ŚWIAT

Unia Europejska – Tunezja: umowa migracyjna. Szczyt EU-CELAC

Unia Europejska, Tunezja, Ameryka Łacińska i Karaiby

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Włoch Giorgia Meloni i premier Holandii Mark Rutte, w duchu Team Europe wraz z prezydentem Tunezji Kaïsem Saiedem zgodzili się na wdrożenie kompleksowego pakietu partnerstwa ogłoszonego wspólnie w 11 czerwca 2023 r.

W Tunisie byli świadkami podpisania protokołu ustaleń przez komisarza ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivera Várhelyi oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Migracji i Tunezyjczyków za Granicą, Mounira Ben Rjiby, otwierającego nowy rozdział w stosunkach między Unią Europejską a Tunezja.

Protokół ustaleń obejmuje pięć filarów: stabilność makroekonomiczna, handel i inwestycje, przejście na zieloną energię, kontakty międzyludzkie oraz migrację. Będzie on realizowany poprzez różne aspekty współpracy między Unią Europejską a Tunezją, zgodnie z odpowiednimi przepisami i obowiązującymi procedurami.

Unia Europejska podpisała umowę migracyjną z Tunezją. Za zatrzymanie nielegalnej migracji rząd w Tunisie otrzyma z Brukseli prawie miliard euro.

Wzmocniony dialog polityczny i polityczny w ramach Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja przed końcem roku będzie stanowić ważną okazję do ożywienia więzi politycznych i instytucjonalnych w celu wspólnego stawienia czoła wspólnym wyzwaniom międzynarodowym i zachowania porządku opartego na zasadach.

EU-CELAC: parlamentarzyści wzywają do obrony multilateralizmu, promowania handlu

 • Przewodnicząca PE Metsola – udział w szczycie i odbycia dwustronnych spotkań z przywódcami
 • Solidarność z Ukrainą i potępienie „nielegalnego, niesprowokowanego i nieuzasadnionego” ataku Rosji
 • Ostateczny nacisk na umowy z Ameryką Środkową, Meksykiem, Chile i Mercosurem
 • Wsparcie inicjatyw ONZ w zakresie restrukturyzacji zadłużenia

UE, Ameryka Łacińska i Karaiby powinny ożywić multilateralizm oparty na zasadach, aby zapewnić pokój, poszanowanie praw człowieka i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola bierze udział w szczycie w imieniu Parlamentu Europejskiego wraz ze współprzewodniczącym Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EuroLat), eurodeputowanym Javim Lópezem (S&D, Hiszpania).

Metsola spotka się z prezydentem Brazylii Luizem Inácio Lulą da Silvą, prezydentem Ekwadoru Guillermo Lasso i prezydentem Urugwaju Luisem Lacalle Pou.

Przed spotkaniem prezydent Metsola podkreśliła: „Jesteśmy zaangażowani we wzmacnianie demokracji parlamentarnej na całym świecie. Wzmocnienie partnerstwa między Europą a Ameryką Łacińską i Karaibami ma kluczowe znaczenie dla obu regionów. Dzisiejszy szczyt jest dla nas szansą na wzmocnienie naszych umów handlowych, zacieśnienie współpracy w celu osiągnięcia naszych celów środowiskowych i zapewnienie poszanowania praw człowieka w centrum naszych rozmów. Europa musi nadal współpracować z regionami na całym świecie w duchu przyjaźni i wzajemnego szacunku. Parlament Europejski odegra swoją rolę i mam przyjemność ogłosić, że wkrótce otworzymy nasze pierwsze biuro antenowe w Ameryce Łacińskiej”.

Javi López, współprzewodniczący Zgromadzenia, powiedział: „UE i Ameryka Łacińska razem stanowią jedną trzecią członków ONZ i podzielają podstawowe wartości, takie jak demokracja parlamentarna i obrona multilateralizmu. Biuro antenowe pozwoli nam zasilić sześć Delegacji PE, które obecnie działają w regionie, i kontynuować wspieranie prac Zgromadzenia EUROLAT, które funkcjonuje od dwudziestu lat i skupia 150 członków odbywających dwa posiedzenia rocznie”.

