WARSZAWA

Stolica. Kontrole TAXI w 2023 roku. Stwierdzono ponad 500 nieprawidłowości

Warszawa

Urząd m.st. Warszawy wspólnie z odpowiednimi służbami przeprowadził w 2023 roku łącznie 1835 kontroli pojazdów prowadzących przewozy osobowe.

Systematyczność działań spowodowała, że coraz mniej usług świadczonych jest nielegalnie. Wzrosło za to zainteresowania uzyskaniem legalnej licencji na świadczenie usług transportowych.

Podczas tegorocznych kontroli taksówek i przewozów osobowych stwierdzono 523 nieprawidłowości. Miasto i służby cyklicznie przeprowadzają czynności sprawdzające, dbając o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających na terenie m.st. Warszawy z komercyjnych usług przewozowych. Weryfikacji została poddana legalność prowadzenia przewozu osób taksówką i samochodem osobowym na terenie miasta, sprawdzane jest także przestrzeganie przez przewoźników obowiązujących norm prawnych z zakresu transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym, prawa podatkowego oraz legalności pobytu cudzoziemca na terenie RP. Powyższe było możliwe dzięki jednoczesnemu zaangażowaniu w kontrole różnych uprawnionych służb, posiadających niezależne od siebie, różne kompetencje kontrolne –  w szczególności Policji, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Do najczęściej występujących naruszeń należały:

 • 100 kierowców wykonywało transport drogowy osób bez licencji,   
 • 68 kierowców nie miało badań lekarskich i psychologicznych kierowcy,
 • 208 kierowców naruszyło przepisy prawa miejscowego,  
 • 62 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania,
 • 2 kierowców było po spożyciu środków odurzających (narkotyki),
 • 6 kierowców spożyło alkohol,
 • 39 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy,
 • 3 kierowców okazało się osobami poszukiwanymi przez policję,
 • 159 – tyle zatrzymano dowodów rejestracyjnych pojazdów,
 • 3 licencje były podrobione,
 • 46 rozliczeń na podstawie aplikacji mobilnej i e-kasy było niezgodne z przepisami.

Poza tym, w ramach bezpośredniej obsługi (na tzw. okienku) podczas składania wniosków o uzyskanie identyfikatora kierowcy taksówki Policja zatrzymała 48 klientów posługujących się fałszywym prawem jazdy.  W 2023 r. na Policję przekazano także 29 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze złożeniem fałszywych orzeczeń lekarskich, psychologicznych, tłumaczeń na język polski dokumentów lub oświadczeń.

Kontrola ma sens

W minionym roku nastąpił znaczny wzrost wniosków o wydanie identyfikatorów kierowców TAXI. Pokazuje to, że podejmowane działania prezydenta m.st. Warszawy na rzecz walki z nieuczciwymi przewoźnikami są skuteczne.

Urząd w 2023 r. doposażył stanowiska bezpośredniej obsługi w BAISO (komunikacyjne i transportowe) w urządzenia mobilne do weryfikacji dokumentów pod kątem ich autentyczności (w szczególności praw jazdy, dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych), to również w znacznym stopniu przyczynia się do ujawniania oszustw.

Nowy rok – kolejne działania

Pod koniec stycznia zostały przeprowadzone kolejne wspólne działania, przeprowadzono łącznie 102 czynności sprawdzająco-kontrolne, w wyniku których stwierdzono wiele nieprawidłowości. Do najpoważniejszych naruszeń należały:

 • 1 kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami,
 • 2 dowody rejestracyjne zostały zatrzymane,
 • 4 kierowców zatrzymała Straż Graniczna,
 • 2 kierowców nie spełniało wymagań ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób (np. brak licencji),
 • 9 kierowców nie posiadało wypisów z licencji TAXI podczas kontroli,
 • 8 kontrolowanych kierowców nie spełniało wymagań przepisów prawa miejscowego w zakresie oznakowania (identyfikator TAXI i oznakowanie pojazdu),
 • 42 kierowców ukarano mandatami karnymi na kwotę 4 000zł.

Warto pamiętać

Przewóz na „aplikację” mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający licencję „TAXI”. Wsiadając do taksówki należy zwrócić uwagę, czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek, a także czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem).

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button