POLSKA

Czystka trwa. Odwołanie 10 pisowskich prokuratorów okręgowych i regionalnych

Normalność w Polsce powoli wraca

Prokurator Generalny Adam Bodnar, w ścisłej współpracy z p.o. Prokuratorem Krajowym Jackiem Bilewiczem, realizują konsekwentnie program zmian w prokuraturze, mający na celu przywrócenia tej służby obywatelom.

W związku z tym w sobotę 26 stycznia podjęto decyzję o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji następujących prokuratorów z nominacji Ziobry:

Agnieszka Bortkiewicz – odwołana z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie. 

Mariusz Dubowski – odwołany z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Prokuratora Okręgowego w Warszawie

Artur Maludy – odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Szczecinie 

Łukasz Osiński – odwołany z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga

Bartosz Pęcherzewski – odwołany z funkcji Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu

Elżbieta Pieniążek – odwołana z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Białymstoku

Remigiusz Dobrowolski – odwołany z funkcji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie 

Jakub Romelczyk – odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Warszawie

Teresa Rutkowska-Szmydyńska – odwołana z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Gdańsku 

Jerzy Ziarkiewicz – odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Lublinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Lublinie

Oświadczenie I zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w sprawie informacji zawartej w dzisiejszym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącym odwołania 10 prokuratorów

„Zastępcy Prokuratora Generalnego oświadczają, że decyzje, o których mowa w dzisiejszym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości są prawnie bezskuteczne.

Powoływanie i odwoływanie prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych, a także delegowanie prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do innej jednostki prokuratury i odwołanie z delegacji stanowią ustawowe kompetencje Prokuratora Krajowego. Stanowią o tym: art. 15 par 1 ustawy Prawo o prokuraturze oraz art. 106 par 2 i 3 ustawy Prawo o prokuraturze. Kompetencji w tym zakresie nie może przejąć Prokurator Generalny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski. Podejmowane przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara działania mające na celu usunięcie z urzędu I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego są bezprawne. Stanowią oczywiste obejście obowiązujących przepisów ustawy Prawo o prokuraturze, które w art. 14 par 1 wprost wskazują, że odwołanie Prokuratora Krajowego może nastąpić za pisemną zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dodać należy, że w obiegu prawnym funkcjonuje postanowienie zabezpieczające wydane przez Trybunał Konstytucyjny nakazujące wszystkim organom władzy publicznej powstrzymywanie się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających wykonywanie przez Dariusza Barskiego uprawnień, zadań i kompetencji Prokuratora Krajowego. Ponadto wszczęcie przez Trybunał Konstytucyjny z wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym wobec wykreowania przez Prokuratora Generalnego, wbrew przepisom prawa stanowiska mającego pozwolić na usunięcie z urzędu I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego z pominięciem pisemnej zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. art. 86 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.

Zastępcy Prokuratora Generalnego”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button