POLSKA

Ustawa o 14. emeryturze podpisana. Dla kogo i kiedy?

Emerytura plus

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę, która zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury.

To kolejne, po 13. emeryturze, wsparcie dla seniorów w Polsce. W uroczystościach, które odbyły się w Otwocku, uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki.

– To, co robimy dla seniorów i najsłabszych grup społecznych, jest cechą charakterystyczną i podstawowym naszym postulatem, działaniem w ramach całej polityki społeczno-gospodarczej – podkreślił szef rządu.

14. emerytura to dodatkowe pieniądze, które otrzyma ponad 9 milionów seniorów w Polsce. Do większości z nich świadczenie trafi w listopadzie tego roku.

–  To wielka sprawa, że dzieje się to w czasie pandemii – powiedział prezydent Andrzej Duda tuż po podpisaniu ustawy gwarantującej wypłaty 14. emerytur. – Mimo trudności spowodowanych koronawirusem, znajdujemy pieniądze dla tak ważnej grupy społecznej – dodał.

14. emeryturę otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenie  o maksymalnej wysokości 2900 zł brutto. Dodatkowe pieniądze zasilą domowe budżety w sumie 9,1 mln osób.

–  Konkretne wsparcie w postaci najpierw 13. a potem 14. emerytury ma być źródłem odrobinę lepszego życia dla seniorów, których życie nie zawsze było usłane różami – zauważył premier Mateusz Morawiecki. – Na barkach dzisiejszych seniorów spoczywało mnóstwo obowiązków, m.in. odbudowa Polski po wojnie. Później walczyliście o naszą wolność. Pokolenie „Solidarności” walczyło o naszą suwerenność – wyliczał szef polskiego rządu. –  Nasza solidarność międzypokoleniowa, którą w ten sposób chcemy zaznaczyć, jest jasnym i oczywistym sygnałem naszej filozofii rządzenia i dialogu społecznego – dodał premier Mateusz Morawiecki.

– To radosna chwila, że mogłem podpisać ustawę, która służy emerytom i rencistom – zaznaczył.

– To wielka sprawa, że w tym trudnym czasie pandemii znaleźliśmy pieniądze, które są potrzebne tak ważnej dla nas grupie społecznej, dla ludzi, którzy całe swoje życie przepracowali, którzy pracując zawodowo poświęcali się dla Rzeczypospolitej – podkreślił.

– Dziś 14. emerytura staje się faktem i bardzo dziękuję Panu Premierowi, Pani Minister za to, że dotrzymujemy słowa, że ta 14. emerytura jest, że będzie kolejne świadczenie – tym razem takie, które trafi do rąk emerytów i rencistów przez Bożym Narodzeniem – mówił Andrzej Duda.

14. emerytura – dla kogo i kiedy?

W przypadku osób, które otrzymują świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł zastosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”. To znaczy,  że 14. emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. 

– To sprawiedliwe rozwiązanie, które pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przekroczenie kryterium o kilka złotych wiązałoby się z pozbawieniem prawa do świadczenia – tłumaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zdecydowana większość, bo ok. 7,9 mln uprawnionych otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, czyli w kwocie najniższej emerytury.

14. emerytura ma trafić do emerytów i rencistów w listopadzie. Nieco później – w grudniu 2021 r. –  to świadczenie otrzymają osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Rolnicy pobierający okresowo (co kwartał) świadczenia z ubezpieczenia społecznego otrzymają 14. emeryturę w styczniu 2022 r.

Rozwiązanie będzie zastosowane do:

•    emerytur i rent w systemie powszechnym,
•    rolników,
•    służb mundurowych,
•    emerytur pomostowych,
•    świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
•    rent socjalnych,
•    nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
•    rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
•    rent inwalidów wojennych i wojskowych.

W sytuacji gdy jedna osoba będzie miała prawo do kilku świadczeń, otrzyma jedno, dodatkowe świadczenie roczne. 14. emeryturę rząd dołoży także do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Decyzje w sprawie „czternastek” będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe. Te same organy zajmą się wypłatą świadczeń.

Koszt wypłaty 14. emerytur to 11,4 mld zł. Świadczenie będzie finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

Ustawa na Dzień Kobiet

Podpisanie przez prezydenta ustawy dot. 14. emerytury zbiegło się z przypadającym na 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet. Życzenia dla wszystkich kobiet złożył zarówno prezydent Andrzej Duda jak i premier Mateusz Morawiecki.

– Wszystkim paniom w całej Polsce chciałbym z okazji Dnia Kobiet życzyć tego, żebyście były szczęśliwe w okolicznościach, w których działacie. Żebyście czuły, że państwo i społeczeństwo, otaczający was ludzie są wam życzliwi. Każdego dnia, żeby ten promyk nadziei, promyk słońca, był dla was coraz jaśniejszy – powiedział szef polskiego rządu.

Ustawę podpisano w Otwocku. Działający tam Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenia „Otwarte drzwi” obchodzi jubileusz 15-lecia istnienia.
(KPRM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button