WARSZAWA

Przekształcenie użytkowania wieczystego. Rada Warszawy przywróciła 98% bonifikatę

Rada Warszawy - 98-procentowa bonifikata

Warszawiacy przekształcą prawo użytkowania wieczystego we własność z 98-procentową bonifikatą.

W czwartek, 20 grudnia stołeczni radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Mieszkańcy w ciągu 12 miesięcy otrzymają z urzędu dzielnicy zaświadczenia potwierdzające przekształcenie.

W Warszawie od stycznia 2019 r. będzie 98-procentowa bonifikata dla osób fizycznych (będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych) oraz spółdzielni mieszkaniowych od jednorazowej opłaty przekształceniowej, o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 99-procentową bonifikatę otrzymają natomiast osoby i spółdzielnie, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego gruntów miejskich.

Przypomnijmy, te powyższe stawki bonifikaty dotyczą tylko gruntów należących do m.st. Warszawy. Na gruntach należących do skarbu państwa, zgodnie z rządową ustawą z lipca 2018 r., mieszkańcy mają maksymalnie 60-procentową bonifikatę. Prezydent zaapelował do rządu o przygotowanie jak najszybciej zmiany w ustawie.

– Sprzeciwiamy się niesprawiedliwemu tratowaniu mieszkańców, dlatego oczekujemy od rządu dostosowania wysokości bonifikat na gruntach skarbu państwa do decyzji samorządu – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

Po wprowadzaniu 98-procentowej bonifikaty dochody budżetu miasta w okresie objętym aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową m.st. Warszawy (do 2045 r.) zmniejszą się o ok. 3,5 mld zł. Prezydent zapowiedział, że nie ucierpi na tym realizacja jego priorytetów.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostaje przekształcone w prawo własności tych gruntów. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat. W przypadku nieruchomości należących do jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie uchwały rady, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty.
(UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button