POLSKA

Światowe Forum Miejskie 2022 w Katowicach. Poznaliśmy hasło i termin

11. sesja Światowego Forum Miejskiego w Katowicach

„Transforming our cities for a better urban future” – „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości” tak w wolnym tłumaczeniu można oddać sens hasła przyszłorocznego Światowego Forum Miejskiego (WUF).

Katowice będą gospodarzem Światowego Forum Miejskiego od 26 do 30 czerwca 2022 roku. Datę i hasło ogłosili na wspólnej konferencji Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza UN-Habitat, Małgorzata Jarosińska-Jedynak wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw WUF i prezydent Katowic Marcin Krupa.

Światowe Forum Miejskie to największa i najważniejsza na świecie konferencja poświęcona polityce miejskiej. Jej gospodarzem jest UN-Habitat, agenda narodów zjednoczonych ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Wydarzenie odbywa się co 2 lata.

Już za rok Katowice w centrum globalnej debaty

– Prawie 3 lata temu rozpoczęliśmy starania, by Polska stała się gospodarzem Światowego Forum Miejskiego. To najważniejsze wydarzenia poświęconego sprawom miejskim na świecie. Zgłaszając naszą kandydaturę przedstawiliśmy dynamiczną zmianę naszego kraju w ostatnich latach. Jako symbol tych zmian pokazaliśmy Katowice, które przeszły metamorfozę z miasta przemysłowego w nowoczesne centrum kultury i biznesu. Jesteśmy dumni, że będziemy mogli opowiedzieć historię Polski światu – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Decyzja o zorganizowaniu WUF 11 w Katowicach została ogłoszona w siedzibie ONZ-Habitat w Nairobi w maju 2019 roku. Tematyka WUF 11 będzie między innymi koncentrować się na miastach przyszłości i zapewnieniu mieszkańcom wysokiej jakości życia.

– WUF11 jest szansą dla Polski na pokazanie społeczności międzynarodowej w jaki sposób stara się osiągnąć zrównoważoną przyszłość miast i osiedli. Katowice są wspaniałym przykładem regeneracji miasta. Jestem przekonana, że możemy budować na tym przykładzie i podzielić się globalnymi doświadczeniami w 2022 r. – mówiła Maimunah Mohd Sharif dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN-Habitat, której wystąpienie odtworzono podczas spotkania.

Dziesiąta sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF 10) odbyła się w 2020 r. w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podczas ceremonii zamknięcia przekazano organizację WUF Katowicom.

– Katowice były gospodarzem COP24 – Konferencji Klimatycznej ONZ w 2018 r. oraz organizują Forum Zarządzania Internetem (IGF) w grudniu 2021 r. Goszczenie WUF11 podkreśla znaczenie Katowic jako miejsca widocznej i znaczącej transformacji społeczno-gospodarczej oraz gospodarza ważnych wydarzeń. To wielki zaszczyt dla Polski i wotum zaufania ze strony naszych partnerów w ONZ – podkreślił Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przygotowania do Światowego Forum Miejskiego

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i prezydent Marcin Krupa podpisali podczas konferencji porozumienie w sprawie organizacji Światowego Forum Miejskiego w czerwcu 2022 r.

Polscy organizatorzy postanowili zaangażować młodzież zarówno w udział, jak i przygotowanie imprezy. W tym celu w grudniu 2020 roku powołano specjalną Radę Młodzieży. W skład Rady wchodzą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których pasją są sprawy miejskie. Do jego zadań należy opracowywanie i wdrażanie inicjatyw towarzyszących przygotowaniom rządu i Katowic do Światowego Forum Miejskiego. Młodzież zorganizuje konkursy, debaty i wywiady na temat kluczowych wyzwań polityki miejskiej oraz możliwości, jakie zrównoważone miasta mogą dać młodym ludziom.

