WARSZAWA

Warszawa. Budowa II linii metra. Wydano pozwolenia na użytkowanie wschodniego odcinka

Warszawskie metro

Po uzupełnieniu dokumentacji przez inwestora i przeprowadzeniu kontroli, 27 września br. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (MWINB), udzielił kolejne pozwolenia na użytkowanie wschodniego odcinka II linii metra – dla stacji Zacisze i Bródno.

Stacja C19 Zacisze

Po uzupełnieniu przez Inwestora dokumentacji odbiorowej stacji C19, MWINB 22-23 września br. przeprowadził kontrolę, która zakończyła się pozytywnie. W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 27 września br. wydał pozwolenie na użytkowanie Stacji.

Stacja C21 Bródno

Po uzupełnieniu wymaganej dokumentacji przez Inwestora, dot. stacji C21, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 22-23 września br. przeprowadził kontrolę, która zakończyła się pozytywnie, w związku z czym 27 września br. zostało wydane pozwolenie na użytkowanie Stacji.

Należy podkreślić, że stacja C21 Bródno jest stacją o bardzo dużej powierzchni o skomplikowanym charakterze technicznym z mnóstwem specjalistycznych instalacji, zajmującą powierzchnie ok. 3 ha. Inspektorzy nadzoru budowlanego w trakcie obowiązkowej kontroli mieli do skontrolowania 250 pomieszczeń, wejścia, windy, klatki schodowe, obiekty i urządzenia towarzyszące stacji metra na wielu poziomach,  by sprawdzić i potwierdzić zgodność stanu faktycznego z dokumentacją przedstawioną przez inwestora oraz projektem zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę.

Stacja C20 Kondratowicza

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (MWINB) decyzją z 5 września br., udzielił inwestorowi pozwolenia na użytkowanie stacji C20.

Wentylatornia szlakowa V19 i V20

MWINB decyzjami z 21 września br., udzielił Inwestorowi pozwolenia na użytkowanie wentylatorni szlakowej V19 i odrębną dla wentylatorni szlakowej V20.

Wentylatornia szlakowa V21 i komora demontażowa przy stacji C18

21 września br. zostały przeprowadzone odrębne, obowiązkowe kontrole wentylatorni szlakowej V21 i komory demontażowej przy stacji C18. Kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym, w związku z czym MWINB, 23 września br., wydał odrębne decyzje pozwolenia na użytkowanie.

Zadaniem wojewódzkiego nadzoru budowlanego jest sprawdzenie, czy stacje są wybudowane zgodnie z przepisami i projektem. Procedura obejmuje analizę dokumentacji oraz przeprowadzenie kontroli w terenie. Dokumentacja odbiorowa każdego z wniosków to kilkanaście tomów projektów, map, zaświadczeń, oświadczeń, protokołów badań i sprawdzeń i wielu innych dokumentów. Dokumenty te powinny być przygotowane i podpisane przez uczestników procesu inwestycyjnego, tj. projektantów, kierowników robót, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy stwierdzają i potwierdzają wykonanie inwestycji zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia na budowę.

Podczas kontroli inspektorzy sprawdzają stacje, tunele, windy, klatki i inne obiekty towarzyszące aby potwierdzić zgodność stanu faktycznego z dokumentacją przedstawioną przez inwestora oraz projektem zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę. Priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button