CIEKAWOSTKI

Polska starzeje się. Rodzi się mniej dzieci. Liczba ludności spadła poniżej 38 mln

15 listopada 2022 r. - 8 miliardów mieszkańców Ziemi

Wg GUS nasze społeczeństwo starzeje się bardzo szybko.

  • Wg ONZ prawdopodobnie 15 listopada 2022 r. populacja Ziemi przekroczy 8 miliardów ludzi.
  • W 2023 r. Indie wyprzedzą Chiny pod względem liczby ludności.

Według wstępnych szacunków liczba ludności Polski w końcu września 2022 roku była mniejsza niż przed rokiem oraz w końcu grudnia ub. roku. W okresie trzech kwartałów br. odnotowano mniej urodzeń i zgonów niż w analogicznym okresie ub. roku, a przyrost naturalny pozostał ujemny. Szacuje się, że podobnie jak przed rokiem, saldo migracji zagranicznych na pobyt stały było dodatnie.

Według wstępnych danych w dniu 30 września br. liczba ludności Polski wyniosła ok. 37 979 tys. osób, tj. zmniejszyła się o ok. 169 tys. w stosunku do stanu sprzed roku oraz o 101 tys. w porównaniu z końcem ub. roku.

Tempo ubytku rzeczywistego w okresie trzech kwartałów br. wyniosło ok. -0,27%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 27 osób (wobec 31 osób przed rokiem).

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie styczeń–wrzesień br. zarejestrowano ok. 235 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 17 tys. mniej niż rok wcześniej. Współczynnik urodzeń zmniejszył się o 0,6 pkt i wyniósł 8,2‰.

Liczba zgonów również uległa obniżeniu (o 34 tys.) do ok. 337,5 tys. osób. Współczynnik zgonów był mniejszy o 1,2 pkt i wyniósł 11,8‰.

W okresie styczeń–wrzesień br. odnotowano ujemny przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem), który wyniósł ok. 102,5 tys. (wobec minus 119,8 tys. przed rokiem). Szacuje się, że przeciętnie na każde 10 tys. ludności ubyło 36 osób (wobec 42 osób w analogicznym okresie ub. roku).

W okresie trzech kwartałów br. zmniejszyła się liczba zgonów niemowląt – zmarło ok. 900 dzieci w wieku poniżej 1. roku życia (tj. o ok. 100 mniej niż przed rokiem). Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych, podobnie jak przed rokiem, wyniósł 3,8‰.

Szacuje się, że w okresie dziewięciu miesięcy br. zawarto ok. 130 tys. małżeństw (o ponad 10 tys. mniej niż rok wcześniej), z czego ok. 54% stanowiły małżeństwa wyznaniowe. Współczynnik małżeństw obniżył się o 0,3 pkt do 4,6‰.

Spadła również liczba rozwodów (o ok. 1 tys.) do ok. 44,5 tys., natomiast współczynnik rozwodów utrzymał się na poziomie sprzed roku i wyniósł 1,6‰. Ponadto sąd orzekł separację wobec kolejnych ok. 0,5 tys. małżeństw (o ok. 0,1 tys. mniej w analogicznym okresie ub. roku).
(GUS)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button