POLITYKAŚWIAT

Andrzej Duda – wizyta w Kenii zakończona. Kigali – rozmowy prezydentów Polski i Rwandy

"Wycieczka" Dudy trwa. Wizyta w krajach Afryki Wschodniej

Prezydent Andrzej Duda kontynuuje wizytę w Afryce Wschodniej.

Po spotkaniach w stolicy Kenii, Nairobi, polski przywódca udał się do Kigali na rozmowy z prezydentem Republiki Rwandy Paulem Kagame.

Główna agenda rozmów to zacieśnianie stosunków gospodarczych pomiędzy krajami, globalne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, współpraca w dziedzinie obronności oraz w obszarze edukacji.

Prezydentom towarzyszą małżonki: Agata Kornhauser–Duda i Jeannette Kagame, które realizują program odrębny.

Rwanda – Kigali. Andrzej Duda i Paul Kagame (fot. KPRP)

Wizyta rozpoczęła się od ceremonii oficjalnego powitania. Następnie prezydenci Polski i Rwandy udali się na rozmowy „w cztery oczy”. Planowane jest również spotkanie plenarne delegacji.

Po południu polski przywódca weźmie udział w „Polsko–Rwandyjskim Okrągłym Stole Gospodarczym” oraz złoży wizytę w Hucie Cyny Luna Smelter w Kigali.

Wizyta w Kenii, Rwandzie i Tanzanii ma dwa główne cele: promowanie Polski i polskiego biznesu oraz informowanie o sytuacji w naszej części Europy związanej z rosyjską agresją na Ukrainę.

– Rwanda jest krajem bardzo dynamicznie się rozwijającym, więc mam nadzieję, że możliwości rozwojowe naszych przedsiębiorców będą na tyle atrakcyjne, żeby ich zainteresować współpracą, inwestycjami, ale przede wszystkim kooperacją z przedsiębiorcami rwandyjskimi – powiedział prezydent przed wylotem do Kigali.

Wcześniej prezydent z Małżonką odwiedzili Republikę Kenii.

Kenia. Wizyta oficjalna Pary Prezydenckiej

Prezydent Andrzej Duda przebywał z oficjalną wizytą w Kenii. W Nairobi Przywódcy Polski i Kenii William Samoei Ruto rozmawiali o przyszłych kierunkach rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy krajami, współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz kryzysie żywnościowym i energetycznym, który jest skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Prezydent zwrócił uwagę, że jest to historyczny moment, ponieważ po raz pierwszy polski przywódca składa wizytę w Kenii. Jak dodał, odbywa się to „po 61 latach od nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy naszymi krajami”.

Andrzej Duda poinformował, że tematem rozmów były przyszłe kierunki rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Kenią, a także współpraca w dziedzinie rolnictwa i nowoczesnych technologii ochrony środowiska, w tym również pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych – elektrowni wodnych i wiatrowych.

Kenia – Nairobi. William Ruto i Andrzej Duda (fot. KPRP)

– Rozmawialiśmy na temat różnych form pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Mówiłem Panu Prezydentowi o naszym procesie transformacji, który – zgodnie ze zobowiązaniami związanymi z naszą obecnością w Unii Europejskiej – realizujemy, jeżeli chodzi o ochronę klimatu. O naszych planach przekształceń sektora energetycznego, o rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce, który jest niezbędnym czynnikiem zrealizowania w przyszłości europejskiej polityki klimatycznej w naszym kraju – wskazał.

– Przedstawiałem sytuację produkcji mleczarskiej w Polsce, również przetwórstwa. Polska jest jednym z największych na świecie producentów i eksporterów m.in. mleka w proszku – mówił Andrzej Duda. Jak wskazał, mamy doświadczenie kilkudziesięciu lat w nowoczesnej produkcji mleczarskiej.

Prezydent poinformował, że rozmowy dotyczyły również sytuacji w tej części Afryki i w Europie, w dobie niepokojów i konfliktów zbrojnych.

– Relacjonowałem Panu Prezydentowi sytuację za naszą wschodnią granicą, mówiłem o wpływie rosyjskiej agresji na kryzys żywnościowy, kryzys energetyczny i o tym jak radzimy sobie z tymi trudnymi skutkami wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie – wskazał Andrzej Duda.

Nairobi. Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Polonii

– O Polsce i o Polakach mówi się tu, w Kenii tylko dobrze. To wielka Państwa zasługa – podkreślał Duda, który wspólnie z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą spotkał się w Nairobi z przedstawicielami Polonii.

Podczas uroczystości Andrzej Duda uhonorował przedstawicieli Polonii i społeczności kenijskiej związanej z Polską odznaczeniami państwowymi.

– Bardzo jesteśmy wdzięczni za przyjęcie nas tutaj, tak bardzo gościnne, i za zorganizowanie spotkania z Państwem. My też długo czekaliśmy na to spotkanie – mówił Andrzej Duda.

Kenia – Nairobi. Andrzej Duda i małżonka – spotkanie z Polonią (fot. KPRP)

Polski przywódca podkreślał, że Polska ma to szczęście, że nigdy nie była kolonizatorem, nigdy nie wyzyskiwała. – Jesteśmy narodem, który sam przeżył bardzo wiele trudnych momentów, przetrwał wyniszczenia, wywózki, deportacje. Także wśród Państwa są potomkowie tych, którzy przeżyli tułaczkę, osiedlili się tu i znaleźli nowe życie – zaznaczył.

– Są wśród Państwa ci, którzy przybyli tu, by nieść pomóc innym, jak misjonarze, siostry zakonne; są wolontariusze; są ci, którzy pracują tu z wyboru; są wreszcie tacy, którzy przybywają w ostatnim czasie, by robić interesy, rozwijać siebie, ale i Rzeczpospolitą Polską, ale we współpracy z Kenią – akcentował Andrzej Duda.

