POLSKAŚWIAT

Protest przewoźników. Zwiększenie kontroli służb na granicy polsko-ukraińskiej

Granica polsko-ukraińska

2 grudnia br. w miejscowości Wierzchowiska w województwie lubelskim m.in. minister infrastruktury Alvin Gajadhur, podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki poinformowali o działaniach służb na granicy polsko-ukraińskiej, w związku protestem przedstawicieli branży transportowej.

Minister Infrastruktury zaznaczył, że w odpowiedzi na prośbę polskiego środowiska firm transportowych kontrole, prowadzone dotychczas na granicy polsko-ukraińskiej, zostaną zwiększone. Zaznaczył, że nasz rząd będzie podejmował również działania w instytucjach europejskich, nastawione na wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji na rynku przewozowym.

– Służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Straż Graniczna i Policja, poza rutynowymi działaniami kontrolnymi, koncentrują się na zachowaniu porządku publicznego w okolicach i na przejściach granicznych. Zdecydowaliśmy, aby przekazać dodatkowe siły i środki aby wspomóc nasze służby w województwach lubelskim i podkarpackim – wyjaśnił wiceminister Bartosz Grodecki.

Wiceszef MSWiA wspomniał także o propozycji uruchomienia dodatkowego pasa ruchu i odprawy dla przewoźników.

– Wczoraj Straż Graniczna wystąpiła do strony ukraińskiej z pismem, w którym proponujemy utworzenie na przejściu granicznym w Dołhobyczowie dodatkowego pasa ruchu i odprawy dla przewoźników, którzy przekraczają granicę bez ładunku. Mamy nadzieję, że strona ukraińska szybko odpowie na tę propozycję – powiedział podsekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister dodał, że współpraca Straży Granicznej oraz Policji z Inspekcją Transportu Drogowego, a także Krajową Administracją Skarbową polega na wspólnych kontrolach, wymianie informacji i doświadczeń. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Działania służb podległych MSWiA

Straż Graniczna przez cały rok bierze udział w kontrolach ciężarówek samodzielnie lub we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego. To efekt porozumienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Uprawnienia Straży Granicznej wynikają przede wszystkim z ustawy o transporcie drogowym. Straż Graniczna może kontrolować dokumenty przewozowe, licencje, zezwolenia w międzynarodowym transporcie drogowym, a także czas pracy kierowców w ramach „Krajowej Strategii Kontroli” (kontrole m.in. w zakresie czasu jazdy i postoju oraz obowiązkowej przerwy i odpoczynku).

„Krajowa Strategia Kontroli” to 2-letni plan określający przewidywane terminy, w których prowadzi się wzmożone kontrole drogowe i w przedsiębiorstwach. Określa ona również jakie działania kontrolne ma podejmować Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, SG, Służba Celna i Państwowa Inspekcja Pracy.

Do zadań Policji, w kontekście sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, należy zapewnienie bezpieczeństwo zarówno osobom biorącym udział w zgromadzeniach związanych z protestem przewoźników, jak też kierowcom oczekującym w kolejce do przejść granicznych w miejscowościach Okopy (powiat chełmski) i Hrebenne (powiat tomaszowski) oraz wszystkim, którzy przemieszczają się tą trasą. Do zapewnienia bezpieczeństwa na miejsce protestu oddelegowano również policjantów ruchu drogowego oraz oddziałów prewencji Policji z innych jednostek w kraju.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button