CIEKAWOSTKIRÓŻNOŚCI

Prognoza pogody dla Polski w 2050 roku. Trąby powietrzne, susza, zamiecie pyłowe, powodzie [WIDEO]

Prognoza pogody dla Polski w 2050 roku

Temperatura od 33 stopni w Suwałkach do 40 stopni we Wrocławiu.

Na zachodzie silne gradobicia, w centrum kraju możliwe trąby powietrzne. W Łódzkiem utrzymuje się susza, a spodziewane lokalne burze mogą rozniecać pożary. Szaleją zamiecie pyłowe. Dolny Śląsk zmaga się z powodzią. Utrzymujące się na morzu sinice powodują stały zakaz kąpieli. Przypominamy, że ze względu na ekstremalne temperatury osoby starsze, dzieci oraz osoby chore powinny unikać wychodzenia na dwór. Zalecane jest przyjmowanie dużej ilości płynów i przebywanie w chłodnych pomieszczeniach.

To 2050 rok, a teraz wróćmy do 2019. Jeżeli nic nie zrobimy, dramatyczne prognozy pogody staną się naszą codziennością. Jeszcze mamy wybór – możemy nie zmieniać obranego kursu, czego efektem będą pogodowe ekstrema zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, albo wybrać kurs na zmiany. Ten pozwoli nam uniknąć klimatycznej katastrofy.

Polska dla Pokoleń

Klimat i jakość powietrza, rzeki, Morze Bałtyckie, różnorodność biologiczna – to najważniejsze 4 obszary, które w ciągu najbliższych 30 lat będą kształtować naszą rzeczywistość. To wnioski płynące z raportu „2050 Polska dla Pokoleń” , przygotowanego przez Boston Consulting Group (BCG) we współpracy z WWF Polska. W raporcie przedstawiono dwa scenariusze wydarzeń w niedalekiej przyszłości. Pierwszy, niebezpieczny dla człowieka, zakładający prowadzenie dotychczasowej polityki ekologicznej. Drugi, bezpieczny, stawiający na zmianę. Raport był inspiracją i podstawą merytoryczną dla stworzenia kampanii Polska dla Pokoleń, której celem jest nakłonienie Polek i Polaków do zwracania uwagi na zagadnienia związane z ochroną środowiska nie tylko na co dzień, ale również przy dokonywaniu wyboru swoich reprezentantów w instytucjach państwowych i europejskich.

Ochrona środowiska to rozwój

Z raportu jasno wynika, że ochrony środowiska nie należy oddzielać od rozwoju naszego kraju. Ochrona środowiska to również konieczny warunek dobrego funkcjonowania gospodarki. Działania w zakresie polityki prośrodowiskowej podjęte w najbliższych latach będą miały wpływ na nasze życie również w obszarach dobrobytu, zdrowia, bezpieczeństwa i wolności przez kolejne dekady. Inwestycja w ochronę przyrody – najcenniejszego zasobu, który mamy, może również przyczynić się w przyszłości do wzrostu dochodów z turystyki, a także do wzrostu przychodów państwa i ogólnego dobrobytu naszego społeczeństwa.

Ekopatriotyzm

Kampanii Polska dla Pokoleń przyświeca idea Ekopatriotyzmu, która mówi o tym, że patriotyzm w czasach pokoju to dążenie do zapewnienia bezpiecznej i dostatniej przyszłości kraju, do czego niezbędna jest ochrona środowiska naturalnego. Celem kampanii jest zachęcenie Polek i Polaków do uwzględniania tej perspektywy przy oddawaniu głosów w wyborach do Europarlamentu, Sejmu, Senatu i prezydenckich. Apel ten wynika bezpośrednio z analiz przedstawionych w raporcie „2050 Polska dla Pokoleń”. Przyszłość Polski leży w rękach Polek i Polaków. Niezależnie od poglądów na tematy gospodarcze czy obyczajowe, powinniśmy działać razem, by ochronić nasz najcenniejszy skarb – naturę.
(org.)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button