POLSKA

Śledztwo w sprawie Pegasusa. Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał specjalny zespół

Polska po PiS

Zarządzeniem z 20 lutego 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał zespół śledczy w sprawie zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania PEGASUS.

Celem zespołu jest również rozpoznanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez senacką Komisję Nadzwyczajną do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji.

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. W skład zespołu weszło 3 prokuratorów specjalizujących się w prowadzeniu postępowań dotyczących m.in. przestępczości zorganizowanej i korupcji, posiadających duże doświadczenie w pracy z materiałami o charakterze niejawnym.

18 marca 2024 r. kierownik zespołu wszczął śledztwo (sygn. 1001-105.Ds.22.2024) w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w okresie od 7 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2022 r. w Warszawie i innych miejscach na terenie kraju, podczas stosowania w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych oprogramowania „PEGASUS”, czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego osób objętych czynnościami z wykorzystaniem w/w oprogramowania, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

W toku śledztwa badane są wszystkie okoliczności dotyczące wykorzystywania oprogramowania „PEGASUS”, w tym także kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ponadto badane są także okoliczności dotyczące m.in. jego funkcjonalności, możliwości technicznych, sposobu wykorzystywania, zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania pozyskiwanych materiałów o charakterze niejawnym. W tym celu gromadzona jest m.in. dokumentacja.

Dodatkowo prokuratorzy pozyskują z poszczególnych służb, w tym z Policji, ABW i CBA, wszelkie informacje i dane dotyczące wykorzystywania oprogramowania „PEGASUS” w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych. Tak uzyskiwane dane poddawane są systematycznej analizie.

Nadto z poszczególnych Prokuratur z terenu całego kraju przejmowane są do dalszego prowadzenia postępowania będące w toku, a także już zakończone, pozostające w łączności przedmiotowej ze śledztwem.

W celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i zbadania wszystkich okoliczności prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych z wykorzystaniem oprogramowania „PEGASUS” w toku postępowania przesłuchiwani będą również świadkowie.

W pierwszej kolejności przesłuchane zostaną m.in. osoby, które złożyły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stosowania wobec nich czynności operacyjno-rozpoznawczych przy użyciu oprogramowania „PEGASUS”.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prokuratora Generalnego, prokuratorzy z zespołu śledczego wystawili dla pierwszych 31 osób wezwania do stawiennictwa w prokuraturze. Osoby te zostaną przesłuchane w charakterze świadków.

Z uwagi na dobro tych osób PG nie ujawnia ich danych.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button