POLSKA

Tusk o zdrowiu kobiet i aborcji: koniec z klauzulą sumienia, prokurator czeka

Prawa kobiet w Polsce

Zdrowie i życie kobiet jest najważniejsze.

Lekarze i szpitale muszą przestrzegać prawa, które dotyczy terminacji ciąży. W związku z tym premier Donald Tusk zapowiedział konkretne decyzje, które zmienią praktykę postępowania w sprawie aborcji. To m.in. konsekwencje dla szpitali za odmowę uzasadnionych zabiegów przerwania ciąży.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zmienił prawa w Polsce

Postanowienie wydane przez Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej odebrało kobietom możliwość terminacji ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, która zagraża jego życiu.

Prawo kobiet (fot. KPRM)

– Musimy i zmienimy z dnia na dzień praktykę postępowania tak, aby mimo niezadowalającego stanu prawnego, ten wyrok Julii Przyłębskiej nie ciążył na życiu i bezpieczeństwie polskich kobiet – zapowiedział szef rządu.

Premier Donald Tusk podkreślił, że wyrok z 2020 r. nie zmienił prawa w Polsce. Są trzy przesłanki, w przypadku których można zgodnie z prawem przerwać ciążę:

  • jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety,
  • jeśli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
  • jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

– Te przepisy nadal obowiązują. Problem polega na tym, że po wyroku trybunału Przyłębskiej nastąpiła ucieczka od odpowiedzialności. A także nastąpiło przekierowanie uwagi prokuratury z ochrony życia i zdrowia kobiet na budowanie niepewności i lęku lekarzy, że jeśli będą ratowali życie i zdrowie kobiety to czeka ich odpowiedzialność karna – mówił szef rządu.

Prawo kobiet (fot. KPRM)

Szpital odpowie za odmowę uzasadnionej terminacji ciąży

Premier Donald Tusk zlecił Ministrowi Sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu oraz Ministrze Zdrowia przedstawienie odpowiednim instytucjom i osobom konkretnych wytycznych. Zgodnie z nimi szpital straci kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ginekologii, jeśli odmówi uzasadnionej terminacji ciąży, a tym samym sprowadzi zagrożenie na zdrowie i życie kobiety.

– Klauzula sumienia nie może zastąpić tego oczywistego obowiązku każdego lekarza, którym jest ratowanie życia i zdrowia kobiety. Będziemy oczekiwali od konsultanta krajowego do spraw ginekologii i konsultantów wojewódzkich, aby przeprowadzili kontrolę wszystkich klauzul sumienia – podkreślił szef rządu.

Niestety w Polsce istnieje „średniowiecze”, tzn. wierzenie w coś czego nie ma i przestrzeganie dziwnych, wymyślonych przez ludzi (m.in. przez tzw. księży) dla ich wiernych parafian (człowiek bez ogłady, wykształcenia, zacofany, ograniczony. Jak widzicie – od początku Was obrażają) zasad tylko dla własnych korzyści (m.in. finansowych).

Nie będzie ucieczki od odpowiedzialności

Premier Donald Tusk poinformował, że każda odmowa wykonania uzasadnionego zabiegu, będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury.

– Od dzisiaj prokuratura będzie zobowiązana do badania, dlaczego ktoś naraził życie i zdrowie kobiety i dlaczego ta osoba nie zdecydowała się na ratowanie zdrowia i życia – zapowiedział Prezes Rady Ministrów.

Prawo kobiet (fot. KPRM)

Donald Tusk zwrócił uwagę również na konieczność większej aktywności Rzecznika Praw Pacjenta. Chodzi m.in. o akcję informacyjną w szpitalach, ale i o szpitalach. Premier zwrócił uwagę, że praktyki poprzedniego rządu nauczyły tysiące ludzi ucieczki od odpowiedzialności.

– Opinia publiczna i osoby zainteresowane muszą wiedzieć, jaka jakość i gwarancje bezpiecznej opieki czekają ich w danym szpitalu. To powinno przynieść ulgę tym, którzy dzisiaj cierpią. Tym kobietom, które dzisiaj się boją. Tym kobietom, które myślą, czy nie spotka ich los, tych najbardziej tragicznie doświadczonych okrutną praktyką pod rządami PiS-u – mówił Prezes Rady Ministrów.

Prawo kobiet (fot. KPRM)

Te rozwiązania zostaną wprowadzone mocą decyzji premiera, odpowiednich ministrów i instytucji. Szef rządu zapowiedział, że „to nie jest działanie zamiast, więc i tak będzie zmierzał wszystkimi dostępnymi krokami do zmiany prawa w Polsce”.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button