WARSZAWA

Zmiany w Warszawie. Połowa nowego zarządu miasta to kobiety

Władze w stolicy

– Przyszedł czas na nową dynamikę działania zarządu m.st. Warszawy.

Wyciągamy wnioski z doświadczeń, na nowo dzielimy kompetencje między wiceprezydentów i uzupełniamy skład zarządu – informuje prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski.

– Budżet miasta jest w bardzo trudnej sytuacji w związku z pandemią, ale też dlatego, że trafia do niego coraz mniej pieniędzy. Mimo to chcemy skupić się na naszych priorytetach, a do tego potrzebny jest dobry zespół – dodaje prezydent.

W ramach zmian w zarządzie miasta, dotychczasowa dyrektorka-koordynatorka Aldona Machnowska-Góra obejmie stanowisko zastępcy prezydenta i będzie odpowiedzialna za sprawy społeczne. Będzie nadzorować Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biuro Polityki Lokalowej. Nadal będzie też kierować pracami Biura Marketingu Miasta i Biura Kultury.

– Pion, który obejmuję, jest pionem społecznym. Wyzwania społeczne, związane z pandemią, są naprawdę ogromne. Musimy walczyć o spójność społeczną – o to, by nikt nie został za burtą. Będę kontynuować ważne społecznie projekty – rozwój żłobków, wsparcie seniorów, osób najsłabszych. Przyjęliśmy niedawno nową politykę kulturalną – kultura jest ważna i ma wpływ na zmianę społeczną. Ten kierunek, wraz ze społecznymi założeniami będzie dla mnie najważniejszy – mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępca prezydenta Warszawy.

Do zarządu miasta dołącza nowa dyrektorka-koordynatorka – Karolina Zdrodowska, dotychczas radna na Ursynowie. – Zależało mi osobiście, aby w obecnych czasach była to kobieta. Nowa, ale też doświadczona osoba, znająca samorząd – podkreśla prezydent Trzaskowski. – Cieszę się, że – dzięki wejściu pani Karoliny w skład zarządu – osiągniemy symboliczny parytet: Warszawa będzie miała prezydenta, dwie wiceprezydentki, dwóch wiceprezydentów i dwie dyrektorki-koordynatorki. Warszawa stawia na kobiety – dodaje prezydent.

Dyrektorka-koordynatorka Karolina Zdrodowska będzie odpowiadać za dwa obszary: rozwój gospodarczy Warszawy, współpracę z przedsiębiorcami oraz za dialog społeczny, konsultacje i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Będzie nadzorować Biuro Rozwoju Gospodarczego i Centrum Komunikacji Społecznej. Zadaniem dla nowej dyrektorki-koordynatorki będzie wzmocnienie m.in. formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), mechanizmów partycypacji i współzarządzania miastem przez mieszkańców. Ważne w działaniach ratusza pozostają kwestie równościowe i polityka antydyskryminacyjna.

– Podjęłam się tego zadania, bo jestem przekonana, że moje doświadczenie sprawi, że będę mogła wnieść pozytywny wkład w tych dwóch obszarach. Zwłaszcza w trudnym okresie pandemii. Dołożymy wszelkich starań, by wesprzeć przedsiębiorców. Z kolei CKS odpowiada za działania wolontariackie – musimy wspomagać osoby najsłabsze i wykluczone społecznie. To moje priorytety – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Pierwszy wiceprezydent – Michał Olszewski będzie nadzorował gospodarkę odpadami oraz planowanie przestrzenne i architekturę.

Wiceprezydent Renata Kaznowska zachowa pieczę nad obszarami usług o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Warszawy: edukacją oraz polityką zdrowotną. Pod jej opieką będą biura: Biuro Edukacji, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Sportu i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Wiceprezydent Robert Soszyński nadal będzie odpowiadał za pion infrastruktury oraz transportu publicznego. W jego sferze zainteresowań znajdą się też sprawy reprywatyzacji.

Dyrektorka-koordynatorka Justyna Glusman, tak jak dotychczas, będzie nadzorowała pracę biur odpowiedzialnych za zieleń miejską, ochronę powietrza i politykę klimatyczną.
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button