ŚWIAT

Berlin i Paryż. Zełenski spotkał się z Scholzem i Macronem. Umowy o bezpieczeństwie podpisane

Polityka i wojna na Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpoczął roboczą wizytę w Republice Federalnej Niemiec.

Głowa państwa przybyła do Biura Kanclerza Federalnego Niemiec w Berlinie, gdzie rozpoczęły się negocjacje z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Przywódcy planują omówić dalsze wsparcie dla Ukrainy w sferze obronnej, politycznej i finansowej.

Zgodnie z wynikami negocjacji planowane jest podpisanie Umowy o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Ukrainą a Republiką Federalną Niemiec.

Wołodymyr Zełenski i Olaf Scholz poruszą także kwestię wspierania Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.

Ze swojej strony kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził przygotowanie nowego pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 1,1 miliarda euro, który obejmuje 36 haubic, amunicję, 2 systemy Skynex i rakiety dla IRIS-T.

Kanclerz Niemiec określiła także podpisanie porozumienia o bezpieczeństwie między obydwoma krajami jako krok historyczny.

„Trudno przecenić ten dokument, bo stanowi, że Niemcy będą tak długo, jak długo będzie to konieczne, wspierać niepodległą Ukrainę, która broni się przed rosyjską agresją” – zauważył Olaf Scholz.

Według niego Republika Federalna Niemiec będzie wspierać Ukrainę w rozwoju nowoczesnych, zdolnych do obrony sił zbrojnych, aby zapobiec przyszłej agresji Rosji.

„Jeśli Rosja pomyśli o tym w przyszłości, mamy szczegółowe porozumienia – dyplomatyczne, gospodarcze i wojskowe – dotyczące tego, w jaki sposób pomożemy Ukrainie” – dodał kanclerz.

Ponadto umowy obejmują pomoc w sferze cywilnej, w szczególności w zakresie rozminowywania, zapewnienia funkcjonowania infrastruktury energetycznej i odbudowy.

„Ta umowa odzwierciedla wartości, które wyznajemy. Opiera się na demokracji i rządach prawa, na porządku, w jakim chcą żyć nasze społeczeństwa. Ze swojej strony Ukraina bierze odpowiedzialność za kontynuację reform prowadzących do jej przystąpienia do UE” – zauważył.

Podkreślił też, że każdemu zależy na jak najszybszym zakończeniu tej wojny. „Ale niestety widzimy, że Rosja nie jest gotowa na trwały i sprawiedliwy pokój. Wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu realizuje swoje cele, co niedawno ponownie pokazał nam Putin. Wysyłamy jasny sygnał prezydentowi Rosji: nie zmniejszymy naszego wsparcia dla Ukrainy. Nadal stoimy po stronie Ukraińców” – powiedział Olaf Scholz.

W Berlinie prezydent Ukrainy spotkał się z prezydentem Niemiec

W ramach wizyty roboczej w Niemczech prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z Prezydentem Federalnym Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Głowa państwa ukraińskiego podkreśliła, że ​​cieszy się, że może podziękować Niemcom i ich narodowi za potężne wsparcie jakiego udzielają Ukrainie w tym trudnym czasie.

Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na dbałość o Ukraińców, którzy zostali schronieni przez Niemcy po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na pełną skalę, oraz osobistą solidarność Franka-Waltera Steinmeiera z jego krajem, w szczególności jego wizytę w wyzwolonych osadach obwodu czernihowskiego.

Prezydent Ukrainy zapoznał rozmówcę z sytuacją na froncie i pilnymi potrzebami obrońców Ukrainy w zakresie przeciwstawienia się rosyjskiej agresji.

Wołodymyr Zełenski podkreślił ogromne znaczenie podpisanego w Berlinie Porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Ukrainą a Niemcami, które stanowi ważny krok we wzmacnianiu zdolności obronnych jego kraju.

Osobno Wołodymyr Zełenski i Frank-Walter Steinmeier podkreślali znaczenie uruchomienia wspólnej produkcji broni.

Prezydenci zwrócili szczególną uwagę na realizację ukraińskiej formuły pokojowej.

Skupili się także na kwestii dalszego rozwoju partnerstw miejskich i międzyregionalnych pomiędzy Ukrainą a Niemcami, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w konkretnych porozumieniach i projektach. W szczególności strony uzgodniły dalsze kroki w przygotowaniu kolejnej Konferencji w sprawie Odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Berlinie w czerwcu br.

Paryż. Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron (fot. president.gov.ua/)

W Paryżu Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron podpisali Porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Ukrainą a Francją

Podczas swojej roboczej wizyty we Francji Zełenski podpisał Porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Ukrainą a Francją z prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem.

Dokument został podpisany w ramach wsparcia Wspólnej Deklaracji o wsparciu dla Ukrainy przyjętej przez państwa członkowskie G7 w Wilnie 12 lipca 2023 r. Umowa będzie obowiązywać przez dziesięć lat.

W dokumencie tym Francja potwierdza swoje niezachwiane zaangażowanie na rzecz strategicznego celu jakim jest wolna, niezależna, demokratyczna i suwerenna Ukraina od 1991 r. w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, zdolna do samoobrony już teraz i odstraszania wszelkiej możliwej agresji w przyszłości.

Ukraina i Francja uznają znaczenie podstawowych zasad sprawiedliwego pokoju zawartych w Ukraińskiej Formule Pokoju.

Dokument ma na celu wzmocnienie dwustronnej współpracy Ukrainy i Francji w dziedzinie bezpieczeństwa.

Umowa ustala główne elementy długoterminowych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa udzielonych Ukrainie przez Francję, określa priorytet współpracy w zakresie bezpieczeństwa w sferze wojskowej, politycznej, finansowej i humanitarnej.

Zgodnie z dokumentem, w 2024 roku Republika Francuska przeznaczy aż do 3 miliardów euro na pomoc wojskową i przez dziesięć lat swojego funkcjonowania będzie nadal udzielać Ukrainie wsparcia.

W szczególności Francja zapewni pomoc wojskową i cywilną, aby Ukraina mogła chronić swoją suwerenność, niezależność i integralność terytorialną przed agresją Federacji Rosyjskiej.

W ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy strona francuska będzie odgrywać wiodącą rolę w koalicjach artyleryjskich i obrony powietrznej, a także będzie uczestniczyć w koalicjach sił powietrznych i bezpieczeństwa morskiego oraz innych koalicjach.

Francja przyczyni się także do rozwoju bazy obronnej i przemysłowej Ukrainy, w szczególności poprzez przyciąganie inwestycji francuskich, lokalizację produkcji na terytorium Ukrainy oraz wspólną produkcję priorytetowych rodzajów broni i amunicji.

Ponadto Republika Francuska pomoże Ukrainie przyłączyć się do zbiorowych instrumentów zwalczania zagranicznej ingerencji i manipulacji informacjami.

Wraz z członkami Grupy Siedmiu i innymi partiami Francja i Ukraina będą pracować nad stworzeniem mechanizmu odszkodowawczego mającego zrekompensować szkody spowodowane agresją Rosji. Francja jest zdecydowana nadal stosować surowe sankcje wobec sektorów rosyjskiej gospodarki, a także wobec tych, którzy wspierają wojnę, czerpią z niej korzyści lub pomagają ją obejść.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button