WARSZAWA

„Inwazja klaunów – I Europejski Festiwal Klaunady” w Warszawie. Prawda o tym projekcie

„INWAZJA KLAUNÓW - Europejski festiwal klaunady"

W związku z atakami ze strony prorządowych „mediów” na organizację projektu „INWAZJA KLAUNÓW – Europejski festiwal klaunady” sprawdziliśmy informacje na ten temat.

Według nich Warszawa wyda 280 tys. zł na projekt „Inwazja klaunów”. Jest to kłamstwo, bo stolica przeznaczy inną kwotę, tj. 210 tys. zł w ciągu 3 lat.

Twierdzą też, że w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa nie powinno organizować się takich wydarzeń kulturalnych.

Czy słusznie? Dlaczego nie sprzeciwiają się, gdy rząd PiS (w tym przy pomocy TVP) organizuje koncerty i inne imprezy kulturalne?

Można także u nich przeczytać, że głównym wydarzeniem ma być parada klaunów 3 października. Jest to nieprawda! Żadna parada nie jest wtedy zaplanowana.

Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy wysłała nam dokładne informacje dot. projektu „INWAZJA KLAUNÓW”. Oto one:

„Dofinansowanie:

Konkurs „Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury – Kategoria II – organizacja festiwali artystyczno-kulturalnych jako element budowy marki miasta” został ogłoszony 22 listopada 2019 roku. Oferty można było składać do 7 stycznia, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 23 marca 2020 roku.

Umowa została podpisana 14 lipca 2020 roku i przewiduje dofinansowanie sumą 70 tys. rocznie (210 tys. zł w okresie 3 lat) projektu „INWAZJA KLAUNÓW – Europejski festiwal klaunady”. Dofinansowanie projektu ze środków miejskich stanowi 74% całej kwoty przeznaczonej na realizację projektu.

Opis projektu:

Projekt „Inwazja klaunów” jest kontynuacją wieloletnich działań, inspirowanych działającym przed wojną w Parku Praskim lunaparkiem „Sto pociech”. Celem organizatorów jest stworzenie na Pradze Północ oryginalnego, otwartego, dostępnego dla wszystkich ludzi SPOŁECZNEGO CENTRUM NOWEGO CYRKU, które będzie integrowało rozproszonych, wybitnych artystów nowego cyrku. Nowy cyrk (cyrk bez zwierząt) opierający się na pięknie i poezji sztuki cyrkowej, zyskał niedawno wsparcie od parlamentu. Prawodawstwo dąży do eliminacji tresury zwierząt z cyrków i przez to zbliża cyrk do rangi sztuki scenicznej równej teatrowi. Wzorcowym modelem nowego cyrku są festiwale francuskie i belgijskie.

Wartość dodana projektu:

Projekt ten został przez komisje uznany za cenny także ze względu na miejsce realizacji. Wpisuje się w trwający od wielu lat program rewitalizacji Pragi, włączanie mieszkańców w tworzenie i uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, nieodpłatnych i dostępnych jest bardzo ważne dla zachowania spójności społecznej nowych i starych mieszkańców, wyciąganie młodzieży ze strefy biedy i wykluczenia, zapobiega gentryfikacji.

Epidemia a projekt:

Ze względu na trwający stan epidemii w Polsce projekt w 2020 r. musiał przybrać, nieco inną niż planowana, formułę. Zamiast cyrkowej parady po Pradze Północ, odbędą się dwa pokazy przedstawienia cyrkowego. Pokazy będą prezentowane szerokiej publiczności przez streaming on-line dostępny na kanale dkpraga.pl

Podobne działania w poprzednich latach:

W 2016 i 2017 roku odbyła się plenerowa impreza cyrkowa na pl. Hallera podczas Festiwalu Magii i Ściemy. Odbywały się warsztaty cyrkowe w nieistniejącym Klubo-teatrze „Dzika Strona Wisły” przy Placu Hallera. Odbyły się dwa spektakle w ramach cyklu Muzeum Nowych Legend i Baśni Warszawskiej w Muzeum Warszawy: „Piraci z dna Wisły” i „Córka Bazyliszka”.”

