POLSKAŚWIAT

Jednogłośna decyzja Senatu. Ustawy ws. ratyfikacji akcesji Finlandii i Szwecji do NATO przyjęte

Senat RP

Senat 20 lipca br. – w obecności ambasadora Republiki Finlandii Juhy Ottmana i ambasadora Królestwa Szwecji Stefana Gullgrena – wyraził zgodę na ratyfikację akcesji Finlandii i Szwecji do NATO.

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki wręczył obu ambasadorom teksty uchwał podjętych przez Izbę w sprawie przystąpienia ich państw do Sojuszu.

Za ustawą o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli 5 lipca 2022 r. głosowało jednomyślnie 98 senatorów, a za ustawą o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli 5 lipca 2022 r., jednomyślnie opowiedziało się 96 senatorów. Ambasadorowie podziękowali senatorom za wyrażenie zgody na ratyfikację ich krajów do NATO.

Teraz ustawy trafią do prezydenta. Po ich podpisaniu przez prezydenta i wejściu w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji nowych członków Sojuszu.

Jak mówił sprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Bogdan Klich, opowiadając się bez wątpliwości za ratyfikacją Protokołu, komisja stanęła na stanowisku, że przystąpienie Finlandii i Szwecji wzmocni bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego, w tym Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a zgoda na akcesję stanowi wyraz solidarności z obydwoma krajami. Sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej senator Bogdan Zdrojewski podkreślił, że zgoda na ratyfikację akcesji to wyraz szacunku dla walczących Ukraińców i jednoznaczne stwierdzenie, że Rosja jest agresorem.

W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę Finlandia i Szwecja w maju br. złożyły formalny wniosek o przyjęcie ich do NATO. 5 lipca br. ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności ministrów spraw zagranicznych Finlandii i Szwecji – Pekki Haavisto i Ann Linde.

Dotychczas 10 krajów ratyfikowało akcesję Finlandii i Szwecji do NATO: Albania, Dania, Estonia, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Norwegia i Wielka Brytania, a trwają prace ratyfikacyjne w 5 krajach (np. w USA).

Aby nowe kraje mogły przystąpić do Sojuszu, każde jego państwo członkowskie musi wyrazić na to zgodę. Reguluje to art. 10. Traktatu Północnoatlantyckiego, który został przyjęty przez 12 państw założycielskich, następnie ratyfikowało go 18 kolejnych krajów, przystępujących do Sojuszu. Władze NATO i jego państw członkowskich wielokrotnie przypominały ostatnio, że decyzję o członkostwie podejmują jednomyślnie wszystkie kraje paktu, na proces akcesji nie wpływa stanowisko państw trzecich, ale opiera się na polityce otwartych drzwi, według której o przyjęcie do NATO może się ubiegać każda europejska demokracja. NATO jest sojuszem obronnym, które nie stanowi zagrożenia dla żadnego państwa i dąży do pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button