POLSKA

„Przestępcy” Kamiński i Wąsik wyszli na wolność. PiS-owskie kolesiostwo działa! „Cudowne ozdrowienie” byłego szefa CBA

Polska po PiS

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek ułaskawieni przez Andrzeja Dudę.

Nie są już posłami i nie mogą wejść na posiedzenie Sejmu. Wyrok sądowy z grudnia wyraźnie wskazuje, że mandaty im wygasły.


Zatarcie kary nie powoduje, że obaj politycy PiS zachowują mandaty. Po prawomocnym wyroku utracili oni bierne prawo wyborcze oraz utracili swoje mandaty poselskie. Jednak niestety Duda zatarł im również te prawa wyborcze. Zatem będą mogli ubiegać się o mandaty, np. w najbliższych wyborach do Europarlamentu.


Prokurator Ewa Wrzosek twierdzi, że są przestępcami, ale ułaskawionymi, których wyroki zostaną zatarte. Popełnili przestępstwo, zatem są przestępcami. Po ułaskawieniu następuje zatarcie skazania. Są to osoby niekarane.

Dwóch byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Grzegorz Postek i Krzysztof Brendel) skazanych ws. afery gruntowej także mają zostać ułaskawionych przez prezydenta.

23 stycznia byli szefowie MSWiA i CBA wyszli na wolność. Przestępcy (w rozumieniu prawa wciąż oni nimi są. Akt łaski pozwala tylko wyjść na wolność) opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych.


PiSowcy twierdzili, że ci więźniowie bardzo źle czują się, są „torturowani” w więzieniach, trafili do szpitala, itp. Jak wyszli to widać było, że to jak zwykle są ich perfidne kłamstwa.
Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego miał być na skraju wyczerpania…

– Prezydent wydając akt ułaskawienia, potwierdził, że ułaskawia przestępców. Zatem ich mandaty wygasły, bo przestępcy, którzy trafili do więzienia podczas kadencji, im automatycznie po wyroku prawomocnym wygaszane są mandaty. Prezydent ułaskawia, a żona prawomocne skazanego przestępcy puszcza oko i szyderczo się uśmiecha! Tak to się załatwia w rodzinie politycznej PiSu! Żenada! – powiedział Krzysztof Gawkowski.


Co z faktem, że Duda przetrzymywał w Pałacu Prezydenckim tych przestępców? To nie są więźniowie politycznie. To jest obraza tych „prawdziwych”.

– Cały wrzask o „więźniach politycznych” wynika z faktu, że za akcję przeciwko Lepperowi powinien odpowiadać przede wszystkim ten kto ją nakazał, czyli ówczesny premier Jarosław Kaczyński – mówi Roman Giertych.


– Prezes wydał polecenie, Andrzej Duda wykonuje. Interes PiS ponad wszystko. Panowie Kamiński i Wąsik są dzisiaj ułaskawionymi byłymi przestępcami, którzy już nie są parlamentarzystami. Popełnili poważne przestępstwa, które skutkowały nie tylko ludzkimi tragediami, ale także bardzo poważnymi konsekwencjami i to chyba niejedyne przestępstwa i zarzuty, który na tych panach ciążą – Robert Biedroń z Lewicy.

– Przestępcy na wolności. Andrzej Duda ułaskawił swoich kumpli! – napisano na X Platformy Obywatelskiej.


„Jeżeli agent Tomek powiedział prawdę o wizytach w Wiedniu, to cała procedura ułaskawieniowa jest bez sensu. Po co mają wychodzić, skoro zaraz wrócą?

Kamiński z Wąsikiem sobie uroili, że są posłami, a Max Kolanko, że jest głową państwa.
Ich prawo. Jednak gdyby próbowali siłą wedrzeć się do budynku i uzurpować funkcję, to powinni zostać zatrzymani przez Policję na 48 h i otrzymać zarzuty z art. 13.par. 1 kk w zw. z 227 kk.

Słuchając dramatycznych relacji o stanie zdrowia Kamińskiego i obserwując z jaką energią wyszedł z więzienia po 1 dniu intensywnego leczenia obawiam się, czy sława leczenia w ZK Radom nie przyniesie fali przestępstw popełnianych przez chorych, którzy będą liczyć na podobny efekt?

Panie Prezydencie informuję uprzejmie, że innego wroga PO, czyli Stefana Wilmonta, którego wyrok dożywocia wczoraj stał się prawomocny, może Pan również, z formalnego punktu widzenia, dzisiaj ułaskawić.

Morał z wczorajszej historii jest taki, że nowa prokuratura musi tak zarządzać procesami pisowców, aby ich prawomocne zakończenie nastąpiło najwcześniej w sierpniu 2025. Gdyż PAD będzie ich ułaskawiać. Na szczęście prezydent nie może zwolnić nikogo z aresztu lub z dozoru Policji” – powiedział Roman Giertych.


– Jak odbywa się spektakl, to czasem pojawiają się brawa – ale żaden polityczny teatr nie zamaskuje prostej prawdy: Wąsik i Kamiński to przestępcy! – mówi A. Dziemianowicz-Bąk, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czarzasty: Jeśli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną ułaskawieni, nie zasiądą na Sali Plenarnej Sejmu

„Jeśli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną ułaskawieni, nie zasiądą na Sali Plenarnej Sejmu, ponieważ nie są posłami od momentu, kiedy sąd wydał wyrok i stwierdził, że są przestępcami. Marszałek Sejmu ma w tej sprawie moje wsparcie.

Nie ma takiej procedury ani potrzeby, aby nie byli wpuszczani do gmachu parlamentu. Jednakże czekamy na wykładnie w tej sprawie marszałka Hołowni, którą będą wspierał. Jesteśmy przygotowani na wszystkie warianty, traktujemy wszystko spokojnie.

Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu


„Duda aktem łaski przyznał i udowodnił, bo w samej swojej wypowiedzi sformułował takie zdanie, że uwalnia Kaminskińskiego i Wąsika od kar i że byli osobami skazanymi. Przyjmuje ten fakt do wiadomości, że wyrok skazujący prawomocny miał miejsce, a co za tym idzie, potwierdza, że w tym momencie, kiedy zapadł, utracili oni mandaty poselskie.

Każdy, dopóki nie jest prawomocnie skazany, korzysta z domniemania niewinności, jest osobą niewinną, więc ciężko uniewinniać osobę niewinną.

Ich sprawa dowodzi, że jeżeli ktoś ma kumpli wśród ministrów czy prezydenta, to właściwie z dwuletniego wyroku odsiedzi 2 tygodnie niecałe i może wyjść na wolność jako człowiek wolny i niewinny.

W Polsce mamy ok. 70 tys. więźniów, osadzonych w zakładach karnych. Wielu z nich również stara się o łaskę. W procedurze ułaskawieniowej muszą odbyć swoją karę. Muszą swoje odsiedzieć. Muszą także spełnić określone przesłanki, aby faktycznie przysługiwała im zgoda na ułaskawienie. Przede wszystkim muszą zrozumieć swoje błędy i przyznać się do winy.

Nie jestem lekarką, więc nie chcę oceniać ich stanu zdrowotnego. Natomiast faktycznie, jak na doniesienia, że pan Kamiński jest w stanie zagrażającym życiu, to wyglądał całkiem żwawo.

Trudno wierzyć w doniesienia prezydenta, bo to było raptem 2 tygodnie. Nie da się tak całkowicie zagłodzić w ciągu 2 tygodni, zwłaszcza gdy jest się zdrowym mężczyzną.

Naprawdę jest bardzo wielu więźniów, którzy mają szereg schorzeń. Zazwyczaj osadzeni są zakolejkowani w standardowym systemie opieki zdrowotnej, nie mając żadnej alternatywy. Nie mogą wyjść ze szpitala, aby skorzystać z usług prywatnych.

Każdy były poseł ma prawo wejścia na teren Sejmu, a także istnieje zwyczaj stosowania grzecznościowego zwrotu do byłych posłów: „Panie Pośle” lub „Pani Posłanko” (należy to zmienić! Jest to chore, by mówić na byłych premierów, prezydentów, itp w ten sposób – red.). Jeśli koledzy z PiS postępują zgodnie z tym zwyczajem, to proszę, niech zwracają się honorowo.

Natomiast pan Kamiński i Wąsik nie będą mogli brać udziału w procesie ustawodawczym, czyli nie będą mogli głosować. Zostaną dopuszczeni na teren Sejmu i będą mogli przebywać w biurach klubu PiS.

Miałam wrażenie, że rzeczywiście prezydent Duda celowo przeciąga tę procedurę, przerzucając odpowiedzialność na Prokuratora Generalnego Bodnara. Tak naprawdę nie musiał czekać na żadną opinię, ponieważ to jego konstytucyjne prawo łaski nie jest uzależnione od opinii, zwłaszcza że ta, którą otrzymał, była negatywna” – powiedziała Anna Maria Zukowska z Lewicy.

Stanowisko Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego

„Określanie osadzonych Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego mianem więźniów politycznych stanowi głęboko niesprawiedliwe przekłamanie, godzące wprost w pamięć o osobach faktycznie osadzonych z powodu ich przekonań, postaw, walki o demokrację i prawa człowieka.

HFPC pragnie przypomnieć, że obaj osadzeni zostali prawomocnie skazani wyrokiem sądu wydanym w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności za przestępstwa, których dopuścili się w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji publicznych. Wyrok ten podlega wykonaniu do chwili zakończenia kary, zwolnienia obu skazanych przez sąd albo zastosowania prawa łaski przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Podjęta w 2015 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej próba umorzenia postępowania karnego w stosunku do obu skazanych stanowiła nieuprawnioną ingerencję w wymiar sprawiedliwości. W uchwale z 31 maja 2017 r. (I KZP 4/17) Sąd Najwyższy stwierdził, że „Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych”. Nie prowadzi ono zatem do umorzenia postępowania karnego. Ponadto, z uchwały tej wynika, że ułaskawienie przed prawomocnym skazaniem nie nabiera skuteczności po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego. Nie ma jednak przeszkód, by Prezydent skorzystał z prawa łaski obecnie, a więc w sytuacji, gdy doszło już do prawomocnego skazania.

Skazanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego na karę pozbawienia wolności spowodowało z mocy prawa wygaszenie ich mandatów poselskich. Marszałek Sejmu był uprawniony i zobowiązany do wydania postanowienia stwierdzającego ten stan rzeczy.

Odwołanie od postanowienia Marszałka Sejmu dotyczącego wygaszenia mandatów poselskich powinien rozpoznać skład Sądu Najwyższego cechujący się wymogami niezależności, bezstronności oraz ustanowiony zgodnie z prawem. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w całości warunków tych nie spełnia, co potwierdził niedawno Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku w sprawie Wałęsa p. Polsce.

Rolą Sądu Najwyższego rozpoznającego odwołanie od postanowienia Marszałka Sejmu nie jest prawne weryfikowanie zasadności orzeczenia wydanego w sprawie obu wspomnianych osób, a tym bardziej traktowanie omawianego orzeczenia jako nieistniejącego. Merytoryczna strona postępowania karnego prowadzonego wobec obu skazanych powinna być badana wyłącznie w ramach przysługujących środków zaskarżenia.

Władze Rzeczpospolitej Polskiej powinny dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego wszystkim osobom pozbawionym wolności.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button