CIEKAWOSTKIRÓŻNOŚCI

Wyniki przewozów na kolei za 2019 rok – 335 mln pasażerów. Brak darmowej kawy i herbaty w Pendolino

2019 rok: liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 335 mln

W roku 2019 liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 335 mln.

To o ponad 25 mln więcej niż w 2018 r. Jest to również najlepszy wynik od 2001 r. W minionym roku koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 5% w porównaniu do 2018 r.

335,4 mln przewiezionych pasażerów oznacza wzrost o ponad 8% licząc rok do roku. Najwięcej pasażerów, niemal 88,9 mln, skorzystało z usług Przewozów Regionalnych, działających w 2019 r. pod marką konsumencką POLREGIO. Drugie pod względem liczby przewiezionych pasażerów były Koleje Mazowieckie z wynikiem 62,1 mln pasażerów. W pierwszej trójce znalazł się także przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity z 48,9 mln pasażerów.

Długość zrealizowanych przez pasażerów kolei przejazdów to łącznie ponad 22 miliardy kilometrów.

Liczba pasażerów (w mln) w latach 2010-2019

W 2019 r. prawie wszyscy przewoźnicy obsługujący regularne przewozy odnotowali wzrost liczby pasażerów w porównaniu z rokiem ubiegłym. W pociągach POLREGIO podróżowało o 7,7 mln (9,4%) osób więcej niż w 2018 r. Przewoźnik dalekobieżny, PKP Intercity, odnotował wzrost liczby pasażerów o ponad 2,7 mln (6%). W ostatnim roku duże wzrosty liczby pasażerów zauważalne były także u przewoźników samorządowych. O ponad milion podróżnych więcej niż w 2018 r. przewiozły: Koleje Śląskie (3,5 mln osób więcej), SKM Warszawa (2,6 mln), Koleje Mazowieckie (2,4 mln), Koleje Dolnośląskie (2,4 mln), ŁKA (1,3 mln) i Koleje Wielkopolskie (1,2 mln). Jeśli chodzi o procentowy przyrost liczby podróżnych to liderem było ŁKA (27% wzrostu) oraz Koleje Śląskie i Koleje Dolnośląskie (po 20%).

W roku 2019 koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków – o 13,9 mln mniej, niż w 2018 r. W przewozach towarowych liderem było PKP Cargo z udziałem ponad 40% wg masy oraz prawie 44% wg pracy przewozowej. Rośnie jednak udział mniejszych przewoźników. W 2019 r. przedsiębiorcy, których udział w rynku nie przekraczał 1%, przetransportowali łącznie 13% masy ładunków.

Brak darmowej kawy i herbaty w Pendolino

Od 1 lutego 2020 roku pasażerowie, którzy podróżują w drugiej klasie w pociągach Express Intercity (EIC) oraz Express Intercity Premium (EIP, Pendolino) nie otrzymają darmowej kawy i herbaty. Od teraz mogą wybrać pomiędzy wodą gazowaną lub niegazowaną. W pierwszej klasie nie ma zmian.

W PKP Intercity za catering w pociągach EIP oraz EIC odpowiada Wars S.A. Przez zawartą umowę między nimi tylko w wagonie restauracyjnym bedzie można skorzystać z gastronomicznej oferty.

PKP Intercity

Nowe i zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne oraz lokomotywy, inwestycje w infrastrukturę czy setki zmodernizowanych wagonów, które już teraz wożą pasażerów. PKP Intercity w 2020 rok wchodzi z podpisanymi umowami na blisko 4,3 mld zł brutto.

Blisko 49 mln pasażerów wybrało w 2019 r. podróż z PKP Intercity. To o niemal 18 mln więcej niż w 2015 r., co oznacza wzrost aż o 57% w ciągu zaledwie 4 lat.

