POLSKAŚWIAT

Zatruta Odra. Wyniki z laboratoriów z Czech są zbieżne

Katastrofa ekologiczna

W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji wyników badań porównawczych Odry wysłanych do laboratorium w Republice Czeskiej.

Przedstawione badania są zbieżne z polskimi.

GIOŚ na konferencji prasowej reprezentowały Panie: Mirosława Zbroś-Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego oraz Małgorzata Marciniewicz–Mykieta, Z-ca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska.

Podczas prezentacji przedstawiono główne cele oraz zadania związane z prowadzeniem Państwowego Monitoringu Środowiska. Podkreślono również znaczenie monitoringu w dostarczaniu wiedzy niezbędnej do ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

Z kolei Dyrektor CLB M. Zbroś omówiła strukturę oraz zasady funkcjonowania Laboratorium działającego w ramach wdrożonego systemu zarządzania, potwierdzonego certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji.

Następnie Dyrektor M. Zbroś przedstawiła wyniki badań uzyskanych z próbek pobranych 15.08.2022 r. w 29 punktach zlokalizowanych zgodnie z biegiem Odry. W sumie pobrano ok 670 prób wody oraz wykonano ok. 12300 oznaczeń fizyko-chemicznych i biologicznych. Działania prowadzone przez GIOŚ prowadzone były we współpracy m.in. z Inspekcją Weterynaryjną, Sanepidem, Policją, Strażą Pożarną, oraz Wojskiem Polskim. Szczególnie warte podkreślenia jest zaangażowanie Policji, która pomogła w szybkim i bezpiecznym dostarczeniu próbek do laboratoriów poza granicami kraju.

Wyniki badań czeskiego laboratorium potwierdziły zgodność trendów i poziomów badanych wskaźników z badaniami wykonywanymi standardowo przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button