POLSKA

Wydatki z Funduszu Sprawiedliwości sprawdzane. Śledztwo dot. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Polska po PiS

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zwrócił się do KBW o sprawdzenie wydatków z Funduszu Sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar zwrócił się w oficjalnym piśmie do Szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdaleny Pietrzak, aby PKW, korzystając z ustawowych uprawnień, sprawdziło czy wydatki dokonywane z Funduszu Sprawiedliwości są zgodne z przepisami Kodeksu wyborczego – przez pryzmat zgodności z zasadami finansowania kampanii wyborczych.

„Poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości przyznało w sumie 2043 dofinansowania na łączną sumę 224 milionów złotych (w tym 201,1 mln zł w okręgach, gdzie startowali kandydaci Suwerennej Polski)” – napisał minister Adam Bodnar w piśmie do KBW – wskazując, że szczegółowe dane wraz z mapą okręgów wyborczych znajdują się na stronie MS. Minister Bodnar zadeklarował również gotowość do przedstawienia dalszych informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, jeśli wystąpi taka potrzeba.

Podkreślił, że dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości przyznawano w latach 2019-2023, czyli w okresie pokrywającym się z kampaniami wyborczymi do Sejmu i Senatu oraz kampanią referendalną.

„Uzasadnione wątpliwości może budzić sposób udzielania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na postawie par. 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” – stwierdził minister Adam Bodnar. Przytoczony przepis zakładał uznaniowość dysponenta Funduszu i umożliwiał zawarcie, w uzasadnionych przypadkach, umowy o powierzenie zadania, które nie jest objęte programem lub naborem wniosków.

W piśmie Minister Sprawiedliwości zwrócił się także o informację co do sposobu załatwienia sprawy, o której w lutym 2024 r. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Wojciech Kutyła informował ministra Magdalenę Pietrzak. Wniosek dotyczył oceny zgodności kampanii reklamowych Ministerstwa Sprawiedliwości z lat 2019-2023 z zasadami finansowania komitetów wyborczych. KBW do dziś nie odpowiedziało na to pismo.

Śląski pion PZ Prokuratury Krajowej zabezpieczył ponad 117 milionów złotych w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Prokuratura Krajowa informuje, że Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przedstawicieli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych kwalifikowane z art. 231 § 2 k.k. i inne.

Zakres śledztwa

Śledztwo zostało wszczęte 1 grudnia 2023 roku na podstawie materiałów zgromadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz w oparciu o zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Postępowanie obejmuje swoim zakresem w szczególności podejrzenie nieprawidłowości podczas organizowania i procedowania zakupu towarów dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego w okresie od dnia 23 lutego 2021 roku do dnia 27 listopada 2023 roku w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ustalone podmioty gospodarcze.

Dotychczas w toku postępowania przeprowadzono liczne przeszukania zarówno w siedzibie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jak i siedzibie podmiotów i instytucji mających związek z badanym procederem. W wyniku tych czynności zabezpieczono obszerną dokumentację handlowo – księgową, a następnie przesłuchano świadków.

Prokurator zabezpieczył ponad 117 milionów złotych

W toku śledztwa prokurator już w grudniu 2023 roku działając w trybie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokonał blokady rachunków bankowych i zabezpieczeni środków finansowych w łącznej kwocie ponad 117 milionów złotych.

Ze względu na konieczność ochrony interesu śledztwa, na obecnym etapie postępowania przygotowawczego nie udzielamy bliższych informacji o dokonanych ustaleniach faktycznych.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button