POLSKA

Były szef KNF Marek Ch. aresztowany na dwa miesiące. Usłyszał zarzuty

Afera Komisji Nadzoru Finansowego

Prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawili zarzut Markowi Ch. byłemu Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego.

28 marca 2018 roku w Warszawie Marek Ch. przekroczył uprawnienia w celu osiągnięcia przez inną osobę korzyści majątkowej, tj. o czyn z art. 231 par. 2 kodeksu karnego.

Prokuratorzy zgromadzili materiał dowodowy

Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z rozmową z Leszkiem Czarneckim w dniu 28.03.2018 roku.

W toku śledztwa prokuratura zabezpieczyła obszerny materiał dowodowy, przesłuchano licznych świadków w tym zawiadamiającego Leszka Czarneckiego. Ponadto w trakcie postępowania prokuratorzy uzyskali dwie opinie biegłych z zakresu fonoskopii, w wyniku których potwierdzono przebieg rozmowy między Markiem Ch. i Leszkiem Czarneckim oraz potwierdzono autentyczność urządzenia, na którym zarejestrowano tę rozmowę.

Prokuratorzy wydali 26 listopada 2018 roku postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do Prokuratury byłego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Ch.

Zatrzymany usłyszał zarzuty

Przedstawione zarzuty dotyczą spotkania w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego pomiędzy Markiem Ch. a Leszkiem Czarneckim, pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. podczas którego omawiano przebieg postępowania Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie programu naprawczego Getin Noble Bank S.A. Wówczas Marek Ch. zaproponował Leszkowi Czarneckiemu zatrudnienie Grzegorza Kowalczyka w charakterze prawnika w Getin Noble Bank S.A. na okres 3 lat oraz przekazał Leszkowi Czarneckiemu informację, że zatrudnienie to będzie skutkować przychylnością Komisji Nadzoru Finansowego w czasie realizacji programu naprawczego Getin Noble Bank S.A.

Przepisy par. 5 pkt 1 i 2 Uchwały nr 111/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. Komisji Nadzoru Finansowego, wydanej na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, przewidują, że Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego był zobowiązany do powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek spraw osobistych, które mogłyby kolidować lub wskazywać na konflikt z wypełnianiem przez niego obowiązków członka Komisji Nadzoru Finansowego oraz do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogłyby narazić Komisję Nadzoru Finansowego na utratę zaufania.

Prokuratorzy skierowali wniosek o areszt

Prokurator po przeprowadzeniu czynności procesowych, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, z uwagi na obawę matactwa i grożącą podejrzanemu wysoką karę, skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Marek Ch. został aresztowany na 2 miesiące.

Przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 10 lat.
(PK)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Back to top button