RÓŻNOŚCI

Huragan 100-lecia w Borach Tucholskich. 3700 grusz i jabłoni dla Ziemi

Restore Our Earth - Odbudujmy Naszą Ziemię

W tym roku Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia) odbył się pod hasłem Restore Our Earth – Odbudujmy Naszą Ziemię. Razem możemy to zrobić!

W tej intencji, Klub Gaja posadził 3700 drzew owocowych! Dzikie grusze i jabłonie będą rosły na terenach zniszczonych przez huragan w Borach Tucholskich. Sadząc gatunki owocowe i miododajne chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzebę ochrony różnorodności biologicznej. Kolejnym działaniem będzie wykonanie muralu antysmogowego Drzewo Życia we współpracy z BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.

Huragan 100-lecia, który przeszedł w 2017 r. m.in. przez Bory Tucholskie, uszkodził ponad 120 tys. ha lasu, w tym blisko 40 tys. ha do całkowitego odnowienia. Silny wiatr łamał drzewa jak zapałki, rujnując całe drzewostany. Żywioł spowodował ogromne straty w zasobach przyrodniczych m.in. niszcząc pomniki przyrody, drzewostany nasienne oraz miejsca bytowania wielu gatunków zwierząt, w tym chronionych.

3700 grusz i jabłoni dla Ziemi (fot. Klub Gaja)

Szczególne ważne są gatunki biocenotyczne sadzone w lasach, które mają ogromne znaczenie, mianowicie zwiększenie bioróżnorodności biocenoz leśnych. Są to bardzo często gatunki miododajne i nektarodajne, przyczyniają się do rozwoju szerokiej gamy owadów, w tym zapylających. Stwarzają też lepsze warunki dla bytowania ptaków i nietoperzy, które są nieocenionym sprzymierzeńcem lasu i leśników w utrzymaniu liczebności populacji szkodliwych dla lasu owadów na poziomie bezpiecznym, zapewniającym trwałość lasu. Bioróżnorodność związana z wprowadzaniem gatunków biocenotycznych sprzyja też wzrostowi odporności lasów na wszelkie inne czynniki szkodotwórcze, zarówno biotyczne (owady, grzyby, nicienie i zwierzyna), jak też abiotyczne takie jak wiatrołomy, czy szkody śniegowe (okiść).

Poprzez wzrost retencji wodnej lasów o dużej bioróżnorodności, następuje ograniczenie szkód, powstałych w wyniku powodzi, gwałtownych wiatrów czy pożarów. Bioróżnorodność sprzyja także przyspieszeniu procesów glebowych, poprawie jakości i żyzności siedlisk leśnych i mikroklimatu. To z kolei wpływa na przyspieszenie obiegu materii, powoduje zwiększenie produkcyjności, a w konsekwencji wzrost pochłaniania dwutlenku węgla i zwiększenie emisji tlenu do atmosfery, w wyniku bardziej intensywnego procesu fotosyntezy z jednostki powierzchni (z 1 hektara) w porównaniu do obszarów, na których nie wprowadzano gatunków biocenotycznych.

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja, podkreśla – „Dbanie o naszą planetę może stać się przyjemnością, jeśli poświęcimy się sadzeniu drzew czy zakładaniu ogrodów. Każde pozytywne działanie się liczy. Niezwykle cieszę się, że współpracujemy z organizacjami dla których stan środowiska nabiera coraz większego znaczenia i możemy działać razem. Znaczenie edukacyjne takich wspólnych przedsięwzięć jest nie do przecenienia”.

Posadzenie dzikich grusz i jabłoni na terenach dotkniętych klęską żywiołową pomoże w zwiększeniu różnorodności biologicznej odnawianego lasu oraz zapewnieni bazę pokarmową i schronienie dla dzikich zwierząt. Dzika jabłoń i grusza są cennymi gatunkami biocenotycznymi, pomimo to, możemy je spotkać sporadycznie w naszych lasach czy na miedzach. Te jedne z najstarszych i rodzimych gatunków drzew owocowych dodadzą też uroku leśnemu krajobrazowi. Akcja Klubu Gaja odbyła się we współpracy z Nadleśnictwem Rytel z Borów Tucholskich.

Posadzonych 3700 grusz i jabłoni zostanie dopisanych do licznika drzew programu Święto Drzewa. Dzięki zaangażowaniu ponad 760 tysięcy osób posadzono blisko 940 tysięcy drzew i krzewów! Dla Ziemi, przyrody i ludzi!

W maju Klub Gaja wspólnie z BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej zaplanowali otwarcie muralu Drzewo Życia, który będzie zmniejszał zanieczyszczenie powietrza. Mural zaprojektowany i wykonany przez artystkę Ewę Ciepielewska powstanie na budynku galerii Studio BWA Wrocław przy ul. Ruskiej.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button