LUBLIN

Dworzec Metropolitalny w Lublinie otwarty

Dworzec Lublin uroczyście otwarty

Nowoczesny dworzec w Lublinie jest już otwarty dla mieszkańców. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko uczestniczył w uroczystości jego otwarcia.

Inwestycja połączy 16 gmin; będzie centrum przesiadkowym regionu; wpłynie na wzrost zatrudnienia, w tym również łatwości dojazdów dla osób kształcących się – Lublin to miasto uniwersyteckie, w którym kształci się 5 tys. studentów z całego świata. Budowę dworca sfinansowały środki z funduszy europejskich w wysokości ponad 195 mln zł, co stanowi blisko 2/3 całej wartości inwestycji, która wyniosła ok. 340 mln zł.

W uroczystości otwarcia dworca uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, na czele z prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem, marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim.

Otwarty dworzec to długo wyczekiwane przez mieszkańców regionu, nowoczesne i największe centrum komunikacyjne dla miasta Lublin i województwa lubelskiego. To węzeł komunikacyjny, który połączy transport wewnętrzny miasta z transportem regionalnym i dalekobieżnym.


– Przyjechaliśmy tu dziś do Państwa pociągiem, więc śmiało mogę powiedzieć, że jestem jednym z pierwszych pasażerów, którzy mieli okazję sprawdzić, jak wygodnym rozwiązaniem jest nowy dworzec. To nie jest dworzec na miarę 2024 roku, to jest dworzec na miarę 2050 roku. Bardzo się cieszę, że fundusze europejskie mogą służyć takim właśnie inwestycjom – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko na uroczystości otwarcia dworca.

– Dworzec Metropolitalny to nie tylko miejsce przesiadkowe. To symbol postępu, nowoczesności i troski o środowisko. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt oraz zachęcam do korzystania z nowych możliwości, jakie niesie ze sobą Dworzec Lublin – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Korzyści dla mieszkańców i regionu

W wyniku realizacji projektu przewiduje się znaczący wzrost liczby przewozów komunikacją miejską (aż do ok. 4 milionów osób rocznie), pojazdów korzystających z miejsc postojowych „Park&Ride” (do ponad 30 tysięcy rocznie) oraz rowerzystów użytkujących miejsca postojowe „Bike&Ride” (do ponad 6 tysięcy rocznie). Dodatkowo, oczekuje się spadku emisji gazów cieplarnianych o 170,35 ton równoważnika CO2 rocznie.

To konkretne korzyści dla mieszkańców: skrócenie czasu podróży, komfort i bezpieczeństwo. Lepsza komunikacja oznacza zwiększenie zatrudnienia i wzrost ekonomiczny regionu.

Dworzec Metropolitalny w Lublinie (fot. MFiPR)

Dworzec samowystarczalny energetycznie

Dworzec Metropolitalny w Lublinie to przykład nowoczesnego budownictwa. Wyróżnia się innowacyjnymi i ekologicznymi rozwiązaniami. W jego konstrukcji wykorzystano gruntowe pompy ciepła do ogrzewania, a innowacyjna koncepcja „budynku w budynku” ze szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła znacząco zmniejsza zużycie energii.

Dodatkowo dworzec ma zainstalowany zielony dach z panelami fotowoltaicznymi, system odzyskiwania deszczówki, a do zagospodarowania terenu wokół użyto antysmogowej kostki brukowej.

Centrum komunikacyjne dla Lublina i całego regionu

Inwestycja to nie tylko budowa dworca (hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, kasy, mała gastronomia, punkty informacyjne), ale także kompleksowa modernizacja infrastruktury komunikacyjnej regionu.

Powstał nowy układ drogowy, perony autobusowe, miejsca postojowe, parkingi (podziemny parking dla samochodów Park&Ride), miejsca postojowe dla rowerów, ścieżki rowerowe, oświetlenie, monitoring oraz instalacje Hotspot. Cała przestrzeń jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie te inwestycje tworzą Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF).

Dworzec w Lublinie – współpraca samorządów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dworzec metropolitalny w Lublinie powstał w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Istotą tego instrumentu jest powierzenie stowarzyszeniom samorządów lokalnych, skupionych wokół miasta wojewódzkiego, w tym przypadku Lublina, wpływu na wybór i realizację projektów służących mieszkańcom całego obszaru funkcjonalnego miasta.

Projekty ZIT są przygotowywane przez samorządy lokalne, współpracujące w ramach stowarzyszeń. Są finansowane z programów regionalnych, ale także krajowych.

Wsparcie województwa lubelskiego z funduszy europejskich

Miasto Lublin zrealizowało budowę dworca (czerwiec 2017 r. – grudzień 2023 r.) dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 339 mln zł, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 195 mln zł.


Wg naszych szacunków w dobiegającej końca perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 do województwa lubelskiego z budżetu unijnego trafiło łącznie – z programów krajowych oraz programu regionalnego – ponad 21 mld zł z funduszy Polityki Spójności.

To ponad 10 tys. zł na każdego mieszkańca województwa, co stawia region na drugim miejscu pod względem wsparcia unijnego na jednego mieszkańca. W regionalnym programie operacyjnym woj. lubelskiego cała alokacja już została zakontraktowana, co należy uznać za duży sukces.

Na lata 2021-2027 na program regionalny województwa lubelskiego przeznaczono 10 mld zł – pierwsze nabory już zostały uruchomione. Województwo lubelskie korzysta także ze środków funduszy europejskich z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), a także z programów krajowych.

Więcej

Nowy dworzec, zlokalizowany przy ul. Dworcowej, jest już gotowy do przyjęcia pierwszych pasażerów, których autobusy wyjadą lada chwila. To wyjątkowe przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowić będzie w pełni funkcjonalny węzeł komunikacyjny, łączący transport wewnętrzny miasta z transportem regionalnym i dalekobieżnym.

Dworzec integruje komunikację autobusową, busową i transport kolejowy.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button