Dom Kultury „Praga” – informacje o projekcie „Inwazja klaunów”

Projekt „Inwazja klaunów – I Europejski Festiwal Klaunady” otrzymał w tym roku dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego (w latach 2020-2022) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nazwa zadania konkursowego: Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury – Kategoria II – organizacja festiwali artystyczno-kulturalnych jako element budowy marki miasta. Dofinansowanie w wysokości 210 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że jest on kontynuacją wieloletnich działań, inspirowanych działającym przed wojną lunaparkiem „Sto pociech” w Parku Praskim. Celem projektu jest stworzenie na Pradze Północ oryginalnego, otwartego, dostępnego dla wszystkich ludzi społecznego centrum nowego cyrku, które będzie integrowało rozproszonych, wybitnych artystów tej dziedziny sztuki. Wzorcowym modelem nowego cyrku są na przykład festiwale francuskie i belgijskie. Już od 2016 r. na Pradze Północ są prowadzone działania związane z rozwojem idei nowego cyrku (tj. Festiwal Magii i Ściemy – 2 edycje, spektakle w Muzeum Warszawskiej Pragi, czyli „Piraci z dna Wisły”, „Córka Bazyliszka” oraz liczne warsztaty cyrkowe prowadzone przez nieistniejący klubo-teatr „Dzika Strona Wisły”).

Projekt „Inwazja klaunów I Europejski Festiwal Klaunady” jest projektem 3-letnim, w który zaangażowana jest 21 osobowa grupa artystów. Projekt w 2020 r. obejmuje liczne działania, takie jak:

• 3 miesiące warsztatów artystycznych z mieszkańcami z Pragi-Północ (sierpień – październik),

• 3 tygodnie prób (wrzesień),

• 8 utworów muzycznych,

• 8 performanców,

• 1 przeobrażony scenograficznie teren (dawny ZOO Market przy Al. Solidarności 55),

• 1 pokaz finałowy przedstawienia „Inwazja Klaunów”,

• 1 mapa (internetowa Mapa Praskiej Kultury),

• 1 film promujący ideę nowego cyrku.

Ze względu na trwający stan epidemii w Polsce projekt w 2020 r. musiał przybrać nieco inną niż planowana, formułę. Zamiast cyrkowej parady na Pradze Północ, odbędą się dwa pokazy przedstawienia cyrkowego. Pokazy będą prezentowane szerokiej publiczności przez streaming on-line dostępny na kanale dkpraga.pl

Odbiorcami zaplanowanych działań są mieszkańcy Pragi Północ i Warszawy, mają charakter międzypokoleniowy, dla całych rodzin bez względu na status społeczny. Udział w warsztatach i pokazach jest bezpłatny. Ze względu na stan epidemii i wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla instytucji kultury może w nich uczestniczyć ograniczona liczba osób.

„Inwazja klaunów – I Europejski Festiwal Klaunady”

W trzy wyjątkowe soboty, przez najbliższe trzy lata, władzę nad prawobrzeżną Warszawą obejmie Wielki Rewitalizator, miejski wesołek, król karnawału – Klaun. W klaunadę zostaną zaangażowani artyści związani z teatrem, cyrkiem i sztuką społeczną. Zobaczymy spektakle animujące i ożywiające warszawską Pragę. W krótkich formach cyrkowo-teatralnych, które odbędą się w znaczących punktach Pragi-Północ, odsłonią się różne twarze miejskiego błazna i tematy-problemy, które dotykają Warszawę, podobnie jak inne światowe metropolie. Reżyserem klaunady jest Michał Walczak. Inni artyści zaangażowani w projekt to m.in. Czesław Mozil, Krzysztof Kostera, Paulina Chodnicka, Daniel Chmielewski.

INWAZJA KLAUNÓW to przygotowywany wcześniej na warsztatach z mieszkańcami festiwal składający się z małych spektakli w przestrzeni dzielnicy (plener) oraz szereg spotkań integrujących artystów i mieszkańców, do których może dołączyć każdy. Artyści cyrku, teatru, muzyki wraz ze scenografką, kompozytorem i reżyserem stworzą nową formułę działania, którą można w skrócie określić jako Praski Cyrk Muzyczny. Festiwal odbywać będzie się na Pradze-Północ. Współtworzy go praska społeczność. Klauni to przegrani, najniżsi w hierarchii artystycznej przedstawiciele wiary w prostotę i naiwność cyrku, która może uratować świat. Odrzucani i wyśmiani przez wysoką sztukę klauni właśnie teraz – w czasie rosnących napięć, presji i lęków – mogą ujawnić swoją moc, jeśli zaprosimy ich do naszego świata i razem z nimi przeobrazimy mapę lęków w mapę nadziei.

