GOSPODARKAPOLSKA

Prezydent Andrzej Duda. Budżet na 2021 podpisany. 82,3 mld zł deficytu

Ustawa budżetowa na 2021

Budżet 2021 to finansowy plan powrotu do wzrostu PKB.

Dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 mld zł, a wydatki 486,8 mld zł. Deficyt zaplanowano na poziomie 82,3 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na pobudzanie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych, w tym społecznych.

Co zakłada budżet na 2021 r.?

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 404,5 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486,8 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,1 proc. PKB

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,0 proc.,
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 proc.,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie) o 2,6 proc.,
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) o 6,3 proc.

Budżet środków europejskich

 • dochody budżetu środków europejskich: 80,5 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 87,3 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 6,9 mld zł.

Dochody

Dochody budżetu państwa wyniosą 404,5 mld zł, a wydatki 486,8 mld zł. 82,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie gospodarki, m.in. poprzez inwestycje. Dochody podatkowe prognozowane są w 2021 r. na poziomie 369,1 mld zł, tj. o 5,5 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanych dochodów przyjętych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Na poziom dochodów podatkowych w 2021 r., oprócz sytuacji makroekonomicznej, wpłynie też kontynuacja oraz wprowadzenie nowych działań ukierunkowanych na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Planowane dochody z podatku od sprzedaży detalicznej wyniosą 1,5 mld zł, a NBP ma wpłacić do budżetu 1,3 mld zł ze swojego zysku.

Wydatki

W budżecie na rok 2021 zapewniono m.in:

 • finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41mld zł),
 • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe na ten cel w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 11,6 mld zł, tj. o 104 proc.),
 • waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r.,
 • wypłatę 13 i 14 emerytury,
 • realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł),
 • finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
 • finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB,
 • wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz dotacji celowych dla instytutów badawczych,
 • fundusze na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
 • finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
 • zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button