PKP Intercity (fot. PKP)

Długofalowe inwestycje

Plany PKP Intercity zakładają, że do końca 2023 r. tabor będzie w 80% nowy lub zmodernizowany. Oznacza to, że największy polski kolejowy przewoźnik kupi 12 nowych i zmodernizuje 14 istniejących elektrycznych zespołów trakcyjnych, kupi 118 lokomotyw elektrycznych oraz zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Do tego dochodzą ogromne inwestycje wagonowe – PKP Intercity zmodernizuje około 700 oraz kupi 185 komfortowych i nowoczesnych wagonów.

Kolej stawia na komfort

Wygodne fotele, klimatyzacja, gniazdka elektryczne, dostęp do bezprzewodowego internetu, czy wyciszenie wnętrza wagonu dzięki zabudowie nowoczesnych wózków. Z tych udogodnień już teraz korzystają osoby podróżujące z PKP Intercity wagonami, które zmodernizował H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu i to na aż 5 miesięcy przed wyznaczonym terminem. Pierwotnie zawarty w listopadzie 2017 r. kontrakt dotyczył 60 wagonów typu 111A i wykonania naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądem na 3. poziomie utrzymania. Warta 273 mln zł brutto umowa przewidywała prawo opcji na modernizację 30 kolejnych wagonów, z którego skorzystało PKP Intercity, co w sumie zwiększyło wartość umowy do blisko 410 mln zł brutto. Obecnie z unowocześnionych wagonów korzystają pasażerowie na trasach: Szczecin-Olsztyn, Wrocław-Olsztyn-Białystok, Lublin/Kraków-Wrocław-Zielona Góra-Szczecin oraz Lublin-Warszawa-Poznań-Szczecin/Gorzów Wielkopolski.

Do tej pory tabor PKP Intercity został wzmocniony łącznie o 204 nowoczesne wagony spośród ponad 400, których dotyczą już podpisane umowy modernizacyjne. Oprócz 90 jednostek, których modernizacja zakończyła się w grudniu 2019 r., H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu jeszcze w grudniu 2017 r. dostarczył 22 wagony 144A, które zyskały m.in. zabudowę przedziałów z nowymi fotelami czy system Wi-Fi.

Kolejnych 16 wagonów, tym razem serii 111A, które po przebudowie zyskały oznaczenie 168A, dostarczyła spółka NEWAG. Nowosądecki zakład zrealizował dla PKP Intercity modernizację wagonów na jednostki bezprzedziałowe, wyposażone w klimatyzację, monitoring i system informacji pasażerskiej. Zmiana wystroju wnętrza nadała im nowoczesny charakter, który mogą doceniać m.in. pasażerowie z Krakowa i Gdyni.

Kolejne wagony wkrótce na torach

Na tym nie koniec inwestycji wagonowych. Zawarte przez PKP Intercity z polskimi producentami umowy zakładają odebranie w najbliższych latach kolejnych nowoczesnych pojazdów. Za jedną z kluczowych realizacji odpowiada PESA Bydgoszcz. Po rozszerzeniu w 2018 r. trzech umów na modernizację 163 wagonów o kolejne 82 pojazdy, do PKP Intercity ma trafić z bydgoskiej spółki łącznie 245 komfortowych wagonów, a finalna wartość umowy to blisko 1,03 mld zł brutto. Z tej puli PKP Intercity odebrało już wspomniane 33 zmodernizowane wagony 2. klasy. Spośród ok. 200 wagonów, które trafią z Bydgoszczy do PKP Intercity, 60 będą stanowić jednostki COMBO. Wielofunkcyjne, przedziałowe wagony o podwyższonym standardzie będą absolutną nowością na rynku, w przestrzeni których znajdą się wydzielone przedziały rodzinne oraz przedziały dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku. W wagonach wydzielona będzie także przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery.

Z kolei 81 nowych wagonów dostarczy PKP Intercity H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. W lutym 2018 r. spółki podpisały umowę na dostawę 55 jednostek z prawem opcji na 26 kolejnych, z którego skorzystał narodowy przewoźnik. Łącznie wartość kontraktu wzrosła do niemal 700 mln zł brutto. Wagony wyposażone m.in. we wzmacniacze sygnału komórkowego, Wi-Fi, gniazdka elektryczne i indywidualne oświetlenie będą przystosowane do prędkości 200km/h i zyskają kategorię Express InterCity (EIC).