W Światowe Forum Miejskie w Katowicach Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce również zaangażować sektor biznesu, którego rola w zrównoważonej przemianie miast jest kluczowa. Resort funduszy i polityki regionalnej powoła Radę Biznesu przy WUF, której zadaniem będzie mobilizacja sektora prywatnego na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

Podczas WUF11 zostanie zaprezentowany „Plan działań dla miast” – katalog działań zmieniających miasta w zielone, dostępne i produktywne miejsca. Będzie on obejmować promowanie transportu i energii o zerowej emisji dwutlenku węgla, zazielenianie miast, działania na rzecz projektowania dostępnych miejsc publicznych, w tym terenów zielonych i miast zwartych. Obecnie ponad 40 polskich miast jest zainteresowanych udziałem w tym projekcie.

Polskiej XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Światowe Forum Miejskie organizowane jest co dwa lata przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat). To prestiżowe wydarzenie promuje zrównoważony rozwój miast i dyskusję nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji. Możliwość organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. to wielkie wyróżnienie dla naszego kraju, który przygotowuje się do tego przedsięwzięcia od 2018 r. W przyjętym projekcie ustawy określono zadania administracji publicznej i służb oraz sposób ich współpracy, jeśli chodzi o organizację Światowego Forum Miejskiego.

11 sesja Światowego Forum Miejskiego, która odbędzie się w czerwcu 2022 r. w Katowicach, jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej. W Forum weźmie udział ponad 20 tys. uczestników z całego świata, którzy reprezentować będą rządy, samorządy, świat nauki, organizacje pozarządowe oraz instytucje aktywne w obszarze polityki miejskiej.

Światowe Forum Miejskie będzie stanowiło platformę międzynarodowej dyskusji nad najważniejszymi trendami i wyzwaniami  dla rozwoju  miast w wymiarze globalnym. Chodzi m.in. o rozwój niskoemisyjnej gospodarki i systemów miejskich, elastyczne zarządzanie zagrożeniami klimatycznymi i pandemicznymi czy rozwój infrastruktury smart-city.

Przyznanie prawa do organizacji Światowego Forum Miejskiego, to kolejne – po szczycie klimatycznym (COP24) – potwierdzenie znaczenia Katowic, jako ośrodka udanych przemian społeczno-gospodarczych oraz gościnnego gospodarza wielkich wydarzeń. Jest to również wielkie wyróżnienie dla naszego kraju i wyraz zaufania ze strony partnerów z ONZ.

Najważniejsze rozwiązania

  • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia medycznego:

– wojewoda śląski opracuje – we współpracy ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych – plan zapewnienia bezpieczeństwa podczas Światowego Forum Miejskiego;

– jeśli chodzi o bezpieczeństwo i porządek publiczny, koordynację działań służb zaangażowanych w organizację wydarzenia zapewni minister spraw wewnętrznych i administracji;

– za zabezpieczenie medyczne odpowiadać będzie wojewoda śląski.

  • Zapewnienie obsługi i koordynacji:

– za obsługę protokolarną gości Światowego Forum Miejskiego odpowiedzialne będzie Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

– ustanowiony zostanie Zespół do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego, który będzie koordynował działania administracji publicznej, monitorował postępy przygotowań oraz nadzorował realizację zadań związanych z organizacją.

  • Finansowanie:

– organizacja Światowego Forum Miejskiego będzie finansowana z budżetu państwa oraz budżetu Katowic;

– wkład finansowy Polski to 8 mln USD na rzecz Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (płatne w 4 transzach po podpisaniu umowy w sprawie organizacji Forum) oraz wkład rzeczowy (infrastruktura);

– organizacja Światowego Forum Miejskiego może oznaczać dodatkowe dochody dla polskich przedsiębiorstw, przede wszystkim z branży turystycznej, logistycznej i pokrewnych. Dotyczyć to będzie głównie firm działających w Katowicach i w innych miastach na Śląsku, ale również funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego.

  • Zadania związane z organizacją Światowego Forum Miejskiego realizowane będą w latach 2021 i 2022.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button