POLSKA

Wrocław. Rosyjski agent zatrzymany. Ukraińcowi grozi do 12 lat więzienia

Szpiedzy w Polsce

– Funkcjonariusze ABW zatrzymali we Wrocławiu mężczyznę działającego na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych – poinformował minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.

Jak ustalono, zatrzymany przygotowywał się do podpalenia obiektów na terenie naszego miasta i innych działań dywersyjnych i sabotażowych. Nie działał sam.

31 stycznia 2024 r. we Wrocławiu, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę, który działając w zorganizowanej grupie przestępczej, na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych, polegających w szczególności na podpaleniu obiektów na terenie Wrocławia.

ABW weszła w posiadanie informacji, że obywatel Ukrainy, działając na zlecenie rosyjskich służb specjalnych planuje podjęcie na terytorium RP działań zmierzających do podpalenia obiektów na terenie miasta Wrocławia, które znajdują się w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym.

Wobec powyższego 31 stycznia 2024 r. funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu przeprowadzili czynności procesowe w niezbędnym zakresie, podczas których zatrzymali ob. Ukrainy oraz dokonali jego przeszukania, jak również należącego do niego bagażu, ujawniając dowody planowanego przestępstwa.

Czynności te skutkowały wszczęciem śledztwa, w którym zatrzymanemu przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 130 § 7 i 8 k.k., tj. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także planowania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych działań na terytorium RP o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, które miałyby polegać na podpaleniu obiektów we Wrocławiu. Za zarzucone podejrzanemu czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Akt oskarżenia przeciwko obywatelowi RP podejrzanemu o szpiegostwo na rzecz rosyjskich służb specjalnych

19 stycznia 2024 r. Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi RP podejrzanemu o szpiegostwo na rzecz rosyjskich służb specjalnych.

Akt oskarżenia jest efektem prowadzonego przez Wydział Zamiejscowy w Olsztynie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku śledztwa, w trakcie którego pozyskano materiał dowodowy wskazujący, że Janusz N. w latach 2016 – 2021, operując na terenie Polski, w tym w Olsztynie oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej, a także Azerbejdżanu, Ukrainy i Mołdawii, brał udział w działalności rosyjskiego wywiadu cywilnego przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Polak, będąc uplasowanym w środowisku polskich i europejskich parlamentarzystów, wykonywał na zlecenie ustalonych współpracowników rosyjskiego wywiadu finansowane przez nich zadania polegające na działaniach propagandowych, dezinformacyjnych, prowokacjach politycznych, czy budowaniu rosyjskich stref wpływu w celu osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej przy jednoczesnej realizacji celów politycznych FR. Jego działania wymierzone były także w interesy RP i polską politykę zagraniczną w zakresie wspierania prozachodnich dążeń Ukrainy, antagonizowały relacje pomiędzy Polską i Ukrainą, czy wpływały na realizację celów Partnerstwa Wschodniego. Realizując powyższe zadania rozpoznawał i typował konkretne osoby, celem nawiązania z nimi współpracy przez ustalonego współpracownika rosyjskiego wywiadu.

W ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego zrealizowano szereg działań o charakterze międzynarodowym, w tym w ramach wspólnego zespołu śledczego „Joint Investigation Team” – JIT.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button