Poznańska spółka zrealizuje dla PKP Intercity również modernizację 10 wagonów 145Ab na wagony restauracyjne, przystosowane do jazdy z prędkością 160 km/h. Wartość umowy obejmującej wykonanie naprawy okresowej P5 wraz z przeglądami okresowymi na trzecim poziomie utrzymania wynosi 61,4 mln zł brutto.W zmodernizowanych wagonach restauracyjnych do dyspozycji podróżnych będzie 12 stolików i 36 miejsc siedzących. Wagony będą klimatyzowane, a pasażerowie skorzystają w nich z darmowego, bezprzewodowego internetu. Zostaną również wyposażone we wzmacniacze sygnału telefonii komórkowej. Półki i wieszaki umożliwią dogodne umieszczenie bagaży i rzeczy podręcznych. Ponadto, zmodernizowane wagony będą posiadać oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niewidzących.

Ponadto PKP Intercity planuje podpisanie umów na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania z odnową 40 wagonów typu Z1, naprawę na poziomie P5 wraz z modernizacją 90 wagonów przedziałowych 2. klasy oraz naprawę na poziomie P5 wraz z modernizacją 125 wagonów 2. klasy.

Innowacyjne lokomotywy

Jednocześnie szeroko zakrojone plany inwestycyjne obejmują modernizację i zakup nowych lokomotyw. Do tej pory PKP Intercity zakontraktowało modernizację 167 spośród ok. 200 planowanych do unowocześnienia jednostek. Już teraz PKP Intercity wzbogaciło swój park taborowy o 13 lokomotyw serii EU/EP07 i EP08 zmodernizowanych przez ZNTK Oleśnica S.A. oraz Olkol Sp z o.o. za łączną sumę ponad 24 mln zł brutto. Modernizacje objęły m.in. montaż klimatyzacji, modernizację kabin maszynistów w celu zapewnienia im większego komfortu pracy czy też zmianę sposobu zawieszania silników trakcyjnych na zestawach kołowych tak, by ograniczyć negatywny wpływ pojazdów na środowisko. Ponadto spółka podpisała z H. Cegielski Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu umowę na modernizację 13 spalinowych lokomotyw manewrowych SM42. Poznański producent wykona naprawy okresowe na piątym poziomie utrzymania (P5) wraz z modernizacją lokomotyw. Całkowita wartość kontraktu wynosi 90,3 mln zł brutto.

Kolejowy przewoźnik stawia również na zakup nowych jednostek. Podczas wrześniowych targów Trako 2019 w Gdańsku PKP Intercity rozszerzyło podpisaną w maju 2018 r. z firmą NEWAG umowę na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych o kolejnych 10 pojazdów. Wartość kontraktu wzrosła tym samym do 551,4 mln zł brutto. Nowe lokomotywy będą rozwijać prędkość 160 km/h i pozwolą efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. Już niebawem PKP Intercity otrzyma 8 pierwszych pojazdów, które przechodzą obecnie odbiory fabryczne.

Dodatkowo na przełomie roku spółka ogłosiła postępowania na zakup 10 lekkich lokomotyw spalinowych, 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych (z opcją zakupu na kolejnych 5 jednostek) oraz modernizację 20 lokomotyw elektrycznych.

Pojedziemy nowymi pociągami

PKP Intercity w ramach realizowanego programu inwestycyjnego powiększa park taborowy również o elektryczne zespoły trakcyjne. Cel: flota 86 nowoczesnych EZT w 2023 r.

Jednym z filarów programu „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” jest podpisana 21 sierpnia 2019 r. umowa ze Stadler Polska na dostawę 12 fabrycznie nowych EZT wraz z ich utrzymaniem na poziomach P1 – P4 przez okres 15 lat. Wartość zamówienia wynosi 1,015 mld zł brutto.

Nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne od Stadler Polska będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli na wykorzystanie pojazdów na zmodernizowanych szlakach kolejowych z zapewnieniem możliwie najatrakcyjniejszego czasu przejazdu. Będą także wyposażone w system ETCS zapewniający wysokie bezpieczeństwo podróży. Nowe jednostki będą posiadać przy tym liczne udogodnienia – zostanie zainstalowany monitoring, klimatyzacja, gniazdka elektryczne, wzmacniacze sygnału GSM/LTE, przewidziano w nich także przestrzeń do przewozu rowerów. W czasie podróży pasażerowie będą mogli skorzystać z bezprzewodowego internetu, a także oferty gorących i zimnych dań i napojów, serwowanych zarówno do zajmowanego przez pasażera miejsca, jak i w części gastronomicznej.

Przewoźnik ponadto zmodernizuje 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED74, popularnie nazywanych „edytami”. Wartość umowy podpisanej w czerwcu 2019 r. z PESA Bydgoszcz to blisko 275 mln zł brutto. Podczas modernizacji pojazdy przejdą istotne zmiany, które podniosą standard składów, tak aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby i oczekiwania pasażerów. Klimatyzacja, wygodne fotele, dostęp do Wi-Fi, specjalne miejsca do przewozu rowerów – to tylko część z udogodnień, z których będą mogli skorzystać pasażerowie podróżujący głównie na trasach Wrocław-Lublin i Wrocław-Kielce.

Propasażerskie zmiany

Obecnie park taborowy przewoźnika obejmuje 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych: 20 jednostek typu PesaDART, 20 jednostek Flirt³ oraz 20 pojazdów typu Pendolino. Również z myślą o użytkownikach już eksploatowanych EZT, PKP Intercity wprowadza w jednostkach dodatkowe udogodnienia. Od grudnia 2019 r. pasażerowie pociągów Pendolino, Flirt³ i PesaDART mają możliwość łatwego wyboru miejsc na mapie członu pociągu, w którym planują podróżować, korzystając z opcji ich graficznej wizualizacji.

Z kolei z końcem listopada 2019 r. zakończył się montaż Wi-Fi we wszystkich dostępnych Pendolino. Tym samym usługa bezprzewodowego internetu jest dostępna we wszystkich aktualnie wykorzystywanych EZT przewoźnika. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania Wi-Fi w pociągach Express InterCity Premium (EIP) skorzystało z niego ponad milion pasażerów, pobierając średnio 797 GB danych dziennie. W grudniu 2019 r. każdy zalogowany użytkownik korzystał z Wi-Fi średnio przez ok. 2 godziny, co oznacza, że internet towarzyszy pasażerom pociągów Pendolino przez znaczną część podróży. Bezprzewodowy internet jest obecnie dostępny także w 320 wagonach PKP Intercity.

PKP – program inwestycyjny, nowoczesne dworce

PKP realizuje program inwestycyjny, który ma wartość 100 mld zł i będzie trwał do 2023 roku.

11 miejscowości wróciło na mapę kolejową Polski. Wśród miejscowości, do których przywrócono połączenia kolejowe są m.in. Lublin, Lubartów, Busko i Knurów. Za 2-3 lata dołączą do nich m.in. Mielec i Chorzele.

Wkrótce przewozy towarowe będą jeździły po polskich torach z prędkością z 27 km/h do ponad 40 km/h.

Od roku funkcjonuje Wspólny Bilet, który można kupić zarówno w kasach, jak i w wersji mobilnej.

Do 2023 roku PKP S.A odda do użytku 200 nowoczesnych dworców, wśród których 105 jest objętych opieką konserwatora zabytków.

PLK – 76 mld zł i 9 tys. km tras

W ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku ma zostać zmodernizowane do 9 tys. km tras. Wartość programu to prawie 76 mld zł.
PLK dobudowuje nowe tory w aglomeracji warszawskiej i krakowskiej oraz w Rzeszowie i Szczecinie, dzięki czemu będzie można uruchomić więcej połączeń.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button