ŚWIAT

Światowy Dzień Zdrowia 2024. „Moje zdrowie, moje prawo”

Zdrowie

7 kwietnia przypada obchodzony corocznie Światowy Dzień Zdrowia.

Święto to zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) aby mobilizować ludzi na całym świecie do podejmowania działań zmierzających do poprawy zdrowia.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło „Moje zdrowie, moje prawo”. Zostało ono wybrane, aby przypomnieć, że każdy człowiek na świecie ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia nie wszyscy ludzie na świecie mają zagwarantowane prawo do zdrowia. Świadczy o tym chociażby fakt, że w 2021 r. co najmniej 4,5 miliarda ludzi – ponad połowa światowej populacji – nie było w pełni objętych podstawowymi usługami zdrowotnymi. Mimo, że co najmniej 140 krajów uznaje w swojej konstytucji zdrowie za prawo człowieka, to jednak wiele z nich nie wprowadza w życie przepisów tak jak w Polsce, które zapewniłyby ich obywatelom prawo dostępu do usług zdrowotnych.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia jest wyzwaniem dla instytucji rządowych, aby ustanawiać przepisy gwarantujące każdemu człowiekowi prawo do zdrowia we wszystkich sektorach. Stanowi też zachętę dla każdego z nas, aby poznać swoje prawa, świadomie podejmować decyzje dotyczące własnego zdrowia i angażować się w działania dotyczące zdrowia we własnym otoczeniu.

Światowy Dzień Zdrowia 2024. „Moje zdrowie, moje prawo”

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Święto zostało ustanowione, aby uczcić rocznicę powstania (WHO World Health Organization) – 7 kwietnia 1948 roku.

Polska jest krajem członkowskim WHO od samego początku jej istnienia. Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce funkcjonuje od 1992 roku i ma swoją siedzibę w Warszawie.

Na okoliczność obchodów Światowego Dnia Zdrowia każdego roku określany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który wymaga szczególnej uwagi.

W 2024 roku obchody Światowego Dnia Zdrowia będą organizowane pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”.

Tegoroczny temat przypomina nam, że każdy człowiek ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

Zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka. Zdrowie jako prawo człowieka zostało uznane w Konstytucji WHO (1948), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) oraz wielu międzynarodowych i regionalnych traktatach dotyczących praw człowieka. Wszystkie państwa członkowskie WHO ratyfikowały co najmniej jeden traktat uznający prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia fizycznego i psychicznego. Oznacza to, że kraje mają zobowiązania prawne, przy jednoczesnym uznaniu, że do ich pełnego wypełnienia potrzebny jest czas i zasoby. Niektóre bezpośrednie obowiązki krajów obejmują gwarancje niedyskryminacji i równego traktowania w zdrowiu. Prawo do zdrowia obejmuje uprawnienia, takie jak prawo do kontroli własnego zdrowia, świadomej zgody, nienaruszalności cielesnej i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia. Obejmuje także wolności, takie jak wolność od tortur, złego traktowania i szkodliwych praktyk.

Prawo do zdrowia jest ściśle powiązane i zależne od realizacji innych praw człowieka, w tym prawa do życia, wyżywienia, mieszkania, pracy, edukacji, prywatności, dostępu do informacji, wolności od tortur oraz wolności zrzeszania się, zgromadzeń i przemieszczania się . Obejmuje zarówno niedyskryminujący dostęp do wysokiej jakości, terminowych i odpowiednich usług i systemów zdrowotnych, jak i do podstawowych czynników warunkujących zdrowie.

Twoje zdrowie – masz na nie największy wpływ

Nasze zdrowie zależy od wielu czynników, z których wiele możemy samodzielnie kontrolować. Aktywność fizyczna, sposób odżywiania, nawodnienie organizmu, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sen, stosowanie używek, zachowania seksualne – to wszystko wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie.

Profilaktyka zdrowotna…

… to twój sprzymierzeniec w dbałości o dłuższe życie w zdrowiu. Zdrowie to nie tylko brak chorób, to także stan równowagi fizycznej, psychicznej i społecznej. Niech Światowy Dzień Zdrowia będzie inspiracją do podejmowania świadomych decyzji dotyczących naszego zdrowia Badania diagnostyczne to niezbędna informacja o stanie naszego zdrowia, a w przypadku wykrycia choroby szansa na skuteczne jej wyleczenie.
(własne, NFZ, gov)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button