WARSZAWA

Warszawa. Pasaże w centrum z nowymi patronkami

Stolica dla kobiet

Pasaże w centrum stolicy zyskają nazwy sławnych kobiet.

Złożenie wniosku w tej sprawie zapowiedział dziś prezydent Rafał Trzaskowski.

Do Wisławy Szymborskiej, która od kilku lat jest patronką pasażu prowadzącego od wejścia do stacji metra Centrum do Dworca Centralnego, mają szansę dołączyć inne wspaniałe kobiety. Takie jak: poetki – Zuzanna Ginczanka, Kazimiera Iłłakowiczówna, Halina Poświatowska, Anna Świrszczyńska; pisarka, publicystka i działaczka – Irena Krzywicka; aktorka teatralna i kabaretowa oraz publicystka – Maria Morska, a także Maria Dulębianka – niezwykle zasłużona dla walki o prawa wyborcze Polek. Pomysł uhonorowania wyjątkowych warszawianek prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił, podsumowując dotychczasowy stopień realizacji największego, samorządowego programu wspierającego kobiety, który zainicjował na początku kadencji.

– Chciałbym bardzo, by centrum Warszawy było szczególnym miejscem uhonorowania wybitnych twórczyń, artystek i aktywistek zasłużonych dla historii i kultury Polski. Zwłaszcza, że jest to symboliczne miejsce dla wielu kobiet, które w ostatnich miesiącach bronią swojej wolności – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, uzasadniając decyzję.

Podsumowując stopień wdrożenia programu wsparcia kobiet w Warszawie, prezydent Rafał Trzaskowski powiedział, że jesteśmy już po półmetku jego realizacji. Na program składa się między innymi pomoc dla ofiar przemocy, schronienia i miejsca całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi, programy wspierające proces usamodzielniania się kobiet, unikalny na międzynarodową skalę program żłobkowy, programy szczepień, dofinansowania zabiegów in vitro, aktywizacja zawodowa kobiet, działania na rzecz równości w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn czy Rada Kobiet i Pełnomocniczka ds. kobiet.

– 8 marca to dobry moment na podsumowanie wszystkich inicjatyw, które podejmujemy każdego dnia, by poprawić sytuację kobiet w stolicy. Realizujemy projekty dotyczące ich zdrowia, bezpieczeństwa, dostępu do edukacji i rozwoju zawodowego. Wszystko po to, by Warszawa stała się dla wszystkich warszawianek idealnym miejscem do życia – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Życie nie ma ceny – dofinansowanie zabiegów in vitro

Jednym z najważniejszych działań jest warszawski program wspierania osób dotkniętych niepłodnością. Od początku uruchomienia z miejskiego programu finansowania zapłodnienia pozaustrojowego skorzystało już ponad 4,8 tys. par i urodziło się już ponad 970 dzieci. To bardzo duży sukces.

Program zakłada dofinansowanie procedur zapłodnienia pozaustrojowego, ochrony płodności dla kobiet przed leczeniem nowotworów oraz wykładów dla młodzieży dotyczących zapobiegania i leczenia niepłodności.

Na finansowanie obecnej edycji programu (lata 2020-2022) miasto przeznaczyło ponad 33 mln zł, czyli niemal dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji (17,3 mln zł). Warszawskie małżeństwa i pary mogą starać się o dofinansowanie procedury in vitro w wysokości do 6 tys. zł dla każdej z trzech możliwych prób zapłodnienia pozaustrojowego oraz 3,6 tys. zł w przypadku procedury kriokonserwacji komórek jajowych.

– Staramy się również, aby w przestrzeni publicznej było więcej kobiet. W tym roku – tak trudnym, a jednocześnie takim, który pokazuje siłę kobiet – traktujemy 8 marca bardzo poważnie. Chcemy pokazać osiągnięcia kobiet i to jak mężczyźni nas wspierają. Pandemia szczególnie pokazała jak ważny jest projekt in vitro – powiedziała Ewa Malinowska Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy.

Mama – Warszawianka na rynku pracy – aktywizacja zawodowa kobiet

Jak wynika z raportu „Mama – Warszawianka”, od początku pandemii aż 24 proc. ankietowanych straciło pracę, a w przypadku 28 proc. obniżone zostały wynagrodzenia. Raport wskazuje też, że ponad połowie ankietowanych kobiet rozwój zawodowy utrudnia ciągle brak wystarczającej pewności siebie i kompetencji.

