POLSKA

Wyniki egzaminu maturalnego 2023. Ilu absolwentów zdało?

Edukacja w Polsce

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2023 r.

Maturę zdało 84,4 proc. wszystkich absolwentów. W Formule 2023 odsetek sukcesów wyniósł 91,1 proc., natomiast w Formule z 2015 r. – 74,6 proc. Łącznie do egzaminu w terminie głównym przystąpiło ponad 253 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 113 absolwentów – obywateli Ukrainy.

– Cieszymy się, że ten kolejny egzamin jest za nami, że zdecydowana większość maturzystów dobrze poradziła sobie z arkuszami – mówił wiceminister Dariusz Piontkowski.

Sekretarz Stanu w MEiN zwrócił uwagę na różnice w wynikach matur w Formule 2015 i 2023: – Widać, że nie ma zbyt dużych różnic między województwami, zwłaszcza w nowej formule te wyniki między województwami są w miarę porównywalne. Nieco większe różnice są w przypadku starej matury. 

Wiceminister podziękował Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowym komisjom egzaminacyjnym i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie matur. 

Z kolei dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mówił m.in. o możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego przez 11 proc. maturzystów i przypominał o terminie złożenia odpowiednich dokumentów: – 11 proc. maturzystów ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Co istotne do tego egzaminu ma prawo przystąpić tylko taki maturzysta, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu albo w części pisemnej albo w części ustnej. Maturzyści ci do 14 lipca powinni złożyć stosowny wniosek u tego dyrektora, u którego składali deklarację przystąpienia do egzaminu. Sam egzamin poprawkowy odbędzie się 21 i 22 sierpnia, a jego wyniki poznamy 8 września. 

Dyrektor CKE nawiązywał także do przyszłorocznego egzaminu maturalnego. – W przyszłym roku egzamin maturalny dalej w dwóch formułach z tym, że do egzaminu w formule 2023 przystąpią już nie tylko absolwenci 4-letniego liceum, ale też absolwenci 5-letniego technikum i absolwenci branżowej szkoły drugiego stopnia, którzy ukończyli szkołę podstawową ośmioletnią. 

– To jest ostatni rok, ten przyszły, kiedy maturzyści będą przystępowali do egzaminu na bazie ograniczonych wymagań egzaminacyjnych. Od roku 2025 wszyscy maturzyści w obu formułach przystępują do egzaminu na bazie wszystkich wymagań podstawy programowej, niezależnie od tego czy przystępować do egzaminu będą po raz pierwszy czy po raz kolejny – dodał. 

Egzamin maturalny 2023

 • 19. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.)
 • 1. edycja egzaminu maturalnego w „Formule 2023” dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego
 • 8. edycja egzaminu maturalnego w „Formule 2015” dla absolwentów 4-letniego technikum oraz absolwentów innych typów szkół z lat 2005-2022

Do egzaminu przystąpiło 253 495 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 113 absolwentów – obywateli Ukrainy. Aby zdać egzamin maturalny, z poszczególnych przedmiotów uczniowie musieli uzyskać:

Część pisemna – przedmioty obowiązkowe

 • język polski (poziom podstawowy) – minimum 30 proc. 
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – minimum 30 proc. 
 • matematyka (poziom podstawowy) – minimum 30 proc. 
 • 1 przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym – bez progu zaliczenia 
 • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.

Część pisemna – przedmioty dodatkowe 

 • od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia

Część ustna – przedmioty obowiązkowe 

 • język polski (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.
 • język obcy nowożytny (bez określania poziomu) – minimum 30 proc. 
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) – minimum 30 proc. 

W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z lat 2022 i 2023), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym 

Odsetek sukcesów – wszyscy absolwenci 2023

 • 84,4 proc. –  matura zdana 
 • 11,3 proc. – prawo do poprawki 
 • 4,3 proc. – prawo do poprawki 

Odsetek sukcesów – Formuła 2023

 • 91,1 proc. – matura zdana 
 • 6,4 proc. – prawo do poprawki 
 • 2,5 proc. – matura niezdana 

Odsetek sukcesów – Formuła 2015 

 • 74,6 proc. – matura zdana 
 • 18,4 proc. – prawo do poprawki
 • 7,0 proc. – matura niezdana

Odsetek sukcesów – przedmioty obowiązkowe, część pisemna 

Język polski 

 • ogółem – 97 proc. 
 • Formuła 2023 – 98 proc. 
 • Formuła 2015 – 95 proc. 

Matematyka

 • ogółem – 88 proc.
 • Formuła 2023 – 94 proc. 
 • Formuła 2015 – 80 proc.

Język angielski 

 • ogółem – 97 proc.
 • Formuła 2023 – 98 proc. 
 • Formuła 2015 – 95 proc. 

Odsetek sukcesów – przedmioty obowiązkowe, część ustna 

Język polski – Formuła 2023

 • średni wynik – 73 proc. 
 • odsetek sukcesów – 99,5proc. 

Język polski – Formuła 2015 

 • średni wynik – 60 proc. 
 • odsetek sukcesów – 98,6 proc.

Języki obce – Formuła 2023

 • średni wynik – 82 proc. 
 • odsetek sukcesów – 99,1 proc. 

Języki obce – Formuła 2015 

 • średni wynik – 67 proc. 
 • odsetek sukcesów – 96,4 proc.

Przedmioty obowiązkowe – średnie wyniki

Język polski 

 • Formuła 2023 – 66 proc. 
 • Formuła 2015 – 57. proc. 

Matematyka 

 • Formuła 2023 – 71 proc. 
 • Formuła 2015 – 51 proc. 

Język angielski 

 • Formuła 2023 – 85 proc.
 • Formuła 2015 – 73 proc.

Arkusze egzaminacyjne

Ogółem do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie głównym (w maju 2023 r.) przygotowano:

 • 624 różnego rodzaju arkusze (egzaminy z 24 przedmiotów w dwóch formułach)
 • 127 różnego rodzaju płyt (egzaminy z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki w dwóch formułach).

W zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z czerwca 2022 r. (Formuła 2023) lub z sierpnia 2022 r. (Formuła 2015).

W arkuszach z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania w porównaniu do arkuszy z lat ubiegłych (w Formule 2015) lub w porównaniu do zapowiedzi w Informatorach (w Formule 2023), ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak określony w rozporządzeniu.

Zdający rozwiązywali zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach otwartych maturzysta samodzielnie formułuje odpowiedź, np. przedstawia własne stanowisko, tok rozumowania, obliczenia, kolejne kroki rozwiązania, wnioski; buduje zdania bądź ich fragmenty.

W zadaniach otwartych nie ma „klucza”, w który trzeba się „wstrzelić”, aby uzyskać punkty. Nie ma „jedynej” poprawnej odpowiedzi. Każde poprawne rozwiązanie zadania, spełniające warunki określone w poleceniu, może zostać ocenione na maksymalną liczbę punktów.

Wybitni maturzyści 

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych, a tym samym otrzymało najwyższy wynik, 1 259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.

 • 268 osób – historia
 • 190 osób – język polski
 • 141 osób – filozofia
 • 84 osoby – wiedza o społeczeństwie
 • 78 osób – geografia
 • 76 osób – matematyka
 • 67 osób – język angielski
 • 64 osoby – biologia.

Najwyższe wyniki 

 • 2 555 osób ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów 
 • 6 819 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc.  punktów.
 • 294 osoby ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 8 września 2023 r.

Wyniki egzaminu maturalnego w 2023 r.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button