GOSPODARKAPOLSKA

Premier: estoński CIT, inwestycje drogowe i zmiany emerytalne

Program Budowy Dróg Krajowych

O wprowadzeniu estońskiego CIT-u w Polsce mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w przestrzeni coworkingowej „business_link” prowadzonej przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

To nowy sposób opodatkowania, który pozwoli firmom inwestować i ograniczyć do minimum formalności przy rozliczeniu podatków.

„Kapitał ma narodowość i warto walczyć o jego wzmocnienie, dlatego stosujemy najnowocześniejsze rozwiązanie podatkowe – estoński CIT” – mówił szef rządu.

Na czym polega estoński CIT? W tradycyjnym podatku CIT firma płaci podatek od dochodu w momencie ich powstania (co miesiąc, co kwartał, co rok). W przypadku estońskiego rozwiązania – firma płaci podatek dopiero, gdy wypłaca zyski. Taki mechanizm ma silnie proinwestycyjny charakter.

Wzmocnienie polskiego kapitału

Wprowadzenie estońskiego CIT-u jest odpowiedzią na oczekiwania firm m.in. w zakresie opodatkowania dochodów. I właśnie takie rozwiązania, jeszcze bardziej korzystne niż dotychczas, zaczną działać od 2021 r.

„Wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązanie podatkowe. To rozwiązanie prorynkowe i propracownicze. Chcemy odpowiadać na potrzeby pracowników i przedsiębiorców”- mówił premier.

Estoński CIT zwiększa zasoby dostępnego kapitału, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które mają trudność w pozyskaniu środków na działalność.

Założenia reformy – estoński CIT (fot. KPRM)

Kto może skorzystać z estońskiego CIT-u? Firmy i Pracownicy!

Największymi beneficjentami będą przedsiębiorstwa, które poszukują środków na nowe inwestycje i rozwój biznesu.

Skorzystają również pracownicy. Zwiększy się popyt na pracę, a inwestycje wpłyną na wzrost jej efektywności. Powstaną nowe miejsca pracy, które, dzięki wzmocnionej płynności firm, będą bezpieczniejsze wobec skutków wahań koniunktury.

Korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Estoński CIT przyczyni się do między innymi do:

 • wzrostu kapitałów własnych przedsiębiorstw,
 • poprawy ich płynności, zdolności kredytowej i produktywności.

Tym samym wzrost gospodarczy ma szansę przyspieszyć i zwiększyć konkurencyjność całej gospodarki.

Szczególnie ważne jest to dla mniejszych przedsiębiorców, którzy mają problemy z pozyskiwaniem finansowania na nowe inwestycje.

Firmy, które wejdą w estoński CIT, nie będą płacić podatku w miesięcznych / kwartalnych ratach ani dokonywać rocznych rozliczeń. Brak podatku to brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i obowiązków administracyjnych.

Premier po Radzie Ministrów: Emerytura musi być godna

Rada Ministrów przyjęła korzystne zmiany dla emerytów urodzonych w 1953 r., którzy stracili na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury. Cześć z nich otrzyma średnią miesięczną podwyżkę na poziomie ponad 1,4 tys. zł, a część wyrównanie – średnio o ponad 12 tys. zł oraz przeciętną miesięczną podwyżkę o ok. 200 zł. Na zmianach skorzysta ok. 74 tys. osób. Rząd przeznaczy także dodatkowo ponad 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych. Oznacza to więcej pieniędzy m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 i S10.

8 lat temu emeryci dowiedzieli się, że muszą pracować dłużej. Nie potrafiono poradzić sobie wtedy z dziurą budżetową ani z uszczelnieniem systemu podatkowego. My przywróciliśmy wiek emerytalny, zgodnie z naszą obietnicą, i godne życie na emeryturze – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji.

Kto skorzysta na zmianach emerytalnych?

Zdecydowaliśmy się naprawić kolejny błąd rządu PO-PSL. Wykonujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawiedliwości stało się zadość, jeśli chodzi o rocznik 1953 – zaznaczył premier.

Wyższą emeryturę będą otrzymywać kobiety i mężczyźni urodzeni w 1953 r., którzy spełniają następujące warunki:

 • pobierają lub pobierali wcześniejsze emerytury;
 • otrzymali prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 r.;
 • kiedykolwiek wystąpili o emeryturę według nowych zasad, przyznawaną po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur.
  • Liczba osób, które skorzystają na zmianie wynosi 62,6 tys.
  • Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 zł oraz  wyrównanie (tj. różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą, a emeryturą, która powinna być wypłacana) – średnio o 12 786 zł.
 • pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturą powszechną, a wystąpią o nią w lipcu 2020 r.
  • Liczba osób, które skorzystają na zmianie wynosi 11,2 tys.
  • Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 1 487 zł.

Zaproponowane rozwiązanie realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r.

