POLSKA

Pożar hali z toksycznymi odpadami w Zielonej Górze Przylepie

Lubuskie

W sobotę 22 lipca 2023 r. około godz. 16.00 wybuchł pożar hali, w której od lat były przechowywane toksyczne odpady.

W Zielonej Górze trwała akcja gaśnicza po wybuchu pożaru w składowisku odpadów w sołectwie Przylep. W akcji uczestniczyło 60 jednostek straży pożarnej.

Akcja Straży Pożarnej powinna zostać dzisiaj (23 lipca) zakończona, pożar został opanowany.

Sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę kieruje działaniami na miejscu. Monitorowane jest powietrze pod kątem obecności niebezpiecznych dla ludzi substancji, przeprowadzono już serię pomiarów, które będą kontynuowane. Do tej pory nie wykazały przekroczeń norm.

Do mieszkańców okolicznych gmin i powiatów rozesłany został alert RCB, informujący o sytuacji związanej z pożarem. Przygotowane są różne ewentualności, także możliwą ewakuację mieszkańców, dlatego zabezpieczane są dla nich miejsca, do których mogliby udać się w sytuacji przekroczenia norm w powietrzu. Służby zabezpieczają także miejsca w szpitalach dla pacjentów, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Do tej pory w akcji lekko poszkodowana została jedna osoba. Straż pożarna, jednostki chemiczne i wszystkie służby walczą o jak najszybsze ugaszenie pożaru.

Alert RCB

W związku z pożarem hali z chemikaliami w m. PRZYLEP, na wniosek WCZK Gorzów Wielkopolski uruchomiono Alert RCB. Użytkownicy telefonów komórkowych znajdujący się w Zielonej Górze oraz powiatach: zielonogórskim, świebodzińskim, krośnieńskim, żarskim, żagańskim, nowosolskim i wschowskim otrzymali SMS o treści:

„Uwaga! w m. Przylep (22.07) palą się substancje niebezpieczne. Zachowaj ostrożność, nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz zostań w domu, zamknij okna.

SMS-owe ostrzeżenia uruchomiono również w pow.: zielonogórskim, świebodzińskim, krośnieńskim, żarskim, żagańskim, nowosolskim i wschowskim.”

Znamy wyniki badań powietrza w sołectwie Przylep i okolicach, które zostały przeprowadzone przez dwa plutony chemiczne z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Skład chemiczny przebadanych próbek nie wykazał zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.

Pożar hali z toksycznymi odpadami

W hali były składowane 32 rodzaje różnych substancji niebezpiecznych, m.in. p-ksylen, toluen metylobenzen, benzen czy ołów, które są klasyfikowane jako trucizny. W Przylepie znajdowały się również choćby styren, aceton, etylobenzen, kadm, detergenty i farby, które powodują różne skutki zdrowotne.

Pożar spowodował, że nad dzielnicą Zielonej Góry oraz okolicą pojawił się gesty dym, przez całą noc gasiło go ponad 60 zastępów straży pożarnej. Urząd Miasta w Zielonej Górze wydał komunikat do mieszkańców, by nie wychodzili z domów i zamknęli okna. A alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został wysłany do mieszkańców siedmiu powiatów: oprócz zielonogórskiego, także do powiatu świebodzińskiego, krośnieńskiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego oraz wschowskiego.

Marszałek Elżbieta Anna Polak bierze udział w zebraniach Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. W sobotę zielonogórski Urząd Miasta podał informację, że odbędzie się ewakuacja mieszkańców Przylepu. W gotowości były jednostki Samorządu Województwa Lubuskiego: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, która uruchomiła dwa dodatkowe zespoły ratunkowego. Byliśmy też gotowi oddać do dyspozycji obiekty hotelowe w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Jednak – po badaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Straży Pożarnej – Wojewoda Lubuski podjął decyzję, że ewakuacja nie jest konieczna.

Z powodu pożaru został wstrzymany ruch pociągów na trasie Zielona Góra – Poznań.

W 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, że prezydent Miasta Zielona Góra ma obowiązek niezwłocznie usunąć odpady składowane w Przylepie. Prezydent Janusz Kubicki dostał nakaz niezwłocznej utylizacji.

Komunikat

1. Badania powietrza były prowadzone w sposób ciągły. Badano jakość powietrza nie tylko w Przylepie, ale również w innych miejscach (Łężyca, Zawada). Pomiary były wykonywane również w „chmurze” dymu. Nie wystąpiły przekroczenia norm, które zagrażałyby bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców. Wszystkie wyniki wskazywały niższe stężenie, niż dopuszczają normy. Badania prowadzono na różnych wysokościach tak aby mieć pełny obraz sytuacji. Wszystkie podmioty badające jakość powietrza są certyfikowane i posiadają odpowiednie uprawnienia.

2. Straż pożarna informuje, iż sytuacja jest opanowana. 4 grupy chemiczne Straży Pożarnej, 1 grupa chemiczna wojska cały czas monitorują jakość powietrzą.

3. Akcja Straży Pożarnej powinna zostać dziś zakończona, pożar został opanowany.

4. Na bieżąco będą monitorowane parametry wody, przede wszystkim w zbiornikach otwartych. Przylep jest skanalizowany, woda dostarczana jest przez zielonogórskie wodociągi. Najważniejsze jest ustalenie czy doszło do skażenia gleby.

5. Sanepid będzie prowadził dodatkowe badania wody, aby monitorować sytuację.

6. Można bezpiecznie i bez żadnych ograniczeń przemieszczać się po mieście (z wyjątkiem Przylepu, gdzie trwa dogaszanie pożaru). Nie ma zakazu wychodzenia z domu. Dla mieszkańców Przylepu zalecane jest pozostanie w domu, jeżeli nie ma takiej potrzeby. W Przylepie odczuwalny jest jeszcze zapach związany z pożarem.

7. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń, nikt nie został hospitalizowany, nikt nie zgłosił się do szpitala czy nocnej opieki z jakimkolwiek problemem związanym z pożarem.

8. Nikt ze służb ratunkowych (Policja, Staż Pożarna, medycy) działających na terenie pożaru nie zgłaszał żadnych dolegliwości zdrowotnych i ani objawów zatrucia.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button