Skąd przyszli? Czego chcą? Dokąd zmierzają? Jedni mówią, że to bezrobotna rodzina, której cyrk zbankrutował przez pandemię. Inni, że to mieszkańcy miasta, którzy zwariowali od siedzenia w domu podczas zarazy. Jeszcze inni twierdzą, że to pracownicy spalonego w Parku Praskim w 1939 roku lunaparku, którzy chcą go odbudować i przywrócić miastu radość życia. Kim są tajemniczy klauni? Czy uda się powstrzymać chaos i wybuchy śmiechu wszędzie tam, gdzie się pojawiają? A może miasto nauczy się od klaunów jak się śmiać, tańczyć i żyć?

Wyjściową ideą pomysłodawcy Fundacji „Zakochana Warszawa” i głównego Partnera – Domu Kultury „Praga” było stworzenie 3 corocznych edycji festiwalu plenerowego, który zaszczepi ideę Nowego Cyrku na ulicach, podwórkach i scenkach Pragi-Północ na wzór festiwalu Sztukmistrze, który od lat jest marką miasta Lublin czy muzycznego festiwalu Inwazja Mocy. Nowy Cyrk jako sztuka demokratyczna, elastyczna, międzyklasowa i międzypokoleniowa to naturalny język robotniczej dzielnicy, słynącej z bazarów, jarmarków i szemranych ulic. Ich rewitalizacja, gentryfikacja i developizacja znajduje się poza zainteresowaniem głównych artystycznych ośrodków, skupionych na lewobrzeżnej Warszawie i ekspozycji sukcesu, prestiżu, bogactwa. Przykład Brechta, Becketta, Schulza, a także Shakespeare’a uczy jak potężne miejskie mity literackie ujawniają się nie w salonowych sztukach, ale operach żebraczych, które mają za scenerie podupadłe dzielnice, bramy, zaułki. Czas pandemii, który przewartościowuje rolę i pozycję artysty oraz zmienia definicję sukcesu i porażki, to doskonały moment, aby na rolę sztuki spojrzeć z perspektywy nie bulwarów, ale dzikiej strony Wisły. Z perspektywy klauna.

Włączenie do sztuki festiwalowej społeczności lokalnej nastąpi poprzez organizację cyklu dziesięciu bezpłatnych warsztatów cyrkowych, prowadzonych przez pedagogów cyrkowych i artystów realizujących pomniejsze spektakle i sekcje artystyczne podczas klaunady. Działający w ramach grupy nowocyrkowej artyści-akrobaci pracować będą z lokalną społecznością – i wszystkimi warszawskimi amatorami akrobacji cyrkowej podczas cotygodniowych warsztatów dla dorosłych. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Domu Kultury „Praga” lub w plenerze. Podczas warsztatów adepci nowocyrkowi i amatorzy nowego cyrku będą realizować zagadnienia związane z głównym cyklem programowym. Połączenie struktury programowej warsztatów – klaunady – happeningu pozwoli na włączenie wszystkich zainteresowanych działaniami cyrkowymi warszawiaków do obszaru uczestników wytwarzanej w projekcie sztuki cyrkowej. Chętni uczestnicy warsztatów będą włączani jako odtwórcy konkretnych ról w program artystyczny.

3 października

12:00

Wstęp do Inwazji Klaunów

Plac Konesera

CIRCUS MARKET

Praskie Ogródki Sąsiedzkie przy ul. Solidarności 55

14:00 1 pokaz

16:00 2 pokaz

Byłem klaunem wtedy, gdy mnie świat tak nie postrzegał. Jak już zrozumiałem, że jestem wolnym muzykiem, odkryłem, że świat bierze mnie za klauna. Granica między śmiechem a płaczem jest tak cieniuteńka, że nadszedł czas na inwazję, inwazję klaunów.

Czesław Mozil

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button