POLSKA

Ubytki w dochodach z PIT za lata 2019-2023. Ile straciły polskie miasta?

Polskie miasta

Biuro ZMP przekazało 19 września br. wszystkim miastom członkowskim Związku wyliczenia dotyczące ubytków w dochodach z PIT za lata 2019-2023 oraz sumę otrzymanych przez miasto rekompensat (dla każdego miasta indywidualnie).

Biuro Związku, wspierając miasta, Prezesa i Zarząd ZMP w trudnej walce o finanse samorządowe (niestety te postulaty oraz inicjatywy senackie regularnie przepa­dają w sejmie, a propaganda rządowa, wsparta „kreatywną statystyką” MF, twierdzi, że sytuacja miast jest dobra), prowadzi stały monitoring zmian w finansach miast, opierając się na udostępnianej przez resort finansów bazie danych, która agreguje dane ze sprawozdań JST z wykonania budżetów.

Jednocześnie, wychodząc z danych opublikowanych przez MF w dołączanych do projektów ustaw zmieniających podatek PIT dokumentach pn. Ocena skutków regulacji (OSR), systematycznie naliczają, począwszy od r. 2019, skumulowane ubytki dochodów JST z udziału w PIT, będące wynikiem kolejnych zmian prawnych. Co ciekawe, ubytki te są bardzo zbliżone do obliczanych na podstawie linii trendu wzrostu wpływów JST z PIT z lat 2013-2019, to znaczy sprzed rozpoczęcia zmian w systemie podatku PIT.

Dane dla każdego miasta zawierają:

  • sumę ubytków w dochodach z PIT za lata 2019 – 2023 (na stronie są szczegółowe liczby dla kolejnych lat),
  • sumę otrzymanych przez miasto rekompensat[1] (otrzymanych z kwoty 8 mld w grudniu 2021 r. i zapowiedzianych przez rząd z kwoty 13,7 mld[2]),
  • WYNIK: kwotę ubytku pomniejszoną o otrzymane i oczekiwane rekompensaty.

351 miast członkowskich ma wynik ujemny, a 3 – dodatni. Łącznie miasta członkowskie Związku utracą z PIT-u do końca roku 2023 kwotę 27 730 686 593 zł, z czego miasta na prawach powiatu – 20 986 677 833, gminy miejskie – 4 087 188 210 zł, a gminy miejsko-wiejskie – 2 656 820 550 zł.

Pełne zestawienie danych dla wszystkich miast ZMP w załączeniu.

Miasta ZMP. Ubytki dochodów z PIT (fot. org.)

ZMP posiada dane i wyliczenia dla wszystkich JST w Polsce. W załączeniu publikuje omó­wienie wyników analizy danych dla wszystkich gmin (w 4 kategoriach), powiatów i województw zbiorczo. Wynika z nich, że łączny ubytek JST w dochodach z udziałów w PIT w latach 2019-23 wynosi 64,412 mld zł, w tym dla miast na prawach powiatu – 28,027 mld, gmin miejskich – 7,263 mld, gmin miejsko-wiejskich – 9,353 mld, gmin wiejskich – 10,290 mld, powiatów – 7,195 mld i województw – 2,284 mld zł. Po uwzględnieniu rekompensat z 8 i 13,7 mld niezrekompensowany ubytek wyniesie łącznie 42,739 mld zł, w tym dla miast na prawach powiatu – 21,527 mld, dla gmin miejskich – 5,201 mld, dla gmin miejsko-wiejskich – 5,962 mld, a dla gmin wiejskich – 4,381 mld zł. Spośród wszystkich miast i gmin tylko 10 gmin miejskich, 68 miejsko-wiejskich i 255 wiejskich ma wynik dodatni, tzn. otrzyma nieco większą łączną rekompensatę niż ubytek w PIT.

[1] Kwoty udziału poszczególnych miast w jednorazowej subwencji z 2021 r oraz przyznanego tym miastom „dodatkowego PIT” w 2022 r. pochodzą z zestawień Ministerstwa Finansów, opublikowanych na stronach MF.

[2] Ta kwota NIE stanowi żadnych dodatkowych środków, tylko jest de facto przesunięciem o kilka miesięcy wypłaty likwidowanej równocześnie przyszłorocznej subwencji rozwojowej, która – wg OSR projektu ustawy z czerwca br. (korekta Polskiego ładu) – miała wynosić 13,3 mld zł.

Załączniki:

Pełne zestawienie dotyczące wszystkich miast członkowskich ZMP (Excel)
Zbiorcza analiza ubytków JST w dochodach z udziałów w PIT w latach 2019-23.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button