Rząd naprawia niekorzystne zmiany wprowadzone 7 lat temu

W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia emerytalnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę, wprowadzając mniej korzystne rozwiązanie. Chodzi o  odliczenie od podstawy obliczenia emerytury powszechnej pobranych dotychczas kwot emerytur wcześniejszych.  Roczniki, które do 2013 r. osiągnęły powszechny wiek emerytalny skorzystały z możliwości obliczenia wysokości emerytury według dotychczasowych – korzystniejszych dla nich zasad. Takiej możliwości nie miał rocznik 1953.

Dzięki obecnej propozycji, wszyscy ubezpieczeni urodzeni w 1953 r. i pobierający wcześniejszą emeryturę będą mogli wystąpić o ustalenie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953, którzy przed wydaniem orzeczenia Trybunału (czyli przed 6 marca 2019 r.) występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej oraz ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy.

Pozostałe rozwiązania korzystne dla emerytów i rencistów

 • W ciągu 4 lat (2016-2020) wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniósł 36 proc. (z 882,56 zł do 1 200 zł).
 • Wprowadziliśmy 13. emeryturę: stałe, coroczne świadczenie w wysokości najniższej emerytury (w 2020 r. 1 200 zł brutto) dla prawie 10 mln osób.
 • Wprowadziliśmy waloryzację kwotowo-procentową emerytur i rent – w marcu 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosły o 3,56 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto.
 • Podnieśliśmy emerytury poprzez obniżkę podatku PIT z 18 na 17 proc. – dzięki  czemu emeryci średniorocznie zyskali ok. 240 zł.
 • Wprowadziliśmy program „Mama 4+” – rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla mam (w niektórych przypadkach obejmuje również ojców), które osiągnęły wiek emerytalny i wychowały przynajmniej 4 dzieci, a dotychczas nie miały prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie.
 • W 2017 r. rząd Zjednoczonej Prawicy obniżył powszechny wiek emerytalny, dzięki czemu wynosi on obecnie 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.

Dodatkowe 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych

Dzięki decyzji rządu, więcej pieniędzy zostanie przewidzianych m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 i S10. Zwiększenie środków na drogi będzie korzystne dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

„Plan prezydenta zakłada wzrost wydatków na infrastrukturę drogową. To przede wszystkim inwestycje na trasie S6 oraz ważna droga ekspresowa S10 łącząca Toruń z Bydgoszczą, a także szereg innych dróg w całej Polsce” – zaznaczył szef rządu.

Programu Budowy Dróg Krajowych (fot. KPRM)

Droga ekspresowa S6

Na budowę drogi przeznaczono dodatkowo ok. 9 mld zł.

 • Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej: 31,7 km, ok. 2,2 mld zł.
 • Budowa drogi na odc. Lębork – Bożepole Wielkie (dk 6): 22 km, ok. 1,4 mld zł.
 • Budowa drogi Koszalin – Słupsk: 46,2 km, ok. 2,6 mld zł.
 • Budowa drogi Słupsk – Lębork: 49,6 km, ok. 2,9 mld zł.
 • Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w ok. 2022 r.

Droga ekspresowa S10

Na budowę drogi przeznaczono dodatkowo ok. 2,8 mld zł.

 • Budowa drogi Toruń – Bydgoszcz wraz z węzłem Toruń Płd: 50,4 km, 2,8 mld zł.
 • Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2023 r.

Inne inwestycje drogowe

Na budowę pozostałych dróg przeznaczono dodatkowo ok. 9,8 mld zł, w tym:

 • Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko – rozpoczęcie realizacji: 74,5 km, więcej o 2,8 mld zł.
 • Budowa drogi S5 na odc. Sobótka (S8) – Bolków (S3) – rozpoczęcie realizacji: 50 km, więcej o 2 mld zł.
 • Budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko – Nowy Sącz: 47,7 km, więcej o 1,7 mld zł.
 • Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce: 21,3 km, więcej o 968 mln zł.
 • Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek, odc. w. Babica (bez węzła) – Barwinek: 74,9 km, więcej o 800 mln zł.
 • Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła – w. Lubartów Północ): 23,8 km, więcej o 441 mln zł.
 • Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Choroszcz – Ploski – Chlebczyn: 128 km, więcej o 356 mln zł.
 • Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście: 33 km, więcej o 300 mln zł.
 • S52 Północna Obwodnica Krakowa: 14,5 km, więcej o 160 mln zł.
 • Budowa obwodnicy Łochowa: 8,2 km, więcej o 103 mln zł.
 • Budowa drogi S7 Gdańsk – Warszawa, odc. Płońsk  – Czosnów: 34,6 km, więcej o 87 mln zł.
 • Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki): 8,5 km, więcej o 21 mln zł.

Finansowanie Programu Budowy Dróg Krajowych

Zwiększenie wydatków Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł nastąpi po 2021 r. i będzie wynosiło:

 • w 2022 r.: 6,5 mld zł;
 • w latach 2023-2025: 15,2 mld zł
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button