POLSKA

Uzgodnienia w Jasionce. Trudne negocjacje. Rolnicy podpisali porozumienie z ministrem rolnictwa

Protesty rolników w UE

– Dla obu stron były to bardzo trudne rozmowy.

Rozmawialiśmy do późna, ale udało nam się uzgodnić zbiór wzajemnych zobowiązań – podkreślił sekretarz stanu Michał Kołodziejczak podczas briefingu podsumowującego debatę z rolnikami uczestniczącymi w protestach.

Relacje handlowe z Ukrainą

Wiceminister zwrócił uwagę, że znaczna część podpisanego zbioru zobowiązań dotyczy kwestii handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą.

– Dzisiaj najistotniejsze jest wypracowanie zasad handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą – powiedział sekretarz stanu Michał Kołodziejczak.

– Nie możemy dostosowywać się do strony ukraińskiej. To Ukraina powinna przyjąć zasady, które panują w Unii Europejskiej w Polsce, pamiętając przy tym, aby rozmowy i relacje miały wymiar wspólnotowy.

Dlatego ważne jest wsparcie dla naszych rolników, zwłaszcza tych, którzy uprawiają pszenicę, żyto i pszenżyto. Wypłacane jest już wsparcie dla producentów kukurydzy w wysokości 700 mln zł dziennie. Strona społeczna deklaruje również wspieranie rządu w zmianie zasad europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie – mówił polityk.

W myśl osiągniętych uzgodnień, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu produktów, które obecnie objęte są już embargiem. Blokadzie mają podlegać wszystkie wrażliwe produkty.

Także muszą zostać uregulowane relacje handlowe między oboma krajami. Chodzi o m.in. zboże, rzepak, kukurydza, cukier, drób, jaja, owoce miękkie i jabłka.

– Zakładamy, że takie rozwiązanie będzie obowiązywało do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zasad handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą, które będzie zabezpieczało nasz rynek – podkreślił wiceminister.

Jak podkreślali uczestnicy rozmów – porozumienie powinno mieć wymiar wspólnotowy.

Rekompensaty dla rolników

Sekretarz stanu Michał Kołodziejczak zwrócił uwagę, że wstrzymanie tranzytu ma służyć także zabezpieczeniu tego, aby udzielane rolnikom wsparcie – głównie dla producentów zboża – trafiało rzeczywiście do rolników.

Zielony Ład

W kwestii Zielonego Ładu – jego kompleksowy przegląd ma doprowadzić do uproszczeń w zakresie przepisów dotyczących ekoschematów, a także zmniejszenia biurokratycznych obciążeń.

– Nad zmianą zasad będziemy pracowali wspólnie i dlatego wartość dokumentu, w którym spisaliśmy uzgodnienia, jest bardzo duża – podkreślił wiceminister.

– To nam, stronie rządowej, daje bardzo silny mandat do pracy – dodał sekretarz stanu Michał Kołodziejczak.

Europejskie Forum Rolnicze – nie ma ustaleń bez rolników

– Sytuacja jest trudna, ale nie ma ustaleń bez rolników – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas debaty z przedstawicielami organizacji rolniczych biorących udział w protestach oraz z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowanej w ramach Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa.

Udział przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Europejskim Forum Rolniczym

Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej i międzynarodowej polityki oraz ekspertów. W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyli minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski oraz podsekretarz stanu Adam Nowak.

Minister Siekierski wziął udział w debacie z przedstawicielami organizacji rolniczych biorących udział w protestach, natomiast wiceminister Nowak – w panelu pn. ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności.

Debata z przedstawicielami organizacji rolniczych – uczestnicy

Oprócz ministra Czesława Siekierskiego i moderatora, Artura Balazsa – przewodniczącego Kapituły Fundacji Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, w debacie uczestniczyli: Wiesław Gryń – wiceprezes Oszukanej Wsi , Roman Kondrów z Podkarpackiej Oszukanej Wsi, Artur Koncik ze Świecia, Tomasz Obszański – przewodniczący NSZZ RI Solidarność, Filip Pawlik z Agrounii, Władysław Serafin – przewodniczący KZRKiOR oraz Andrzej Sobociński z Żuław.

Debata – stanowiska reprezentowane przez rolników

Uczestniczący w debacie rolnicy podkreślali, że rolnictwo znajduje się na zakręcie, na jakim jeszcze nie było i konieczne jest wypracowanie narzędzi oraz mechanizmów długofalowych rozwiązań. Zwracali uwagę na konieczność rozbudowy portów, a do nich – magistrali. Według rolników kolejnym problem jest ciągły brak uszczelnienia granicy z Ukrainą.

Zwracano także uwagę na bardzo duże problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji suszowej i konieczność powrotu do systemu komisji suszowych.

