ŚWIAT

Wołodymyr Zełenski w Belgii i Portugalii. Pomoc wojskowa i pierwszy samolot F-16 już w tym roku

Inwazja Rosji na Ukrainę

Prawie miliard euro pomocy i pierwszy samolot F-16 już w tym roku: rezultaty spotkania prezydenta Ukrainy z premierem Belgii.

Właśnie rozpoczął się nowy rozdział w stosunkach między Ukrainą a Belgią. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji z premierem Królestwa Belgii Alexandrem De Croo.

Ukraina i Belgia podpisały dwustronną umowę o bezpieczeństwie, która jasno przewiduje dostawę do tego kraju 30 samolotów F-16 do 2028 roku. W dokumencie mowa jest także o wsparciu obronnym. W tym roku Belgia przekaże prawie miliard euro pomocy wojskowej.

„Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że w tym roku Ukraina może otrzymać miliard siedemset milionów euro z zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Jest też rozwiązanie na odbudowę – Belgia przeznaczy środki na odbudowę naszego obwodu czernihowskiego” – zauważył prezydent.

Głowa państwa podziękowała także Belgii i premierowi za pryncypialne wsparcie dla Światowego Szczytu Pokojowego.

„Istnieją tylko dwa scenariusze rozwoju wydarzeń: albo prawdziwy pokój, albo dalsze rozszerzanie się wojny. Widzimy, że Rosja robi wszystko, aby realizować drugi scenariusz i próbować zakłócić Szczyt Pokojowy. Dziękuję każdemu przywódcy, każdemu państwu, które to rozumie i robi wszystko, aby Szczyt Pokojowy mógł naprawdę zmusić Rosję do zawarcia pokoju” – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Premier Belgii Alexandre De Croo zauważył, że jego kraj będzie kontynuować szkolenie Sił Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy w sektorze morskim, rozminowywaniu i sterowaniu myśliwcami F-16. I dodał: Celem Belgii jest przekazanie temu krajowi pierwszych samolotów już w tym roku.

„Obecne porozumienie umożliwia dostarczenie Ukrainie niezbędnego nowoczesnego sprzętu wojskowego i wsparcie dla jej przemysłu obronnego. W tym porozumieniu skupiamy się głównie na militarnych potrzebach ochrony ludności – obronie powietrznej, artylerii, sprzęcie obronnym i oczywiście myśliwcach F-16” – podkreślił.

Alexander De Croo wyraził także nadzieję, że podczas belgijskiej prezydencji w UE zostanie przyjęty 14. pakiet sankcji.

Belgia. Zełenski i Alexander De Croo (fot. president.gov.ua)

„Chociaż rosyjska inwazja przerodziła się w wojnę na wyniszczenie, UE i Belgia będą nadal wspierać Was w tej wojnie. Naszym obowiązkiem jest pomóc Ci wygrać. Nasze wsparcie pozostaje niezmienne i niezachwiane. Wynik tej wojny jest decydujący dla naszych europejskich interesów, wartości i bezpieczeństwa” – podsumował premier Belgii.

Wołodymyr Zełenski zapoznał się z procesem przygotowania do użycia samolotów F-16 na Ukrainie na lotnisku Melsbrook

Podczas roboczej wizyty w Belgii Zełenski złożył wizytę w bazie wojskowej w Melsbrook. Dokonał przeglądu myśliwców F-16 i rozmawiał z belgijskimi pilotami-instruktorami i ukraińskim personelem wojskowym, którzy tam szkolą.

Głowie państwa szczegółowo powiedziano o cechach bojowych i technicznych samolotu, a także o szkoleniu ukraińskich pilotów na F-16. Belgijscy piloci-instruktorzy zauważyli motywację swoich ukraińskich kolegów.

Wołodymyr Zełenski spotkał się także z żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy przechodzą szkolenie w zakresie obsługi myśliwców. Powiedzieli, że mają doświadczonych instruktorów, otrzymują wszystkie ważne informacje i chcą jak najszybciej wrócić na Ukrainę, aby wykonać zadania bojowe i przyspieszyć nasze zwycięstwo.

„Życzę dobrego ukończenia studiów. Bardzo dziękujemy, liczymy na Was i czekamy na Was w domu” – powiedział prezydent.

Ukraina i Belgia zawarły porozumienie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa

W Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Belgii Alexander De Croo podpisali dwustronne porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i długoterminowego wsparcia.

Belgia przeznaczy w tym roku na pomoc wojskową dla Ukrainy co najmniej 977 mln euro. To zaangażowanie, a także gotowość udzielenia wsparcia temu krajowi w ciągu dziesięcioletniego okresu obowiązywania umowy, zapisane są w tym dokumencie.

Po raz pierwszy w takim porozumieniu o bezpieczeństwie określono konkretną liczbę samolotów wojskowych, które zostaną dostarczone Ukrainie – 30 samolotów F-16 do 2028 roku. Jednocześnie pierwsze myśliwce powinny zostać dostarczone już w tym roku.

Belgia gwarantuje, że zapewni terminowo pomoc w zakresie bezpieczeństwa, nowoczesny sprzęt i broń wojskową, uwzględniając potrzeby Ukrainy w zakresie sił powietrznych i obrony powietrznej, bezpieczeństwa morskiego, rozminowywania oraz w ramach koalicji w sprawie amunicji, a także ułatwi szkolenie wojskowe.

