POLSKAŚWIAT

Europosłowie: żadna więcej kobieta w Polsce nie powinna umrzeć z powodu restrykcyjnego prawa aborcyjnego

Parlament Europejski

Europosłowie ponownie potępiają bezprawne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego wprowadzające niemal całkowity zakaz aborcji.

  • W ciągu ostatnich 10 miesięcy tylko 300 polskich kobiet skorzystało z usług aborcyjnych w szpitalach ze względu na zagrożenie życia i zdrowia
  • Polki powinny otrzymać wsparcie w dostępie do usług aborcyjnych w innych państwach członkowskich
  • Orzeczenie w sprawie aborcji to kolejny przykład politycznego przejęcia władzy sądowniczej i systemowego upadku rządów prawa w Polsce

Rok po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, posłowie wzywają polski rząd do zniesienia zakazu aborcji, zagrażającego życiu kobiet.

We wrześniu 30-letnia Polka zmarła na sepsę, ponieważ lekarze nie przeprowadzili ratującej życie aborcji, czekając na obumarcie płodu z powodu ograniczeń dotyczących legalnych aborcji w Polsce. W rezolucji przyjętej w czwartek 373 głosami za, 124 przeciw, przy 55 wstrzymujących się, posłowie wzywają polski rząd do zapewnienia, że już żadna kobieta w Polsce nie umrze z powodu tego restrykcyjnego prawa.

Należy zagwarantować dostęp do bezpiecznych, legalnych i bezpłatnych usług aborcyjnych

Posłowie, po raz kolejny zdecydowanie potępiają bezprawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. wprowadzające niemal całkowity zakaz aborcji i zagrażające tym samym zdrowiu i życiu kobiet. Wzywają polski rząd do szybkiego i pełnego zagwarantowania dostępu do bezpiecznych, legalnych i bezpłatnych usług aborcyjnych dla wszystkich kobiet.

Posłowie ubolewają, że z powodu restrykcyjnego prawa kobiety muszą szukać aborcji, niespełniających standardów bezpieczeństwa, wyjeżdżać za granicę w celu ich dokonania lub donosić ciążę wbrew swojej woli, także w przypadku śmiertelnego upośledzenia płodu. Parlament wzywa zatem państwa członkowskie do skuteczniejszej współpracy w celu ułatwienia transgranicznego dostępu do aborcji, na przykład poprzez zapewnienie polskim kobietom dostępu do bezpłatnej i bezpiecznej aborcji w innych krajowych systemach opieki zdrowotnej.

Sytuacja w Polsce stale pogarsza się

Ponadto, posłowie potępiają coraz bardziej wrogie i brutalne traktowanie obrońców praw człowieka w Polsce i wzywają polskie władze do zagwarantowania im prawa do publicznego wyrażania opinii bez obawy przed reperkusjami lub groźbami. Zdecydowanie potępiają również nieproporcjonalne użycie przemocy wobec protestujących przez organy ścigania i wzywają polskie władze do zapewnienia, że osoby atakujące protestujących poniosą odpowiedzialność za swoje czyny.

Podkreślając, że wyrok w sprawie aborcji jest kolejnym przykładem politycznego przejęcia władzy sądowniczej i systemowego upadku praworządności w Polsce, posłowie zwracają się do Rady o włączenie tej kwestii do badania sytuacji w zakresie praworządności w Polsce poprzez rozszerzenie zakresu wysłuchań.
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button