W przesłaniu do przywódców eurodeputowany López i przewodniczący latynoamerykańskiego komponentu EuroLat, kolumbijski kongresman Óscar Darío Pérez, przekażą priorytety zgromadzenia w celu wzmocnienia międzyregionalnego partnerstwa strategicznego przed własnym zgromadzeniem plenarnym, które odbędzie się 24- 27 lipca w Madrycie.

We wspólnym oświadczeniu parlamentarzyści obu regionów wzywają do ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego, solidaryzują się z narodem ukraińskim i potępiają „nielegalny, niesprowokowany i nieuzasadniony atak Federacji Rosyjskiej”. Podkreślają również znaczenie i wartość regularnych szczytów szefów państw lub rządów UE-CELAC – ostatni odbył się w 2015 r. – i podkreślają, że EuroLat spotykał się przez te osiem lat, aby utrzymać dialog między stronami na szczeblu międzyregionalnym .

Handluj, aby poprawić życie ludzi

Zauważają, że stosunki handlowe między UE a regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibskiej powinny przyczynić się do poprawy dobrobytu i jakości życia wszystkich obywateli. Apelują również o reformę strukturalną Światowej Organizacji Handlu (WTO), aby uczynić ją bardziej skuteczną i przejrzystą, o otwarty, uczciwy, sprawiedliwy, integracyjny i niedyskryminacyjny system handlu światowego, który skuteczniej uwzględnia różnicę poziomów rozwoju.

Restrukturyzacja zadłużenia

Parlamentarzyści martwią się tym, jak niedawne kryzysy inflacyjne, żywnościowe, zdrowotne, migracyjne i energetyczne pogłębiły ubóstwo, utrudniły długoterminowy zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny oraz stworzyły większe nierówności. Aby temu zaradzić, popierają inicjatywy ONZ dotyczące restrukturyzacji zadłużenia. Sugerują powiązanie strategii umorzenia długów, wymiany i restrukturyzacji między innymi z inwestycjami w edukację, zdrowie, odbudowę przemysłu, spójność społeczną, ochronę środowiska i wzmocnienie sektora biznesowego.

Biuro PE w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

Prezydium Parlamentu Europejskiego wyraziło zgodę na początku tego miesiąca na utworzenie biura Parlamentu Europejskiego w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Decyzja ta jest częścią wysiłków na rzecz wzmocnienia wymiaru parlamentarnego w zewnętrznych przedstawicielstwach UE, ze szczególnym uwzględnieniem wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych i organizacji międzynarodowych. Biura są kluczem do tworzenia sieci, podnoszenia świadomości na temat pracy Parlamentu oraz wymiany wiedzy i najlepszych praktyk.

Komisja przedstawia Global Gateway Investment Agenda z Ameryką Łacińską i Karaibami

Podczas Okrągłego Stołu Biznesowego UE-LAC w ramach szczytu UE-CELAC przewodnicząca Ursula von der Leyen przedstawiła Globalny Gateway Investment Agenda (GGIA) UE-LAC, który opiera się na następujących filarach: sprawiedliwa ekologiczna transformacja, transformacja cyfrowa, rozwój społeczny i odporność zdrowotna oraz szczepionki. Ogłosiła również, że Team Europe przeznaczył ponad 45 miliardów euro na wsparcie wzmocnionego partnerstwa z Ameryką Łacińską i Karaibami do 2027 roku.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Z przyjemnością ogłaszam, że Team Europe zainwestuje do 2027 r. ponad 45 miliardów euro w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach za pośrednictwem naszego programu Global Gateway. Wspólnie opracowaliśmy wysokiej jakości program inwestycyjny, z korzyścią dla obu naszych regionów. Uzgodniliśmy, że sektory i łańcuchy wartości mają być traktowane priorytetowo, od czystej energii i surowców krytycznych po zdrowie i edukację. I nie chodzi tylko o to, ile wydajemy, ale także o to, jak inwestujemy. Global Gateway zapewnia najwyższe standardy środowiskowe i społeczne oraz przejrzystość. To jest sposób prowadzenia biznesu w Europie”.