Poszczególne bloki dokumentu poświęcone są współpracy dwustronnej w przemyśle obronnym, wsparciu ukraińskiej formuły pokojowej, zaostrzeniu sankcji, zadośćuczynieniu za szkody, postawieniu agresora przed wymiarem sprawiedliwości, wykorzystaniu skonfiskowanego rosyjskiego mienia na potrzeby Ukrainy oraz pomocy w ożywieniu gospodarczym i rekonstrukcja. Pogłębiona zostanie współpraca w obszarach wywiadu, cyberbezpieczeństwa i zwalczania dezinformacji.

W porozumieniu Belgia wyraźnie potwierdza swoje poparcie dla przyszłego członkostwa Ukrainy w UE i NATO.

Belgia jest 11. krajem, z którym Ukraina zawarła dwustronne porozumienie o bezpieczeństwie w celu wdrożenia postanowień Wspólnej Deklaracji G7 przyjętej w Wilnie 12 lipca ubiegłego roku. W sumie do deklaracji przystąpiły już 32 państwa. Wcześniej Ukraina podpisała umowy dwustronne z Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Danią, Kanadą, Włochami, Holandią, Finlandią, Łotwą i Hiszpanią.

Udział Portugalii w inicjatywach obronnych pomaga Ukrainie stawić czoła rosyjskim atakom

Negocjacje między Ukrainą a Portugalią poświęcone były rozwojowi partnerstwa między obydwoma państwami i wsparciu ludzi. Poinformował o tym Zełenski po spotkaniu w Lizbonie z premierem Portugalii Luizem Montenegro.

Głowa państwa podziękowała za wsparcie Ukrainy i Ukraińców. Podkreślił, że społeczność ukraińska jest jedną z największych w Portugalii.

Lizbona. Zełenski i Luis Montenegro (fot. president.gov.ua)

Wołodymyr Zełenski zauważył także, że podpisane porozumienie o bezpieczeństwie zawiera określone obszary współpracy obronnej i politycznej.

„Chcę szczególnie zwrócić uwagę na udział Portugalii w inicjatywach obronnych, które pomagają nam przeciwstawić się rosyjskim atakom, a także na pracę związaną ze szkoleniem naszych pilotów do obsługi F-16. Dziękuję za wsparcie Ukrainy w instytucjach europejskich i euroatlantyckich” – powiedział prezydent.

Podczas spotkania omówiono przygotowania do Szczytu Pokojowego oraz kroki, które mogłyby przybliżyć koniec rosyjskiej inwazji.

„Czekamy na Szczyt Pokojowy na różne narody, różne państwa, wszystkie kontynenty, aby każdy mógł wykazać się przywództwem w ochronie wspólnych wartości i pokoju” – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Luiz Montenegro podkreślił, że prezydent i Minister Spraw Zagranicznych Portugalii będą obecni na Światowym Szczycie Pokojowym.

„Portugalia będzie w dalszym ciągu pomagać, nawiązując kontakty na wszystkich poziomach, aby zmotywować większość krajów do udziału w tym spotkaniu” – powiedział.

Premier zauważył, że Portugalia zawsze będzie wspierać Ukrainę i potępiać rosyjską agresję.

Luiz Montenegro przypomniał także o udziale Portugalii w koalicji artyleryjskiej. Ponadto kraj planuje uczestniczyć w odbudowie Ukrainy.

Ukraina zawarła dwustronną umowę o bezpieczeństwie z Portugalią

W Lizbonie Zełenski i premier Portugalii Luiz Montenegro podpisali dwustronne porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Umowa ustanawia zobowiązanie Portugalii do wspierania Ukrainy w przywracaniu jej integralności terytorialnej w granicach z 1991 r., w tym na morzu terytorialnym.

Portugalia przekaże w tym roku co najmniej 126 mln euro wsparcia wojskowego.

Potwierdza także udział w koalicji F-16, międzynarodowej koalicji na rzecz bezpieczeństwa morskiego, a także w programie pozyskiwania amunicji dużego kalibru, wysiłkach na rzecz rozminowywania i wzmacnianiu bezpieczeństwa morskiego.

Poszczególne bloki porozumienia poświęcone są współpracy dwustronnej w przemyśle obronnym, wywiadzie, walce z przestępczością zorganizowaną i propagandą, a także przeciwdziałaniu zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym.

Ukraina i Portugalia będą koordynować i wzmacniać wspólne wysiłki na rzecz wsparcia naszego kraju na drodze do przyszłego członkostwa w NATO.

Blok dotyczący współpracy politycznej mówi o wsparciu ukraińskiej formuły pokojowej, wymierzeniu agresora przed wymiarem sprawiedliwości, zaostrzeniu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej oraz wspólnej pracy nad stworzeniem mechanizmu rekompensaty za szkody, straty lub szkody spowodowane rosyjską agresją.

Portugalia zobowiązuje się także do dalszego uczestnictwa w Międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci i przyczyniania się do osiągnięcia celów określonych w Dokumencie Ramowym tej koalicji.

Portugalia stała się 12. krajem, z którym Ukraina zawarła dwustronne porozumienie o bezpieczeństwie w celu wdrożenia postanowień Wspólnej Deklaracji G7 przyjętej w Wilnie 12 lipca ubiegłego roku. Wcześniej Ukraina podpisała umowy dwustronne z Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Danią, Kanadą, Włochami, Holandią, Finlandią, Łotwą, Hiszpanią i Belgią.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button