GOSPODARKAPOLSKA

Rząd obniżył ceny prądu o 5 proc. Sasin: Niższe rachunki będą obowiązywać z mocą wsteczną

Gospodarka

Ceny prądu w tym roku będą zamrożone na poziomie niższym o 5% niż w 2022 r.

Niższe rachunki za prąd będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023. To jeden z efektów przyjęcia ustawy o NABE.

Należy pamiętać, że PiS musi komuś wziąć (w podatkach, drukowanie pieniędzy, itp.), by innym dać i ogłaszać takie „rewelacje”.

Sejm przyjął ustawę o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE):

  • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego,
  • przyśpieszenie transformacji energetycznej kraju,
  • sprawiedliwa transformacja energetyczna.

Przypominamy, że wcześniej PiS zwiększył roczne limity zużycia prądu po zamrożonych cenach:

  • brak wzrostu cen będzie obowiązywał do limitu 3000 kWh dla gospodarstw domowych (było 2000 kWh),
  • dla osób z niepełnosprawnością 3600 kWh (2600 kWh),
  • dla rolników i dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny 4000 kWh (3000 kWh).

– Utworzenie NABE pozwoli na przyspieszenie transformacji polskiej elektroenergetyki w kierunku źródeł zero- i niskoemisyjnych przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa energetycznego kraju. Proces powołania NABE jest bezprecedensowym i najbardziej kompleksowym przedsięwzięciem realizowanym w polskim sektorze elektroenergetycznym z uwagi na jego skalę i szeroką grupę podmiotów biorących w nim udział – podkreśla minister Jacek Sasin.

Przedstawiciele spółek energetycznych (PGE, Tauron, Enea oraz Energa) podpisali w Ministerstwie Aktywów Państwowych dokumenty określające kluczowe warunki zbycia na rzecz Skarbu Państwa ich aktywów węglowych, które wejdą następnie do NABE. W skład NABE wejdą więc istniejące elektrownie węglowe oraz kopalnie węgla brunatnego. NABE – jako podmiot w całości należący do Skarbu Państwa będzie funkcjonować na bazie jednej ze spółek zależnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej – PGE GiEK (Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna). Obecnie w skład PGE GiEK wchodzą: elektrownie w Bełchatowie, Turowie, Opolu i Rybniku oraz elektrownia Dolna Odra, a także dwie kopalnie węgla brunatnego: w Bełchatowie i w Turowie. PGE GiEK poszerzona zostanie o spółki zależne grup energetycznych: Enea, Tauron i Energa, które zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

– Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne – mówi Jacek Sasin minister aktywów państwowych.

Dzięki utworzeniu NABE największe spółki energetyczne – PGE, Tauron, Enea i Energa będą mogły łatwiej pozyskiwać środki na duże inwestycje zmieniające polską energetykę. Chodzi o elektrownie: wiatrowe, fotowoltaiczne, gazowe i jądrowe oraz zwiększenie potencjału magazynowania energii elektrycznej i ciepła, jak również rozwój systemu dystrybucji. Do tej pory fakt posiadania przez nie aktywów węglowych ograniczał ten proces.

Linie bezpośrednie to tańszy prąd dla firm

Prezydent podpisał nowelizacją Prawa energetycznego, która wprowadza przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przepisy dotyczące linii bezpośrednich. Dzięki nim przedsiębiorcy będą mogli w prostszy sposób korzystać z pochodzącej z OZE energii, a to oznacza obniżkę bieżących kosztów działalności.

– Dzięki liniom bezpośrednim wiele zakładów przemysłowych będzie miało łatwiejszy dostęp do taniej i zielonej energii z OZE, a prąd z pobliskiej farmy fotowoltaicznej będzie mógł trafić prosto do odbiorcy. Ma to bardzo duże znaczenie w przypadku przedsiębiorstw energochłonnych, ponieważ będzie można obniżyć koszty bieżącego działania, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność firm – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Łatwiej i w efekcie taniej

Linie bezpośrednie mogą łączyć jednostki wytwarzania energii (w tym w szczególności ze źródeł OZE np. farmy wiatrowej czy słonecznej) bezpośrednio z odbiorcą.

Zmiana ustawy zdecydowanie ułatwi przedsiębiorcom budowę linii bezpośrednich. Zamiast jak dotychczas wydawania zgody przez prezesa URE na budowę linii, obowiązywać będzie jedynie wpis do rejestru prowadzonego przez ten organ. Do zgłoszenia przedsiębiorca powinien dołączyć informacje dotyczące parametrów linii i ekspertyzę jej wpływu na sieć (przepisy wyznaczają też ramy prawne, na podstawie których taka ekspertyza ma zostać przygotowana). Rozwiązanie to wpłynie na utrzymanie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej.

W przypadku pracy wyspowej i linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW również będzie stosowany tryb zgłoszeniowy. W tym przypadku nie będzie konieczne przedkładanie ekspertyzy, a wpis będzie dokonywany na podstawie kompletności i poprawności dokumentacji.

Nie tylko na własne potrzeby

Ustawa, po spełnieniu przesłanek podyktowanych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, daje również możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Producent energii powinien podlegać ogólnym zasadom w zakresie wydania nowych lub zmiany istniejących warunków przyłączenia do sieci. Wprowadzone przepisy zawierają także rozwiązania dotyczące opłat za linie bezpośrednie w przypadkach, w których podmioty posiadające je będą wykorzystywać energię sieciową dla celów bilansowania własnych potrzeb.

Pozwoli to na wykorzystanie linii bezpośredniej przez przemysł energochłonny przy jednoczesnym zapewnieniu jego uczciwego wkładu w dalszy rozwój systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Przepisy dotyczące linii bezpośrednich zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia podpisanej przez prezydenta ustawy w Dzienniku Ustaw.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button