GGIA zawiera listę ponad 130 projektów, które mają na celu urzeczywistnienie sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej po obu stronach Atlantyku. Lista została sporządzona w ścisłej współpracy z prezydencją hiszpańską i stanowi podstawę dalszego dialogu z partnerami z Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Kilka przykładów projektów

 • UE będzie współpracować z partnerami z Ameryki Łacińskiej i Karaibów w zakresie surowców krytycznych (takich jak lit i inne) w regionie (Argentyna, Chile), a także z klubem surowców krytycznych w celu wzmocnienia zrównoważonych łańcuchów dostaw.
 • Brazylia: UE będzie współpracować z rządem Brazylii i sektorem prywatnym UE w celu rozbudowy sieci telekomunikacyjnych w regionie Amazonii.
 • Kostaryka: UE i pomoże w elektryfikacji transportu publicznego. Konwersja miejskiej floty autobusowej na elektryczną: 40 publicznych pojazdów elektrycznych przyczynia się do redukcji 5000 kt CO2 rocznie.
 • Kolumbia: Budowa linii metra.
 • Jamajka: Wdrożenie sieci 5G w celu uzyskania szerokopasmowego dostępu do Internetu na całej wyspie.
 • Paragwaj: modernizacja sieci elektroenergetycznej przy wsparciu Administración Nacional de Electricidad.
 • Sojusz cyfrowy UE-LAC: Trwają działania w zakresie współpracy cyfrowej między UE a Ameryką Łacińską, takie jak przedłużenie kabla BELLA i utworzenie dwóch regionalnych centrów programu Copernicus zajmujących się ograniczaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, zmianą klimatu oraz monitorowaniem obszarów lądowych i morskich.
 • W Chile UE opracowała inicjatywę Team Europe (TEI) dotyczącą zielonego wodoru (GH2), aby promować możliwości inwestycyjne.
 • GGIA będzie wspierać politykę krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu i odpornego społeczeństwa, które żyje w harmonii z naturą. UE i jej państwa członkowskie połączyły swoje zasoby, aby wspólnie ustanowić inicjatywę Team Europe „Brazil Tropical Forests”. UE wniesie również wkład do funduszu Amazon.
 • Inicjatywa LAC-Health Resilience, wspierająca rozwój lokalnych leków i produkcji szczepionek oraz odporność systemów opieki zdrowotnej, w tym ramy regulacyjne.
 • LAC-Global Green Bonds Initiative, wspierająca rozwój rynku zielonych obligacji w LAC, mobilizująca w ten sposób kapitał na finansowanie zrównoważonej transformacji.
 • W Panamie UE wspiera wspólny projekt dotyczący powszechnego dostępu do energii.
 • Program „Społeczeństwa integracyjne” mający na celu zwalczanie nierówności, ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zwiększanie spójności społecznej w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Będzie promować politykę płci i politykę społeczną, rozwój edukacji i umiejętności, ochronę i włączenie społeczne, ze szczególnym naciskiem na kobiety i młodzież oraz koncentrację.

Tło

Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby (LAC) są kluczowymi partnerami we wzmacnianiu międzynarodowego porządku opartego na zasadach, wspólnie opowiadając się za demokracją, prawami człowieka oraz międzynarodowym pokojem i bezpieczeństwem.

W 2023 r. jest to bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek wcześniej: szybko zmieniający się kontekst globalny wraz z rosnącymi wyzwaniami geopolitycznymi sprawia, że jest to krytyczny moment na odnowienie tego partnerstwa i zacieśnienie współpracy międzyregionalnej w celu rozwiązania globalnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego, wykorzystania technologii zmian i zwalczania rosnących nierówności.

Globalny program inwestycyjny UE-LAC będzie realizowany w ramach inicjatyw Team Europe: UE, jej państwa członkowskie, instytucje finansujące rozwój, w tym Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), agencje kredytów eksportowych i wszystkie inne publiczne źródła finansowania będą współpracować w partnerstwo publiczno-prywatne z sektorem prywatnym.

Okrągły stół biznesowy UE-LAC był współorganizowany z Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju i Bankiem Rozwoju Ameryki Łacińskiej, które również odegrały kluczową rolę w przygotowaniu IA GG z hiszpańskim rządem i Komisją.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button