POLSKA

Zakroczymski ws. mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika. Trela: „Skończyło się rumakowanie. Będą siedzieć w celi”

Polska po PiS-ie

„Skończyło się rumakowanie. Zamiast siedzieć na sali, będą siedzieć w celi.

NieSąd nie ma prawa uchylać żadnych decyzji, które są podjęte zgodnie z prawem. Tyle w temacie” – napisał na X Tomasz Trela, poseł Lewicy.

Neosędziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchylili decyzję Marszałka Sejmu o uchyleniu mandatu poselskiego Macieja Wąsika. Izba ta nie jest uznawana przez europejski wymiar sprawiedliwości.

„Otrzymaliśmy właśnie pismo z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście X Wydział Karny Sekcja Wykonawcza, że kara orzeczona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego wobec Mariusza K. i Macieja W. ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia (3 stycznia – red.).

W związku z tym, że zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie wniósł o umorzenie postępowania wykonawczego w sprawie Wąsika i Kamińskiego składamy zawiadomienie na przekroczenie przez niego uprawnień. Nie jest rolą prokuratury chronić skazanych przed karą.

Agnieszka Bortkiewicz – zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie Mariusza Dubowskiego wniosła o umorzenie postępowania wykonawczego wobec skazanych b. posłów PiS. Składamy na nią zawiadomienie.
Co za czasy, że adwokat walczy z prokuratorami, aby osadzić skazanych!

Sprawa wygaśnięcia mandatu poselskiego Macieja Wąsika nie ma żadnego związku z wykonaniem wobec niego kary pozbawienia wolności. Immunitet poselski nie chroni przed wykonaniem kary, gdyż jego sprawa karna zaczęła się przed uzyskaniem immunitetu.

Wczoraj minął termin na zarządzenie wykonania kary wobec b. posłów PiS. Składamy wniosek do sądu o niezwłoczne zarządzenie wykonania kary. Wstrzymywanie kary wobec posłów z jednoczesnym zarządzeniem jej wykonania wobec pozostałych skazanych rażąco narusza zasadę równości” – napisał Roman Giertych.


Dyrektor generalny kierujący gabinetem marszałka Szymona Hołowni Stanisław Zakroczymski poinformował o bieżącym stanie sprawy mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– Dzisiaj zostały przekazane do Sądu Najwyższego odwołania ze stosownym pismem przewodnim Marszałka Sejmu oraz stosownymi załącznikami. Odwołania te zostały przekazane do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Chcę podkreślić, że Pan Marszałek w tej sprawie jest urzędnikiem i wykonuje czynności urzędowe i jego zadaniem, które nakłada na niego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jest zapewnić organom państwa sprawność w działaniu, a także w tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, w tej trudnej ustrojowo sytuacji – wskazał dyr. Zakroczymski. Uzupełnił jednocześnie, że dalszy ciąg sprawy jest w rękach Sądu Najwyższego, a działania Marszałka Sejmu „są podjęte również po zasięgnięciu opinii prawnych wybitnych specjalistów, którymi Kancelaria Sejmu dysponuje i są kierowane troską o to, aby orzeczenie w tej sprawie zostało wydane przez sędziów, których status nie budzi żadnych wątpliwości”.

Posłowie Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali 20 grudnia 2023 r. skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności. W związku z tym orzeczeniem, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał 21 grudnia 2023 r. postanowienia ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z upływem 20 grudnia 2023 r. 29 grudnia 2023 r. do Kancelarii Sejmu wpłynęły odwołania od decyzji Marszałka Sejmu w sprawie wygaśnięcia mandatów posłów Kamińskiego i Wąsika.

Oświadczenie Dyrektora Generalnego Stanisława Zakroczymskiego kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu

„W Sądzie Najwyższym złożyłem pismo Marszałka Sejmu Szymona Hołowni przekazujące, zgodnie art. 250 par. 1 kodeksu wyborczego, wniesione dnia 29 grudnia 2023 roku odwołania Panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Romana Wąsika od postanowień stwierdzających wygaśnięcie ich mandatów. Do pisma Marszałka Sejmu złożonego w Sądzie Najwyższym załączono pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2023 roku, przekazujące odpis prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2023 roku o sygn. akt X Ka 613/23 skazującego obu zainteresowanych na karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Komplet dokumentów w przedmiotowej sprawie został skierowany do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Marszałek Sejmu żywi przekonanie, że ochrona interesu prawnego obu zainteresowanych, zapewnienie im rzetelnej procedury odwoławczej, jak również zachowanie porządku prac i powagi Sejmu oraz sprawności działania jego organów wymaga aby orzeczenie w niniejszej sprawie było wydane przez skład orzekający złożony z sędziów, których status nie budzi żadnych wątpliwości prawnych.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button