RÓŻNOŚCI

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Co dalej z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską?

Inwestycje w trakcie...

Urząd Morski w Gdyni kontynuuje prace przy budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji, która obejmowała budowę przekopu Mierzei Wiślanej, nieprzerwanie trwają prace związane z kolejnymi etapami.

– Z Kanału Żeglugowego, od jego otwarcia, skorzystało około pół tysiąca jednostek, w przeważającej większości o mniejszym zanurzeniu z uwagi na prace prowadzone na rzece Elbląg i Zalewie Wiślanym. Z Kanału korzystają również jednostki robocze, zaangażowane w kolejne etapy budowy. Zgodnie z przyjętymi założeniami, żegluga na tym akwenie osiągnie docelowe parametry po zakończeniu całej inwestycji – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Prace przy budowie II etapu drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie na rzece Elbląg przebudowywany jest tor wodny na odcinku o długości około 10,4 km. Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg zostaną obudowane konstrukcją hydrotechniczną, która ma na celu ich umocnienie. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do rzeki, wybudowane zostaną dwie przystanie niskie wraz ze slipem do wodowania jednostek.

Etap II obejmuje również przebudowę staw nawigacyjnych oraz budowę nowego, ponad stumetrowego mostu obrotowego w miejscowości Nowakowo, który ma zostać oddany do użytku wiosną 2023 roku. Wraz z budową nowej przeprawy mostowej zaprojektowana została również budowa nowego odcinka drogi powiatowej oraz dróg dojazdowych do obsługi nieruchomości.

W ramach III etapu realizowana jest budowa toru wodnego na Zalewie Wiślanym, na długości około 8200 m. Zadanie to stanowi istotną część drogi wodnej i swoim zakresem obejmuje tor na odcinku od ujścia rzeki Elbląg do kanału przez Mierzeję Wiślaną, a także wykonanie nowego oznakowania nawigacyjnego.

Zaawansowanie prac dla obu etapów inwestycji wynosi ok. 80 proc.

Zakończona we wrześniu 2022 roku część budowy dwudziestotrzykilometrowej drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, to jak wiadomo jeszcze nie koniec całej inwestycji.

Kolejne etapy

W II etapie na rzece Elbląg przebudowywany jest tor wodny na odcinku o długości około 10,4 km. Celu jest uzyskanie 60 m szerokości na rzece, a w rejonie miejscowości Nowakowo 40 m (mierzonej w dnie). Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg zostaną obudowane konstrukcją hydrotechniczną do rzędnej +2,5 m (na odcinkach, na których przebudowywane są wały). Umocnienie brzegów jest realizowane w formie ścianki szczelnej, zwieńczonej żelbetowym oczepem, a tor wodny zabezpieczony zostanie skarpą podwodną. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do rzeki, wybudowane zostaną 2 przystanie niskie na rzędnej +1,2 m wraz ze slipem do wodowania jednostek.

Etap II obejmuje również przebudowę staw nawigacyjnych LGW i PGW  oraz budowę nowego, najdłuższego, ponad stumetrowego mostu obrotowego w miejscowości Nowakowo, w odległości ok. 650 m w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego. Wraz z budową nowej przeprawy mostowej, zaprojektowana została również budowa nowego odcinka drogi powiatowej, wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg oraz dróg dojazdowych do obsługi nieruchomości. Prace w ramach II etapu rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku.

– Aktualne zaawansowanie prac dla etapu II wynosi  ok. 80 %. – Na realizację inwestycji składają się działania ze wszystkich branż, brakuje tylko kolejowej. W ramach prac hydrotechnicznych, obejmujących obudowę brzegów rzeki Elbląg, pogrążono dotąd ponad 15 tys. metrów bieżących grodzic stalowych, wykonano system kotwiący w ilości 4,4 tys. sztuk, oczepy żelbetowe, pochylnie dla zwierząt, przepusty wałowe, a także zmodernizowano elementy oznakowania nawigacyjnego – mówi Andrzej Małkiewicz, Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Morski w Gdyni.

