GOSPODARKAPOLSKA

Inflacja za listopad 2023. Spadek „aż” o 0,1 proc.

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,5% (wskaźnik cen 106,5).

Zaś w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7).

W październiku wyniosła ona 6,6 proc.

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 11 2023
11 2022=100 10 2023=100
OGÓŁEM 106,5 100,7
Żywność i napoje bezalkoholowe 107,2 100,8
Nośniki energii 107,9 99,9
Paliwa do prywatnych środków transportu 94,3 108,8

Inflacja bazowa w październiku 2023 r.

Dane NBP: w październiku 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 8,0 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 6,6 proc. r/r.

Narodowy Bank Polski opublikował 16 listopada 2023 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w październiku 2023 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 5,1 proc., wobec 6,8 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 9,9 proc., wobec 10,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 8,0 proc., wobec 8,4 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 8,3 proc., wobec 9,3 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

(„Źródło danych GUS”, „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button