Mówiąc o biedzie i ubóstwie rolników podnoszono również problem wsparcia poszczególnych rynków rolnych. Przedstawiciele rolników podnosili także kwestie Zielonego Ładu – według nich cały system warunkowości powinien być zlikwidowany.

Debata – odpowiedź dot. aplikacji suszowej

– Aplikacja suszowa jest sytuacją zastaną. Znamy problem i go szczegółowo analizujemy – zapewnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

Debata – słabe ogniwo

W ocenie szefa resortu rolnictwa słabym ogniwem jest system zarządzania, co uwidoczniło się m.in. w kontrolach na granicy z Ukrainą.

Debata – odpowiedź dot. wsparcia rolników

– Jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby udzielić wsparcia rolnikom. Trwają rozmowy na szczeblu rządowym. Chcemy doprowadzić do opróżnienia magazynów przed kolejnym sezonem – powiedział minister Czesław Siekierski.

Debata – odpowiedź dot. Zielonego Ładu

– Jesteśmy na dobrej drodze do zmian. Nowe propozycje Komisji Europejskiej zostały przygotowane dzięki polskim i europejskim rolnikom – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Debata – odpowiedź dot. dzierżawy ziemi

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział, że jeszcze w tym roku powstanie ustawa, która ureguluje wszystkie kwestie związane z dzierżawą ziemi.

Debata – odpowiedź dot. propozycji rozwiązań

Minister zapowiedział przygotowanie rozwiązań, efektem których byłyby dopłaty do każdej tony sprzedanego zboża, do loch, a także dopłaty do paliwa rolniczego w wysokości 2 zł/litr oleju napędowego.

Panel: ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności

Environmental, Social, Governance, (ESG) to działania firmy na rzecz ekologii, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Jak zwróciła uwagę moderator tego panelu Małgorzata Bojańczyk – dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, raportowanie tego zagadnienia obecnie jest obowiązkiem dużych firm i korporacji, lecz wkrótce będzie obejmowało również niższe szczeble.

Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych

– Kwestie inwestycji prośrodowiskowych w rolnictwie uzależnione są od warunków finansowych – stwierdził podsekretarz stanu Adam Nowak i dodał, że należy pamiętać o kluczowej roli rolnictwa – wyżywienia Polski, Europy i świata.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę, że chociaż obecnie standardy w Unii Europejskiej są najbardziej rygorystyczne na świecie, to unijni rolnicy jeszcze radzą sobie z ich wypełnianiem.

– Jeżeli jednak dalej będziemy rolnikom nakładać kolejne wyzwania, to będą narastały społeczne napięcia – dodał wiceminister.

Podkreślił przy tym, że proces transformacji cyfrowej w rolnictwie trwa, ale niezbędne jest uproszczenie administracyjnych wymogów. Rolnictwo 4.0 to racjonalne wykorzystanie maszyn, urządzeń, nawozów, czy środków ochrony roślin – to rolnictwo precyzyjne.

– Poza środkami z II filara Wspólnej Polityki Rolnej dostępne są również środki z KPO – powiedział podsekretarz stanu Adam Nowak, oddając jednocześnie, że w ramach kolejnych rewizji tego programu będą zwiększone środki na rolnictwo.

– Rolnictwo będzie w stanie spełnić najbardziej ambitne cele pod warunkiem, że produkcja rolna będzie opłacalna – podkreślił wiceminister.

Zwrócił przy tym uwagę, że należy wykorzystać potencjał rolnictwa nie tylko w zakresie produkcji roślinnej ściśle powiązanej z produkcją zwierzęcą, lecz także w zakresie transformacji energetycznej.

Według podsekretarza stanu Adama Nowaka nie mniej ważne są działania w ramach rolnictwa 4.0 skierowane do szkół i ośrodków doradztwa rolniczego .

– Będziemy podejmowali inicjatywy w zakresie szkoleń na temat rolnictwa regeneratywnego, ponieważ niezwykle istotne jest przekazywanie wiedzy, zwłaszcza młodym rolnikom – dodał wiceminister.

– Dzisiejsza dyskusja wyraźnie pokazuje, że wzrost świadomości i poziomu wiedzy jest korzystny zarówno dla środowiska, klimatu, jak i dla rolników oraz konsumentów – podsumował podsekretarz stanu Adam Nowak.

O wydarzeniu

Wydarzenie rokrocznie gromadzi rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Jak mówią organizatorzy – Forum to okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia, które służą podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym.

Europejskie Forum Rolnicze to także specjalna oferta – pod tytułem Success Story – dla szkół rolniczych, to Turniej Rolnictwa Cyfrowego, którego celem jest promowanie wiedzy na temat rolnictwa w UE i rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. To także Konkurs Innowacyjny Rolnik, którego celem jest promowanie właścicieli gospodarstw rolnych, którzy wprowadzili nowe rozwiązania poprawiające wydajność i opłacalność w produkcji rolnej oraz Nagroda im. Józefa Ślisza przyznawana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button