W ramach branży drogowej, rozpoczęto roboty brukarskie, a w Nowakowie  trwa wytwarzanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu  wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Tu zaawansowanie wynosi ok. 74%. Dostarczono już na plac budowy prawie połowę elementów konstrukcji stalowej, natomiast na podporach P1 i P3 w całości wykonano roboty żelbetowe. Trwa montaż konstrukcji stalowej na podporze P2, a na P3 deskowanie i zbrojenie płyty przejściowej. W 90%  wykonano mur oporowy przed podporą P1 – dodaje Andrzej Małkiewicz.

Ponadto, prowadzone są roboty czerpalne, montaż pomostu stalowego na stawie zielonej, roboty instalacyjne. Trwa także montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, ułożono już kable do oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej, do sygnalizacji świetlnej oraz szlabanów na brzegu zachodnim.

W ramach III etapu realizowana jest budowa toru wodnego na Zalewie Wiślanym, na długości około 8200 m. Przedmiotowe zadanie stanowi istotną część drogi wodnej i  swoim zakresem obejmuje tor na odcinku od ujścia rzeki Elbląg do kanału przez Mierzeję Wiślaną, a także wykonanie nowego oznakowania nawigacyjnego. Prace w ramach tej części inwestycji rozpoczęły się w maju 2022 roku.

Aktualne zaawansowanie prac dla etapu trzeciego wynosi prawie 80%. Do tej pory Wykonawca przeprowadził  sondaż przedwykonawczy wraz z inwentaryzacją, rozpoczął roboty czerpalne do projektowanej rzędnej wraz z transportem urobku do wnętrza sztucznej wyspy. Zgodnie z warunkami umowy, we wrześniu 2022 roku został osiągnięty kamień milowy, polegający na wykonaniu 50% prac czerpalnych. Ze względów logistycznych i technologicznych, tor wodny na Zalewie Wiślanym został podzielony na 5 odcinków, a w momentach kulminacyjnych, wymagających największego zaangażowania, wykonawca prowadził prace 5 zestawami. Ponadto, zdjęte zostały pławy kolidujące z nowoprojektowanym torem oraz pławy tymczasowe. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, w połowie grudnia na ok. 3 tygodnie prace zostały wstrzymane – podsumowuje Dorota Słabek, Naczelnik Wydziału Oddziaływania Inwestycji na Środowisko w Urzędzie Morski w Gdyni.

Co jest planowane w najbliższych miesiącach?

Etap II

Pierwsze półrocze 2023 roku to okres intensywnych prac, związanych z kontynuacją i zakończeniem wszelkich robót drogowych w ramach drugiego etapu budowy drogi wodnej. Jeszcze wiosną planowane jest oddanie do użytkowania nowego mostu w Nowakowie, co niewątpliwie usprawni nie tylko żeglugę ale także komunikację kołową z Wyspą Nowakowską. Umożliwi to także podjęcie kolejnych działań, związanych z zamknięciem dotychczasowego, przestarzałego mostu pontonowego i przeprowadzenie prac, polegających na umocnieniu brzegów w tym rejonie – powiedział Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Inwestor całego przedsięwzięcia.

Etap III

O najbliższych pracach na Zalewie Wiślanym opowiada także Barbara Olczyk, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. InwestycjiPłynność prac jest zależna od warunków pogodowych, zalodzenie Zalewu Wiślanego jest monitorowane. Do ukończenia pozostało ok. 20 %, stanowiące odcinek końcowy tor, nazywany potocznie „łokciem” – jest to odcinek toru wodnego, gdzie lokalnie, w celu umożliwiania mijania się jednostek, zwiększono szerokość do 120 m mierząc w dnie. Wszelkie prace, związane z tym etapem inwestycji, powinny zostać ukończone zgodnie z harmonogramem.  

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button