GOSPODARKAPOLSKA

Sejm. Ustawa budżetowa na 2024 rok przyjęta

Polskie sprawy

Dochody budżetu państwa wyniosą 682 mld zł, a wydatki ok. 866 mld zł.

 • Podwyższone zostaną wynagrodzenia nauczycieli o 30%, a w przypadku nauczycieli początkujących o 33%.
 • Wynagrodzenia państwowej sfery budżetowej wzrosną o 20%.
 • Utrzymane zostaną obniżone stawki VAT na żywność (do 31 marca 2024 r.) i towary wykorzystywane w produkcji rolnej (w 2024 r.).
 • Procedury „in vitro” finansowane będą z budżetu państwa.

– Ten budżet nie był budżetem łatwym, powstał w wyjątkowych okolicznościach. Udało nam się w nim zrealizować najważniejsze spośród naszych zobowiązań wobec Polaków. Zabezpieczyliśmy 30% na podwyżki dla nauczycieli w tym 33% dla nauczycieli poczatkujących. 20% na podwyżki w tzw. sferze budżetowej. Pół miliarda złotych na program in vitro. Dodatkowe 10 mln zł na telefon zaufania. Zabezpieczyliśmy środki na program Aktywny Rodzic. Pomogliśmy samorządom, uruchamiając subwencję rozwojową w kwocie ponad 3,2 mld zł. Utrzymaliśmy wszystkie wprowadzone wcześniej świadczenia – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Ustawa budżetowa na 2024 rok zakłada:

 • dochody budżetu państwa w kwocie ok. 682 mld zł,
 • nieprzekraczalny limit wydatków budżetu państwa na poziomie ok. 866 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 184 mld zł,
 • państwowy dług publiczny na poziomie 42,5% PKB oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych według definicji UE na poziomie 54,2% PKB,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 5,1% PKB.

Jest to poziom powyżej wartości referencyjnej dla nominalnego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, która została określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na poziomie 3% PKB. W związku z tym, projekt zakłada wysiłek strukturalny o wartości 0,5% PKB, wymagany przez reguły UE w przypadku przekroczenia przez deficyt progu 3% PKB. Jest on również zgodny z krajowymi regułami fiskalnymi, w szczególności ze stabilizującą regułą wydatkową, wyznaczającą maksymalny limit wydatków dla niemal całości sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Najważniejsze wskaźniki gospodarcze

PKB

Według prognoz MF w 2024 r. nastąpi poprawa dynamiki aktywności gospodarczej w Polsce – wzrost PKB przyspieszy do 3,0%, po jego pogorszeniu w bieżącym roku.

Wpływ na wzrost dynamiki PKB w 2024 r. będzie miało zwiększenie konsumpcji prywatnej oraz wzrost inwestycji.

Inflacja

Prognozy zakładają spadek inflacji do 6,6% (średniorocznie). Jednym z głównych czynników dla kształtowania się inflacji w 2024 r. będą zmiany cen żywności i surowców energetycznych na rynkach światowych.

W kolejnych latach oczekiwany jest dalszy spadek inflacji do 4,1% w 2025 roku oraz 3,1% w 2026 roku.

Wynagrodzenia

Projekt zakłada, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniesie 9,8% (ok. 3 pkt proc. powyżej prognozowanej inflacji), m.in. w efekcie stosunkowo wysokiego wzrostu płacy minimalnej.

Stopa bezrobocia

W przyszłym roku, ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, zwiększy się popyt na pracę. W efekcie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 5,2%.

Inwestycje

Planowany wyraźny wzrost wydatków na obronność oraz rozpoczęcie realizacji projektów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) wpłyną na wzrost inwestycji w najbliższych latach. Projekt zakłada, że inwestycje ogółem zwiększą się w 2024 r. o 4,4% w ujęciu realnym.

Najważniejsze rozwiązania

W 2024 r. rząd przeznaczy środki m.in. na:

 • wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. a w przypadku nauczycieli początkujących o 33 proc.,
 • zwiększenie o 2,3 mld zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych JST,
 • wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich o 30 proc.,
 • wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe),
 • realizację programu „Aktywny rodzic”, czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka (1,5 mld zł),
 • finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa (500 mln zł),
 • finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (dodatkowe 10 mln zł),
 • odblokowanie wypłaty ponad 3,2 mld zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów.

Ustawa budżetowa zabezpiecza środki na kontynuację programów społeczno-gospodarczych, m.in.

 • realizację programu „Rodzina 800+” (63,7 mld zł),                                                                                       
 • realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego (2,4 mld zł),                                                                            
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r.,                                                       
 • wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r.

Projekt zakłada również utrzymanie obniżonych stawek VAT:

 • 0 proc. dla żywności oraz 0 proc. dla określonych produktów leczniczych (do 31 marca 2024 r.),
 • 8 proc. dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej (w 2024 r.).
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button