Aby kompleksowo wspierać mieszkanki Warszawy, które powracają do pracy z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz kobiety, które właśnie utraciły pracę lub obawiają się jej utraty, we wrześniu 2020 r miasto uruchomiło program „Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM”.

W ramach pierwszego etapu programu uczestniczki rozwijały swoje predyspozycje i wzmacniały pewność siebie. W kolejnym wzięły udział w warsztatach, które pomogą im w rozwoju oraz wyborze ścieżki kariery zawodowej, a w ostatnim będą rozwijały konkretne umiejętności, które pomogą im wrócić na rynek pracy lub założyć własny biznes.

Kolejne szkoły i przedszkola

Rozwój edukacji, opieki przedszkolnej i żłobkowej to jeden z priorytetów prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Od początku jego kadencji miasto oddało już 15 przedszkoli i 9 szkół (osiem podstawówek i jedną szkołę zawodową). Trwa budowa kolejnych kilkunastu szkół i przedszkoli, a 14 placówek jest planowanych (10 przedszkoli i 4 szkół).

W obecnym roku na inwestycje oświatowe miasto przeznaczyło 273 mln zł, w tym m.in. 35,3 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka–Jeziorańskiego, 24,9 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej oraz 23 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German.

Jeszcze w tym roku zakończą się m.in. prace przy budowie szkół przy ul. A. German, Nowaka Jeziorańskiego/Fieldorfa i Karlińskiego oraz przedszkoli przy ul. Siemiatyckiej, ul. Maklakiewicza, ul. Bernardyńskiej i al. Niepodległości.

– Najlepiej zainwestowane pieniądze to niewątpliwie te wydane na zdrowie i edukację. Nie bez powodu wydatki na oświatę wyniosą w tym roku prawie 5 mld zł. To największa pozycja w budżecie Warszawy. Realizujemy bardzo wiele programów edukacyjnych dla warszawskich uczniów, z których jesteśmy dumni. Inwestujemy również w infrastrukturę oświatową – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Z kolei zdrowie to obszar, o którym z powodu pandemii najwięcej się mówi. Naszych 11 miejskich szpitali stoi na pierwszej linii walki z koronawirusem, a pracuje tam bardzo wiele lekarek, pielęgniarek, dyrektorek i prezesek, którym chciałam przy okazji podziękować za tytaniczną pracę w ostatnim okresie. Oprócz działań skierowanych do walki z pandemią, realizujemy również szereg programów zdrowotnych: szczepienia przeciw grypie dla kobiet w ciąży, przeciw HPV dla dwunastoletnich dziewczynek i chłopców – dodała wiceprezydent Renata Kaznowska.

Programy szczepień: przeciw grypie dla kobiet w ciąży oraz szczepienia HPV

Ważnym elementem programu wsparcia kobiet są działania w obszarze zdrowia. Miasto uruchomiło między innymi akcję bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla kobiet w ciąży i szczepienia przeciw HPV dla warszawskich dwunastolatków.

Szczepienia przeciw grypie dla kobiet w ciąży mają objąć 3 200 kobiet w każdym sezonie grypowym. Na lata 2020-22 miasto zarezerwowało na ten cel ponad 430 tys. zł.

Od września 2020 z programu skorzystało jak dotychczas 95 kobiet w ciąży. Niska liczba zaszczepionych kobiet wynika przede wszystkim z ogromnych braków szczepionek na polskim rynku oraz ograniczeniu udzielania świadczeń w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Program „HPV 12” zakłada z kolei objęcie szczepieniami ok. 9 tys. dzieci rocznie w latach 2019-2021. Dotychczas z programu skorzystało ponad 4,6 tys. dziewcząt i chłopców. Łącznie na szczepienia nastolatków przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka miasto wyda ponad 12,7 mln zł.

