RÓŻNOŚCI

Greenpeace domaga się silnego Globalnego Traktatu o Plastiku. Chrońmy środowisko i zdrowie ludzi!

Zanieczyszczenie plastikiem jest jednym z najpilniejszych wyzwań środowiskowych

Zanieczyszczenie plastikiem jest wszechobecne – zalewa naszą planetę, szkodzi zdrowiu ludzi, potęguje niesprawiedliwość społeczną, niszczy bioróżnorodność i napędza kryzys klimatyczny.

Rozpoczęły się negocjacje w sprawie Światowego Traktatu w sprawie Tworzyw Sztucznych, których celem jest zakończenie procesu do końca 2024 r. Przyszły traktat ma ogromny potencjał, aby skierować świat na ścieżkę ku przyszłości wolnej od tworzyw sztucznych.

Produkcja, składowanie i utylizacja plastiku szkodzą ludziom i klimatowi. Faktem jest, że 99% plastiku powstaje z paliw kopalnych; ropy naftowej i gazu – a koncerny naftowe, współpracując z dużymi korporacjami, produkują coraz więcej, promują fałszywe rozwiązania i model jednorazowego użytku, gdzie zyski korporacji mają pierwszeństwo przed zdrowiem ludzi i dobrem środowiska.

Greenpeace, wraz z sojusznikami, domaga się silnego traktatu, który powstrzyma wydobycie ropy i gazu oraz powstrzyma wielkie koncerny naftowe przed produkcją coraz większych ilości plastiku. 

Greenpeace domaga się Globalnego Traktatu o Plastiku, który:

Zakończy zanieczyszczanie plastikiem – od produkcji po utylizację – aby chronić środowisko i zdrowie ludzi.

Zanieczyszczenie plastikiem zalewa naszą planetę, niszczy bioróżnorodność i pogarsza kryzys klimatyczny na każdym etapie  – od wydobycia, produkcji, pakowania, dystrybucji, spalania, aż po wysypiska. Ten śmiertelny cykl spowodowany przez niekontrolowaną produkcję i użytkowanie plastiku musi zostać zatrzymany raz na zawsze.

Zobowiąże prawnie do zmniejszenia produkcji plastiku o co najmniej 75% do 2040 roku.

Produkcja plastiku oznacza zależność od paliw kopalnych i nie tylko napędza zmiany klimatu, ale także wyrządza ogromne szkody lokalnej faunie i florze. Szkodzi również społecznościom i pracownikom żyjącym w pobliżu miejsc produkcji i wysypisk. Jeśli nie podejmiemy działań, produkcja plastiku może podwoić się w ciągu najbliższych 10-15* lat, a potroić do 2050 roku. Traktat musi zmniejszyć produkcję plastiku o co najmniej 75% do 2040 roku, a następnie stopniowo zmniejszać produkcję i użytkowanie plastiku oraz zapewnić sprawiedliwe odejście od szkodliwych, jednorazowych tworzyw sztucznych. 

Wszystkie tworzywa sztuczne są problematyczne, gdy rozpatruje się je z perspektywy całego cyklu życia – środowiskowe, zdrowotne i społeczne skutki wydobycia, produkcji plastiku, użytkowania, zarządzania odpadami i utylizacji to niezbite argumenty, że plastik musi być zredukowany jak najszybciej, szczególnie tam, gdzie istnieją bezpieczniejsze, bardziej zrównoważone i cyrkularne substytuty. 

Ze względu na masowe użycie plastiku w dzisiejszym społeczeństwie, konieczne jest, abyśmy najpierw wyeliminowali problematyczne produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Zapewnia sprawiedliwe i inkluzywne przejście do gospodarki niskoemisyjnej, zero-odpadowej, opartej na ponownym użyciu.

Traktat musi wspierać sprawiedliwy rozwój alternatywnych źródeł utrzymania w całym łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych, wzmacniać pracowników, z priorytetem dla osób zbierających odpady i innych dotkniętych społeczności. Musi wspierać modele biznesowe oparte na ponownym użyciu i napełnianiu; priorytetowo traktować interesy rdzennych społeczności i rozwijać tradycyjną wiedzę.

Opiera się na prawach człowieka, zmniejsza nierówności, stawia na pierwszym miejscu zdrowie ludzkie.
Od produkcji po utylizację, zanieczyszczenie plastikiem negatywnie wpływa na nasze zdrowie i prawa człowieka. Przyspiesza niesprawiedliwość społeczną i degradację środowiska, pogłębia nierówności spowodowane przez kryzys klimatyczny. Negocjacje muszą zapewnić sprawiedliwą i równą reprezentację społeczności rdzennych, nieproporcjonalnie dotkniętych przez kryzys zanieczyszczenia plastikiem. Traktat musi mieć silne podstawy w sprawiedliwości i prawach człowieka, aby zapobiec wyrządzaniu dalszych szkód.

Zanieczyszczenie plastikiem jest jednym z najpilniejszych wyzwań środowiskowych naszych czasów, a jego skutki stają się coraz bardziej dotkliwe z każdym dniem.

Kryzys plastikowy dotyka każdego zakątka globu. Znajduje się w najgłębszych częściach naszych oceanów, na najwyższych szczytach gór i nawet w naszych ciałach. W trakcie procesu negocjacji pokażemy jak niepowstrzymany globalny ruch może osiągnąć ambitny Globalny Traktat o Plastiku, który zatrzyma zalewanie plastikiem i w końcu zakończy epokę tworzyw sztucznych – dla naszego zdrowia, naszych społeczności, klimatu i planety.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button