RÓŻNOŚCI

2050 rok. Każde dziecko na Ziemi będzie narażone na negatywny wpływ upałów

Zmiany klimatu

Już dziś 559 mln dzieci jest narażonych na wysoką częstotliwość występowania fal upałów.

Do 2050 roku liczba ta może wzrosnąć do ponad 2,02 mld – niezależnie od tego czy temperatura na Ziemi wzrośnie o zakładane w niskim scenariuszu emisji 1,7°C czy 2,4 stopnie Celsjusza.

Fale upałów są szczególnie niszczycielskie dla dzieci, ponieważ nie są one w stanie regulować temperatury ciała tak jak dorośli. Im więcej upałów doświadcza dziecko, tym bardziej narażone jest na problemy zdrowotne związane z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, astmę oraz choroby sercowo-naczyniowe. Dla niemowląt i małych dzieci upał stanowi śmiertelne zagrożenie. Fale upałów wpływają również na środowisko, bezpieczeństwo, żywienie, dostęp do wody, edukację oraz przyszłość dzieci.

W tym roku fale upałów biły rekordy zarówno na półkuli północnej jak i południowej. Raport UNICEF „Najzimniejszy rok reszty ich życia. Ochrona dzieci przed narastającymi skutkami fal upałów” podkreśla zarówno konsekwencje ekstremalnie wysokich temperatur, których już doświadczają dzieci, jak i ostrzega – nawet przy niższym poziomie globalnego ocieplenia, w ciągu najbliższych 30 lat, regularne występowanie upałów stanie się częścią życia każdego dziecka na świecie.

„Gdy rosną temperatury, rosną również ich negatywne konsekwencje dla dzieci” – powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Catherine Russell. „Już teraz 1 na 3 dzieci żyje w kraju, który mierzy się z ekstremalnie wysokimi temperaturami, a prawie 1 na 4 dzieci jest narażona na występowanie upałów o wysokiej częstotliwości. Ta sytuacja będzie się pogarszać. W ciągu najbliższych 30 lat coraz więcej dzieci będzie zmuszonych do mierzenia się z coraz częstszymi, zagrażającymi zdrowiu, falami upałów. To, jak bardzo niszczycielskie będą te zmiany zależy od działań, które podejmiemy teraz. Rządy muszą pilnie ograniczyć globalne ocieplenie do 1.5 stopnia Celsjusza i podwoić finansowanie na programy adaptacyjne do 2025 r. To jedyny sposób by ocalić życie i przyszłość dzieci oraz naszej planety.”

Raport „Najzimniejszy rok reszty ich życia. Ochrona dzieci przed narastającymi skutkami fal upałów” opracowany wspólnie z The Data Collaborative for Children i opublikowany we współpracy z Ambasadorką Dobrej Woli UNICEF Vanessą Nakate oraz ruchem Rise Up podkreśla pilną potrzebę dostosowania usług niezbędnych dla dzieci, by były w stanie sprostać skutkom nieuniknionego globalnego ocieplenia. Należy kontynuować starania na rzecz zapobiegania najgorszym skutkom kryzysu klimatycznego, w tym jeszcze dłuższym falom upałów i ekstremalnie wysokim temperaturom.

Vanessa Nakate w Kenii (fot. UNICEF/Translieu/Nyaberi)

Według raportu, długotrwałe fale upałów dotykają 538 mln dzieci na świecie. W 2050 r. liczba ta wzrośnie do 1.6 mld dzieci przy globalnym ociepleniu o 1.7 stopnia Celsjusza lub do 1.9 mld dzieci przy 2.4 stopniach Celsjusza. Kluczową kwestią jest drastyczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w celu powstrzymania globalnego ocieplenia i ochrony życia.

Dzieci z regionów północnych, zwłaszcza z Europy, będą mierzyć się z najbardziej dramatycznym nasileniem fal upałów. Do 2050 r. prawie połowa wszystkich dzieci w Afryce i Azji będzie narażona na długotrwałą ekspozycję na ekstremalnie wysokie temperatury.

Już dziś dzieci w 23 krajach są najbardziej narażone na ekstremalnie wysokie temperatury. Przy scenariuszu o niskiej emisji w 2050 r. będą to już 33 kraje, a przy wypełnieniu się scenariusza z bardzo wysokimi emisjami gazów cieplarnianych, aż 36.