Gabinety dla pacjentek z niepełnosprawnościami

Jednym z najważniejszych elementów programu jest zwiększanie dostępności świadczeń zdrowotnych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Od sierpnia 2019 r. w Szpitalu Praskim oraz w Szpitalu Solec funkcjonują gabinety ginekologiczne przystosowane do przyjmowania pacjentek z niepełnosprawnościami. Ułatwieniem jest jednak nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim forma zapisów i przebieg samej wizyty lekarskiej.

Funkcjonowanie gabinetów w obu szpitalach sfinansowane zostało w zeszłym roku z budżetu Warszawy w wysokości 1,1 mln zł. W budżecie na 2021 r. przewidziano takie same środki dla obu placówek.

Gabinety bez klauzuli sumienia, dostęp do antykoncepcji awaryjnej

Wszystkie podległe miastu szpitale ginekologiczno-położnicze oraz szpitale, które posiadają oddziały o takim profilu, deklarują, że zapewniają w nich pacjentkom dostęp do lekarzy bez klauzuli sumienia. To kolejny istotny element wsparcia.

W Warszawie znajduje się sześć szpitali o profilu ginekologiczno-położniczym lub posiadających oddziały ginekologiczno-położnicze, dla których miasto jest podmiotem tworzącym. W Centrum Medycznym Żelazna (św. Zofia), Szpitalu Specjalistycznym im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” („Inflancka”), Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny („Madalińskiego”), Szpitalu Bielańskim, Szpitalu Praskim i Szpitalu Solec pacjentki mają prawo do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych gwarantowanych prawem.

Aby umożliwić kobietom dostęp do przychodni ginekologicznych bez konieczności wcześniejszych zapisów na wizytę, Szpital Praski oraz Szpital Solec zapewniają możliwość skorzystania z porady antykoncepcyjnej poza godzinami pracy przychodni szpitalnych, tj. w dni powszednie w godz. 15.00 – 7.00, a w soboty, niedziele i święta całą dobę. Porady są bezpłatne, a czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza nie przekracza dwóch godzin.

Na stronach internetowych Szpitala Praskiego i Szpitala Solec znajdują się również informacje o możliwości skorzystania doraźnie z porady antykoncepcyjnej w sytuacjach awaryjnych. Pracownicy obu placówek zostali przeszkoleni w sposobie informowania pacjentek o tej możliwości.

– Dbamy o to, aby wszystkie warszawianki miały równy dostęp do usług medycznych. Dlatego miejskie szpitale deklarują dostęp do lekarzy bez klauzuli sumienia, aby każda kobieta miała pełną wiedzę o swoim zdrowiu. Kolejny rok działają gabinety ginekologiczne, w których można uzyskać poradę nawet poza godzinami pracy przychodni oraz dwa gabinety dla pacjentek z niepełnosprawnościami. Są również działania symboliczne jak żeńskie końcówki stanowisk stosowane w urzędzie. Pracujemy też nad miejską polityką antymobbingową oraz przeciwdziałania dyskryminacji i molestowania seksualnego – chcemy doprecyzować istniejące już dokumenty – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Pomoc dla ofiar przemocy w miejskich podmiotach leczniczych

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Rafała Trzaskowskiego, miasto realizuje też projekt usprawniający uzyskanie w miejskich podmiotach leczniczych zaświadczenia lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej. Ponadto Warszawa zwróciła się do miejskich podmiotów leczniczych o wprowadzenie w ich regulaminach organizacyjnych szczegółowego trybu postępowania z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Wskazano również 5 modelowych punktów równomiernie rozmieszczonych na terenie Warszawy – są to: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, Warszawa-Żoliborz, Szpital Grochowski, Szpital Wolski oraz Samodzielny Zespół Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka. Tych pięciu liderów ma wypracować procedury, które staną się wzorem dla pozostałych podmiotów.

Żeńskie formy nazw stanowisk – wprowadzone w ograniczonym zakresie, propozycja zmian legislacyjnych

W Urzędzie m.st. Warszawy od 1 stycznia 2021 r. wprowadzona została możliwość stosowania żeńskich form nazw stanowisk pracowniczych. Poza wymienionymi w ustawie o pracownikach samorządowych stanowiskami takimi jak sekretarka, sprzątaczka, telefonistka, praczka czy szwaczka, wprowadziliśmy możliwość stosowania żeńskich form nazw wszystkich stanowisk w urzędzie.
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button