szpitala MSWiA. Byli to Komendant Główny Policji gen. J. Szymczyk i pracownik ochrony. Gen. Szymczyk został przyjęty do szpitala, a ta druga osoba nie. Karetka pogotowia musiała poszukiwać innego miejsca, w którym tę osobę przyjęto. Będziemy wyjaśniać, dlaczego w różny sposób potraktowano dwie osoby poszkodowane w tym zdarzeniu – zaznaczył minister.

Szereg nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, odpowiedzialny w resorcie za nadzór nad Policją, mówił z kolei o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli.


Szereg nieprawidłowości dotyczy samej realizacji delegacji zagranicznej, czyli nieprzestrzegania przepisów w zakresie udzielania pozwoleń na wywóz służbowej broni palnej i amunicji za granicę. Nie zapewniono bezpieczeństwa samym policjantom podczas delegacji zagranicznej. Nie zostały uwzględnione wszystkie okoliczności mające wpływ na rodzaj i stopień mogących wystąpić zagrożeń. Wreszcie, nie podjęto właściwych działań w związku z przyjęciem przedmiotów wyglądem przypominających broń bojową. Nie sprawdzono tych przedmiotów pod kątem ich bezpieczeństwa i klasyfikacji.

Wiceminister Czesław Mroczek podkreślił, że po powrocie, nie przestrzegano także procedur dotyczących bezpieczeństwa obiektów i osób w zakresie wnoszenia i kontroli przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych.

– No i wreszcie mamy nieprawidłowości stwierdzone w związku z wystrzałem z tego granatnika i czynnościami podjętymi już w następstwie dotyczących skutków odpalenia. Nie zarządzono ewakuacji policjantów i pracowników cywilnych znajdujących się w budynku KGP w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia oraz zdrowia – powiedział wiceminister.

Wiceszef MSWiA zaznaczył także, że osoby, które prowadziły postępowanie w tej sprawie, były potem w sposób nadzwyczajny gratyfikowane poprzez system nagród i premii.

Audyt w Komendzie Głównej Policji

Nowy szef MSWiA Marcin Kierwiński, po objęciu stanowiska, zapowiedział przeprowadzenie kontroli w KGP. Audyt przeprowadził Departament Kontroli MSWiA. Kontrola w sprawie wystrzału z granatnika już się zakończyła. Kontrolerzy stwierdzili 27 nieprawidłowości. Wyniki raportu ze względu na to, że są niejawne, nie będą dostępne dla opinii publicznej w całości. Raport zostanie przekazany do prokuratury jako załącznik do zawiadomień.

Wystrzał z granatnika

Do eksplozji w siedzibie KGP doszło w połowie grudnia 2022 r. po wizycie ówczesnego Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka w Ukrainie. Eksplodował jeden z granatników, które komendant otrzymał podczas roboczej wizyty. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb. Gen. J. Szymczyk przywiózł do Polski granatniki, które miały zostać wcześniej przerobione na głośniki. Jeden z nich wybuchł w jego gabinecie.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button