POLSKA

Wybory 2023. Senat proponuje zmiany kodeksu wyborczego ws. głosowania za granicą

Polonia

Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej kodeks wyborczy, która dwukrotnie, do 48 godzin, wydłuża czas na liczenie głosów oddanych w obwodowych komisjach wyborczych za granicą.

Za zmianą głosowało 55 senatorów.

  • Inicjatorem zmian był Rzecznik Praw Obywatelskich, który w wystąpieniu do Senatu zwrócił uwagę, że obowiązujące ograniczenie czasowe liczenia głosów w komisjach wyborczych za granicą narusza istotę prawa wyborczego
  • – W demokratycznym państwie prawnym opartym na zasadzie suwerenności narodu nie powinno dochodzić do sytuacji, w której głosy wyborców prosto z urny wyborczej trafiają do kosza – mówił ZRPO Wojciech Brzozowski na posiedzeniu Senatu
  • Zgodnie z przyjętym projektem, który trafi teraz do Sejmu, obwodowe komisje wyborcze za granicą będą teraz miały 48 godzin na policzenie głosów i przekazanie ich do komisji okręgowej. Zmiana dotyczy procedur wyborczych we wszystkich wyborach – do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i prezydenckich
  • AKTUALIZACJA: RPO prosi szefową Kancelarii Sejmu RP o informację o stanie postępowania legislacyjnego zainicjowanego uchwałą Senatu z 11 maja 2023 r. ws. wniesienia do Sejmu projektu zmiany Kodeksu wyborczego
  • AKTUALIZACJA 2: Senacki projekt wpłynął do Sejmu 15 maja 2023 r. Został zaopiniowany przez Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne. Projekt ustawy nie ma nadanego druku – odpisała min. Agnieszka Kaczmarska.

11 maja 2023 r. Senat RP przyjął uchwałę o wniesieniu inicjatywy ustawodawczej do sejmu w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks wyborczy, która wydłuża czas na liczenie głosów oddanych w komisjach wyborczych w obwodach za granicą z 24 do 48 godzin. Przyjęte zmiany dotyczą zarówno wyborów do Sejmu RP, jak i Senatu RP, na urząd Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego.

Za przyjęciem projektu głosowało 55 senatorów, a przeciw było 40.

Z prośbą o rozważenie zmian w przepisach wystąpił do Marszałka Senatu rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W piśmie z 12 kwietnia 2023 r. zwrócił uwagę, że komisje wyborcze w zagranicznych obwodach głosowania mają 24 godziny od zakończenia głosowania na policzenie głosów. Jeśli w tym czasie nie przekażą wyników głosowania do komisji okręgowych, to głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe.

Zdaniem Rzecznika takie rozwiązanie narusza istotę prawa wyborczego oraz uzależnia ważność i skuteczność głosu od okoliczności, które są niezależne od obywatela i wiążą się ze sprawnością działania administracji wyborczej.

Podkreślił przy tym, że Konstytucja RP nie różnicuje prawa do udziału w wyborach w zależności od miejsca zamieszkania, wiążąc je jedynie z posiadaniem statusu obywatela RP.

Podobne pismo RPO skierował również do Marszałek Sejmu.

ZRPO Wojciech Brzozowski na posiedzeniu Senatu RP

W toku senackich prac legislacyjnych nad projektem ustawy, głos na posiedzeniu plenarnym Senatu 10 maja 2023 r. zabrał zastępca RPO Wojciech Brzozowski.

W imieniu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich podziękował za podjęcie tej inicjatywy i nadanie jej kształtu legislacyjnego.

Podkreślił, że inicjatywa dotyczy prawa o fundamentalnym znaczeniu dla legitymizacji ustroju politycznego i dla integralności demokratycznego procesu wyborczego, a mianowicie poszanowania czynnego prawa wyborczego w procedurze ustalania wyniku wyborów. Przypomniał, że przepis, którego uchylenie jest rozważane, przewiduje konstrukcję głosowania niebyłego oraz głosów niebyłych.

– Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w tej kwestii od początku dyskusji nad tym problemem pozostaje konsekwentne i niezmienne – zaznaczył.

– W demokratycznym państwie prawnym opartym na zasadzie suwerenności narodu nie powinno dochodzić do sytuacji, w której głosy wyborców prosto z urny wyborczej trafiają do kosza na śmieci.