Państwa takie jak: Burkina Faso, Czad, Mali, Niger, Sudan, Irak, Arabia Saudyjska, Indie i Pakistan znajdują się wśród krajów, które znajdą się w tej kategorii niezależnie od prognozowanego poziomu emisji.

Madagaskar. Susza, brak wody (fot. UNICEF/Andrianantenaina)

„Szoki klimatyczne w 2022 roku były sygnałem alarmowym czekających nas niebezpieczeństw” – mówi Vanessa Nakate, aktywistka klimatyczna i Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF. „Fale upałów to jasny znak. Ten rok, mimo że prawie na całym świecie zapisał się jako upalny, będzie najprawdopodobniej najzimniejszym ze wszystkich, których doświadczymy w przyszłości. Na naszą planetę wydawany jest wyrok. Jedyną opcją, żeby to zmienić jest podkręcanie temperatury – dla polityków – by zmienić wytyczony przez nich kurs. Na COP27 światowi liderzy muszą zacząć działać na rzecz wszystkich dzieci, zwłaszcza dla tych najbardziej narażonych. Jeśli nie podejmą adekwatnych kroków, zgodnie z danymi płynącymi z raportu, fale upałów staną się jeszcze bardziej dotkliwe niż dotąd przewidywano.”

UNICEF apeluje do rządów o:

  • OCHRONĘ dzieci przed kryzysem klimatycznym poprzez adaptację systemów opieki. Każdy kraj powinien dostosować usługi społeczne – wodę, sanitariaty, warunki higieniczne, opiekę zdrowotną, edukację, żywienie, opiekę społeczną, tak by dzieci i młodzi ludzie byli bezpieczni. Należy wzmocnić systemy żywnościowe, by były w stanie wytrzymać zagrożenia i zapewnić stały dostęp do zdrowej diety. Co więcej, należy poczynić dodatkowe inwestycje na prewencję, wykrywanie i leczenie ciężkiego ostrego niedożywienia u dzieci, matek oraz narażonych społeczności. Na COP27 dzieci i ich prawa muszą stanowić priorytet i oś, wokół której podejmowane są decyzje dotyczące adaptacji do zmian klimatycznych.
  • PRZYGOTOWANIE dzieci do życia w świecie, którego klimat się zmienia. Każdy kraj powinien zapewnić dzieciom i młodym ludziom edukację dotyczącą zmian klimatycznych, redukcji ryzyka, trening umiejętności ekologicznych oraz dać szansę uczestniczenia i wpływania na politykę klimatyczną. Państwa muszą zwiększyć nacisk na edukację klimatyczną dzieci oraz wzmocnić ich pozycję w myśl planu ACE (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment) w sprawie zmian klimatu.
  • TRAKTOWANIE PRIORYTETOWO dzieci i młodych ludzi w kwestii finansowania zasobów związanych ze zmianą klimatu. Kraje rozwinięte muszą wywiązać się z porozumienia COP26, który zakładał podwojenie finansowania systemów adaptacyjnych do 40 mld dolarów rocznie do 2025r. jako minimum. A do 2030 roku o najmniej 300 mld dolarów rocznie. Systemy mające ułatwić dostosowanie się do zmian klimatycznych muszą stanowić połowę wydatków ponoszonych na klimat. COP27 musi przyspieszyć postęp w zakresie strat i szkód, stawiając odporność dzieci i społeczności, w których żyją w centrum dyskusji na temat działań i wsparcia.
  • ZAPOBIEGANIE katastrofie klimatycznej poprzez drastyczną redukcję emisji gazów cieplarnianych i zatrzymanie globalnego ocieplenia na 1.5 stopniu Celsjusza. Prognozuje się, że emisje w ciągu dekady wzrosną o 14%, spychając nas tym samym na ścieżkę prowadzącą do katastrofalnego ocieplenia klimatu. Wszystkie rządy muszą zrewidować swoje narodowe plany klimatyczne i politykę dotyczącą klimatu, by zwiększyć zaangażowanie oraz podjąć działania. Aby globalne ocieplenie utrzymało się na poziomie nie wyższym niż 1.5 stopnia Celsjusza, emisje muszą zostać ograniczone o co najmniej 45% do 2030 r.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button