Nairobi. O polsko-kenijskiej współpracy gospodarczej

– Z moich licznych rozmów z przedsiębiorcami wiem, że polski biznes postrzega Afrykę jako istotne miejsce dla inwestycji i rozwoju innowacji technologicznych – mówił Duda podczas w polsko–kenijskiego dialogu gospodarczego odbywającego się Nairobi. W dyskusji wziął udział także prezydent Republiki Kenii William Samoei Ruto.

Prezydent podkreślił, że „Kenia, jest dla polskich firm sektora ICT niezwykle atrakcyjnym partnerem, między innymi ze względu na jedną z najstabilniejszych w Afryce ścieżek rozwoju gospodarczego”.

Wskazał, że jednym ze stałych priorytetów jego prezydentury jest wspieranie obecności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Polski przywódca podkreślił podczas forum, że dynamicznie wzrasta współpraca naszych gospodarek, jednak należy dołożyć jeszcze większych starań aby efektywniej wykorzystać ten potencjał.

– Wielkość tego potencjału potwierdza również decyzja Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która już w 2017 roku otworzyła swoje pierwsze na kontynencie afrykańskim przedstawicielstwo właśnie tu, w Kenii – mówił Andrzej Duda.

Jak dodał, „polskie państwo i polskie środowiska biznesu mocno angażują się – również finansowo – by wzmocnić nasze dwustronne relacje biznesowe”.

Prezydent zwrócił uwagę, że Polska ze swoim dorobkiem technologicznym – w tym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – oraz bogatym doświadczeniem transformacji, ma szansę odegrać znaczącą rolę jako jeden z partnerów rozwoju Kenii. Wskazał również na inne obszary współpracy m.in sektor rolno–spożywczy obejmujący również technologie zwiększające efektywność produkcji rolnej oraz innowacyjne zielone technologie.

Andrzej Duda podkreślał, że „relacje Polski z krajami afrykańskimi od zawsze opierały się na szacunku i zrozumieniu wzajemnych interesów”. Wskazał również na potrzebę budowania dialogu w kwestiach globalnych, w szczególności w temacie rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

– Agresja Rosji przeciwko Ukrainie narusza istniejący porządek międzynarodowy, prowadząc do kryzysu energetycznego, gospodarczego i humanitarnego, odczuwalnego również tu – na kontynencie afrykańskim. Dziękuję przy tej okazji za wspieranie przez Kenię działań w obronie wolnego świata, tym bardziej, że nie wszystkie państwa w Afryce podzielają ten punkt widzenia – mówił prezydent.

W 2022 r. obroty handlowe z Kenią wyniosły 160,4 mln USD (wzrost o 159,6%). Eksport z Polski do Kenii wzrósł o 130,7% w porównaniu z 2021 r. i wyniósł 81,8 mln USD.

Kenia – Kiambu. Andrzej Duda. Centrum Szkoleń Strażackich (fot. KPRP)

Kiambu. Wizyta w Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych

Drugiego dnia wizyty w Kenii prezydent Andrzej Duda odwiedził Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych w Kiambu. Placówka oferuje podstawowe i zaawansowane programy szkoleń w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa, wypadków drogowych oraz udzielania pierwszej pomocy.

Centrum FIRETRACK zostało wybudowane przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w latach 2018–2020 dzięki funduszom polskiej pomocy – programowi pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. To miejsce, w którym polscy i kenijscy eksperci wymieniają się doświadczeniami, prowadzą szkolenia z zakresu pożarnictwa i ratownictwa oraz testują nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne.

– Dzięki polskiej pomocy rozwojowej – zarówno finansowej, jak i merytorycznej – stworzone zostało centrum szkolenia strażaków. Od podstaw została zbudowana profesjonalna kenijska straż pożarna, ponieważ wcześniej znajdowały się tu pojedyncze jednostki, o bardzo niskim poziomie wyszkolenia – mówił prezydent.

Jak wskazał, „dziś już ponad 60 proc. terytorium Kenii jest obsługiwane przez profesjonalną straż pożarną, wyposażoną w sprzęt ratownictwa technicznego i drogowego”.

Prezydent wspomniał, że „na budynkach są polskie i kenijskiej flagi”. – To miejsce, z którego możemy być dumni jako z pomocy świadczonej drugiemu człowiekowi – mówił.

Kenia – Kiambu. Andrzej Duda. Centrum Szkoleń Strażackich (fot. KPRP)

Podczas wizyty Andrzej Duda obserwował symulację gaszenia pożaru oraz akcji ratunkowej.

– To nie tylko pomoc finansowa, przekazany sprzęt czy umundurowanie, lecz też szkolenia przez polskich instruktorów, tu na miejscu. Nasi specjaliści pracowali tu także nad skonstruowaniem specjalnego wozu strażacko–ratowniczego, dostosowanego do tutejszych warunków i możliwości ewentualnej naprawy – mówił.

Ośrodek wyposażony jest w wewnętrzny symulator pożaru, specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratowniczy oraz tor przeszkód. Ponadto na terenie placówki znajdują się także specjalne ścianki i budynki do ćwiczeń z ratownictwa linowego. Centrum posiada również własny wóz strażacki w całości wyprodukowany w Kenii.

Ośrodek zlokalizowany jest w środkowej Kenii w mieście Kiambu, co znacznie ułatwia organizację i udział w oferowanych działaniach przedstawicielom z różnych regionów kraju. Centrum otwarte jest także na współpracę w zakresie szkoleń dla personelu dla innych krajów afrykańskich. Zapewnia sprzyjające środowisko dla nauki dla grup do 50 osób i dysponuje miejscem zakwaterowania dla 35 osób, z możliwością powiększenia w przyszłości.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button