Zwrócił uwagę, że właściwie po każdych wyborach do biura RPO wpływa znaczna liczba skarg związanych z przebiegiem głosowania w obwodach zagranicznych – nie tylko korespondencyjnego, ale także osobistego. Świadczy to o tym, że w przypadku obwodów zagranicznych liczba trudności organizacyjno-technicznych jest znacznie większa niż w przypadku obwodów w kraju.

– Chodzi o problem, który rzeczywiście ma potencjał deformacji wyniku wyborów i podważenia zaufania do procesu wyborczego wskutek naruszenia istoty czynnego prawa wyborczego – tłumaczył Wojciech Brzozowski.

Zwrócił również uwagę, że RPO nie podziela stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej, która uznaje kwestionowany przepis umożliwiający uznanie głosowania za niebyłe w przypadku niepoliczenia głosów i nieprzekazania wyniku głosowania w ciągu 24 godzin – za racjonalny i uzasadniony. Zdaniem PKW jego uchylenie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której ustalenie wyników wyborów byłoby znacznie opóźnione lub wręcz niemożliwe.

– Wychodzimy z założenia, że lepiej, aby ustalenie wyniku wyborów nastąpiło minimalnie później, ale za to z poszanowaniem praw wyborczych obywateli i obywatelek – wyjaśniał ZRPO.

Zwrócił uwagę senatorów, że w tej kwestii dochodzi do pewnego paradoksu. Ustalenie wyniku głosowania w obwodach zagranicznych w terminie będzie tym bardziej utrudnione, im więcej głosów zostanie oddanych w danym obwodzie. – Im bardziej rozgorzeje żywioł demokracji w danym obwodzie, tym większa szansa, że wszystkie te wysiłki spełzną na niczym – mówił ZRPO.

Rzecznik mówił również, że w obecnym stanie prawnym zrównano – mogące wpłynąć na sprawność liczenia głosów – sytuacje nadzwyczajne, jak np. kataklizmy, ataki terrorystyczne, zamachy stanu, trzęsienia ziemi, z okolicznościami wskazującymi na niesprawność działania aparatu wyborczego.

Zaznaczył przy tym, że przy obecnych zasadach liczenia głosów ta niesprawność nie musi wynikać ze złej woli czy też nieudolności osób zasiadających w komisji, może być po prostu efektem wysokiej frekwencji wyborczej w danym obwodzie.

Odnosząc się do podnoszonych na posiedzeniu postulatów, aby zmianą objąć nie tylko wybory do Sejmu, ale również do Senatu, Parlamentu Europejskiego i Prezydenta RP, Wojciech Brzozowski zaznaczył, że kalendarz wyborczy sprawia, że w przypadku wyborów do Sejmu ta interwencja ma charakter szczególnie pilny. Ponadto ustalenie wyniku wyborów do Sejmu, na tle pozostałych procedur, szczególnie na tle wyborów prezydenckich, jest najbardziej skomplikowane, a w związku z tym najbardziej czasochłonne. Interwencja ustawodawcza powinna jednak mieć charakter systemowy i rozwiązać problem w całości.

Prace nad ustawą w Senacie RP

Senat RP projektem ustawy zajmował się na posiedzeniu, które odbyło się 10-11 maja 2023 r. Z wnioskiem o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w Kodeksie wyborczym wystąpiła grupa senatorów po piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich wskazującym na opisany problem.

Pierwotny projekt zakładał całkowite wykreślenie ograniczenia czasowego liczenia głosów w komisjach obwodowych za granicą w wyborach do Sejmu RP. W trakcie drugiego czytania senatorzy zgłosili poprawki wydłużające – zamiast skreślenia – czas na policzenie głosów przez komisje oraz rozszerzyli zakres zmiany na wszystkie procedury wyborcze.

Ostatecznie Senat RP przegłosował zmiany, które wydłużają czas na liczenie i przekazanie głosów oddanych w obwodowych komisjach wyborczych za granicą lub na polskich statkach morskich z 24 do 48 godzin. Zmiana ta dotyczy zarówno wyborów do Sejmu RP, jak i do Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego i Prezydenta RP.

Przyjętym przez Senat projekt ustawy o zmianie Kodeksu wyborczego zajmie się teraz Sejm RP.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button